VIOLASP.JPG (73149 bytes)

 

En viola da mano-spelare från tidigt 1500-tal
av
Kenneth Sparr

Stockholm
Senast ändrad 2009-12-01


Kenneth Sparr´s Page


Den italienske konstnären Marcantonio Raimondi (ca 1480-ca 1530) hörde till det slutande 1400-talets och det begynnande 1500-talets mest berömda grafiker. Enligt vissa lexika var han den egentlige grundläggaren av den reproducerande grafiken. Från 1510 arbetade han i Rom och kom där i kontakt bl.a med Rafael. Bland hans viktigaste arbeten är de hundratals gravyrer han och hans elever utförde med Rafaels romerska fresker som motiv. Känd är han också för sina pornografiska bilder efter Giulio Romanos teckningar till Pietro Aretinos sonetter. Dessa bilder renderade Marcantonio en tid i fängelse. "Hans tekniskt fulländade arbetssätt kombinerade ett system av linjer som tog fram karaktären hos olika material och former, vilket han lärt sig av sina tyska föregångare, med en italiensk känsla för volymer".

För gitarrister och gitarrhistoriker är Marcantonio mest känd för sin vackra gravyr med en gitarrspelare som motiv.  Denna gravyr är för övrigt den tidigast kända bilden med en identifierbar gitarrist. Marcantonios bild är nämligen ett porträtt (förmodligen efter ett original av Francesco Francia) av den italienske diktaren Giovanni Filoteo Achillini (1466-1533) från Bologna. Achillini var en berömd "improvisatori", som improviserade dikter till instrumentalackompanjemang. Kanske är det ett sådant improvisationstillfälle Marcantonio har avbildat. Gravyren kan dateras till ca. 1510 och finns bl.a. i min samling.

Gravyren återges i de flesta böcker som behandlar gitarrens och vihuelans historia. Ibland beskrivs instrumentet som en gitarr, ibland som en vihuela eller viola da mano. Det som ligger närmast att anta är att instrumentet är en viola da mano, d.v.s. den italienska varianten av vihuela. Vid närmare betraktande kan man konstatera att violan har 14 strängar (alternativt sju eller åtta korer), men bara åtta stämskruvar. Sådana "fel" är ytterst vanliga i instrumentavbildningar. Violan har vidare elva band på greppbrädan. Oktaven tycks ligga vid skarven mellan hals och kropp, vilket är fullkomligt normalt och talar för bildens autenticitet. Det finns dock andra delar av bilden, som avviker. Den märkliga skruvlådan påminner i förstone mer om lutan. I Pierre Phalèses gitarrbok "Selectissima in Guiterna Ludenda Carmina från 1570 finns dock en fyrakorig gitarr med en liknande skruvlåda avbildad. Ett annat exempel på en sådan lådekonstruktion finns på en avbildning av en vihuelaspelande man i Edebo kyrka, Uppland, och som kan dateras till 1514. Violan är ganska stor, nästan som en modern gitarr. Att döma av fodralets form tycks kroppen vara välvd.

Tyvärr vet vi ganska litet om både gitarrens och vihuelans (eller viola da mano) faktiska utseende och konstruktion under 1500-talet. Endast två vihuelor är bevarade och den tidigast daterbara gitarren är ett instrument av Belchior Dias från 1581. Marcantonios gravyr ger oss också insikter om den då brukliga speltekniken. Se hur högerhanden hålles nästan parallell med strängarna och hur tummen anslår in i handen! Vänsterhandens tumme sticker upp ovanför greppbrädan: en handställning som levde kvar långt in på 1800-talet. Även på 1500-talet fanns det behov av ett fotstöd, fast i det här fallet är det höger ben som elegant vilar på gitarrens fodral. Visst är Marcantonios bild både vacker och intressant! Ett ytterligare exemplar av gravyren finns i The National Gallery of Art, Washington (Rosenwald Collection 1943.3.7347).


Denna artikel har tidigare varit publicerad i Gitarr och Luta 28/1995 nr 1 s. 23-24 samt Tidskrift för tidig musik 16/1994 nr 4 s. 4-5.


Litteratur

Dell'Ara, M. Manuale di storia della chitarra. Vol. 1. Ancona 1988 s. 8.

Evans, T. Guitars. London 1977 s. 18.

Grunfeld, F.V. The Art and Times of the Guitar. New York 1974 s. 50.

Klier, J. Die Gitarre. Ein Instrument und seine Geschichte. Bad Schussenried 1980 s. 72-73.

Lexikon för konst. H-O. Stockholm 1958 s. 865.

Nickel, H. Beitrag zur Entwicklung der Gitarre in Europa. Haimhausen 1972 Abb. 109.

Päffgen, P. Die Gitarre. Grundzüge ihrer Entwicklung. Mainz 1988 s.60.

Ragossnig, K. Handbuch der Gitarre und Laute. Mainz 1978 s. 228.

Turnbull, H. The Guitar from the Renaissance to the Present Day. London 1976 s. 7, pl. 7.

Tyler, J. The Early Guitar Oxford 1980 s. 19.


© Kenneth Sparr