Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

 

Senast uppdaterad: 2015-07-03


Tillbaka till fšrsta sidan

 

Kenneth Sparr

 


 

InnehŒll

 

Luta b 3 [Luta och violin (endast lutstŠmman)]

Luta b 4 [SŒng och luta samt luta solo]

Luta b 5 [Luta och violin samt sŒng och luta]

Luta b 6 [Luta och pianoforte (endast lutstŠmman)]

Luta b 8 [ElementŠra regler fšr stŠmning av luta, sŒng och luta samt luta solo]

Luta b 9 [SŒng och luta samt luta solo]

Luta b 10 [Luta solo och duos fšr violin och luta]

Luta b 11 Luta och violin (endast lutstŠmman) samt sŒng och luta

Luta b 12 [SŒng och luta samt luta solo]

Zittra a 4 [Zittra solo samt sŒng och zittra]

Zittra b 4 [Zittra solo samt sŒng och zittra]

Zittra b 5 [Zittra solo (gitarr solo?)]

Zittra b 6 [SŒng och zittra]

Accnr 476/1941 [Zittra solo]

I 3709 [Pianoforte och zittra]

Musiktidn. Sv.-R [Zittra solo samt en ršst och zittra]

Sv. saml. S. tr. pfte. Saml. 1286 [SŒng, pianoforte, harpa och zittra]

E2/Sv.-R [Zittra och violin]

 


 

Luta b 3

 

Handskrift (21 fol) innehŒllande musik fšr luta och violin (endast lutstŠmman). Titel: "Samling / af / Diverse Musik Piecer / LŠmpade / fšr / Lutha och Violin / af / Ankar. Luth" [fol. 1-17v] samt "No 18 / Andante / med / Variationer fšr / Lutha och Violin". Titel pŒ pŠrmens framsida: "Luta". TvŒ olika handstilar kan urskiljas: Fol. 1-17v Šr sannolikt av Jacob Preusmarks hand. Samtida pappband med skinnrygg, sammansatt av tvŒ separata hŠften.

Proveniens: "J. Svedbom " [Jacob Preusmark?]

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt fšre 1828.

Storlek: 29 x 23 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] D & C Blauw.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 35. Nisser, C. Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Stockholm 1943 s. 111 och 230.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Samling / af / Diverse Musik Piecer / LŠmpade / fšr / Lutha och Violin / af / [Johan Wilhelm] Ankar. Luth [titelsida]

1v-3v

Luth / Ouverture de L'Opera de Calife de Bagdad [f.f.g. 1803] par [François Adrien Esprit] Boieldieu. Andantino [luta och violin, endast lutstŠmman]

4

Patorale [luta och violin, endast lutstŠmman]

4v-5

Andante af Dupuij [Edouard Dupuy] [luta och violin, endast lutstŠmman]

5v-6v

Rondo utur Operetn Nunnorna [f.f.g. 1794] af [François] Devienne [luta och violin, endast lutstŠmman]

7-8

Ouverture till Pantomime Balletten Fiskarena [f.f.g 1789] af [Joseph Martin] Kraus. Larghetto poco con Moto [luta och violin, endast lutstŠmman]

8v

Duo af [Ignaz] Pleyel. Cantabile [luta och violin, endast lutstŠmman]

8v-9

[Duo af Ignaz Pleyel]. Tempo giusto. Var. I-IV [luta och violin, endast lutstŠmman]

9v

Balletter uti Comedin Natalia Narrischin [f.f.g. 1790] af Grenzer [Johan Fredrik Grenser]. Nº 1 Marche [luta och violin, endast lutstŠmman]

9v

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Nº 2 Alla Polacca [luta och violin, endast lutstŠmman]

9v-10

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Trio [luta och violin, endast lutstŠmman]

10

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Nº 3 Alla Russa. Allegretto [luta och violin, endast lutstŠmman]

10v

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Nº 4 Finale. Alllegro [luta och violin, endast lutstŠmman]

10v

Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Coda [luta och violin, endast lutstŠmman]

11

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Nº 5 Andante [luta och violin, endast lutstŠmman]

11

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Nº 6 Allemande. Allegro [luta och violin, endast lutstŠmman]

11

[Balletter uti Comedin Natalia Narrischin af Johan Fredrik Grenser]. Trio [luta och violin, endast lutstŠmman]

11v-12

Ballet uti Operan Cora & Alonzo [f.f.g. 1782] af [Johann Gottlieb] Nauman. Allegretto [luta och violin, endast lutstŠmman]

12v

Entre Acte uti Operetn Zemire & Azor [f.f.g.1778] af Gretry [André Grétry]. Allegretto [luta och violin, endast lutstŠmman]

13-14

Air par Mr. [Michele] Mortellari. Allegretto [luta och violin, endast lutstŠmman]

14v-15

Allegro [luta och violin, endast lutstŠmman]

15v

Adagio poco Andante. Variation [luta och violin, endast lutstŠmman]

16

Rondo [luta och violin, endast lutstŠmman]

16v

Dršmmar uti Operan Gustav Vasa [f.f.g. 1786] af [Johann Gottlieb] Nauman. Nº 1 Larghetto [luta och violin, endast lutstŠmman]

6v

[Dršmmar uti Operan Gustav Vasa af Johann Gottlieb Nauman]. Nº 2 Allegretto [luta och violin, endast lutstŠmman]

17

[Dršmmar uti Operan Gustav Vasa af Johann Gottlieb Nauman]. Nº 3 Rondo Allegretto [luta och violin, endast lutstŠmman]

17v

[Dršmmar uti Operan Gustav Vasa af Johann Gottlieb Naumann]. Nº 4 Marche [luta och violin, endast lutstŠmman]

18

Nº 18 Andante / med / Variationer fšr / Lutha och Violin [titelsida]

18v-20

Lutha / Andante med Variat: [1] - 6 [luta och violin, endast lutstŠmman]

20v-21

Polonoise [luta och violin, endast lutstŠmman]

21-21v

Moderato af [Ignaz] Pleyel. Var. 1-6 [luta och violin, violinstŠmman]

 


 

Luta b 4

 

Handskrift (6 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och luta samt luta solo. Titel: "Tvenne Airer / utur / operetten / De begge Arrestanterna / Couplette / utur / Comedien Forvagnen / fšr / Ršst och Lutha / samt / Cossack / ensamt fšr / Lutha". HŠfte utan omslag.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1802.

Storlek: 29 x 24 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] J. Kool.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Tvenne Airer / utur / operetten / De begge Arrestanterna [f.f.g. 1801] [Nicolas Dalayrac] / Couplette / utur / Comedien Forvagnen / fšr / Ršst och Lutha / samt / Cossack / ensamt fšr / Lutha [titelsida]

1v-2

Aria. Andante. Af en makas šmma lŒga... [sŒng och luta] [ur De bŠgge arrestanterna av Nicolas Dalayrac] [f.f.g. 1801] [MT 1801:8]

2v-5

Aria. Allegretto. Ah! Ah! unga flickor som bli gifta... [sŒng och luta] [Aria ur De bŠgge arrestanterna av Nicolas Dalayrac] [f.f.g. 1801] [MT 1801:7]

5v-6

Allegretto. TŠcka Creolis skyndom till dansen... [luta och violin, endast lutstŠmman] [ur Sidoarvingen eller Forvagnen i Joigny [Louis Benoît Picard, švers. Carl Stenborg] [f.f.g. 1801] [MT 1802:7]

6v

Cossack [luta solo]

 


 

Luta b 5

 

Handskrift (1 fol) innehŒllande musik fšr luta och violin samt sŒng och luta.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1804.

Storlek: 34 x 21 cm. 18 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 29

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Menuette ex Gavotte utur Pantomimen Balletten Dans-vurmen [f.f.g. 1804] [Pierre Gabriel Gardel] [luta och violin]

1v

Romance utur Folke Birgersson [f.f.g. 1793] [Nicolas Dalayrac] [sŒng och luta]

 


 

Luta b 6

 

Handskrift (4 fol) innehŒllande musik fšr luta och pianoforte [endast lutstŠmman]. Omslagstitel: "Quatuor Premier / de / Fred. Fraenzl [Ferdinand FrŠnzl] / Op. 1 / arrangé en Duo / Pour Pianoforte et Luth / par / Pierre Ericques Svedbom / en 1837". HŠfte med grŒpappersomslag.

Proveniens: Per Erik Svedbom

Datering: 1837.

Storlek: 25 x 20 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld, olŠsligt namn].

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 35.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1-2v

Allegro [luta och pianoforte, endast lutstŠmman]

3-4

Thema con Variazioni Var. 1-5 [luta och pianoforte, endast lutstŠmman]

4-4v

Allegretto [luta och pianoforte, endast lutstŠmman]

 


 

Luta b 8

 

Handskrift (12 fol) innehŒllande elementŠra regler fšr stŠmning av luta, musik fšr sŒng och luta samt luta solo. Omslagstitel: "Lutbok A-dur". HŠfte med grŒpappersomslag.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1816.

Storlek: 29 x 24 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] J Kool.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 34. Nisser, C. Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Stockholm 1943 s. 36, 38,131, 191 och 281.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Lutans eller zitrrans lšsa strŠngar, / Contrabasser

1

Scala

1

Noternas Waleur

1v

[blank]

2

Allegretto [luta solo]

2

Moderato. NŠr lŠngta rulgardin... [sŒng och luta]

2v

Allegro [luta solo]

2v

Vals af [Thomas?] Bystršm [luta solo]

2v

Roman[c]e utur BerŠttaren [eller De tvenne gŠstgivaregŒrdarna av Louis Benoît Picard] [f.f.g. 1800] [luta solo]

3

Andante af [Joseph] Haydn [luta solo]

3

Grafve. Gud vi lofve dig [ackompanjemang]

3

Ariette Lison D'orme [luta solo]. Var. [Fanchon eller lyrspelerskan av Friedrich Himmel?] [MT 1804?]

3v

Alla Pollacka af [Olof] hlstršm [luta solo]

3v

Andantino i Armid [f.f.g. 1787] af Glûck [Christoph Willibald Gluck] [luta solo]

3v

Andantino Nº 13 i 4de Delen Skalde Stycken [luta solo]. [Sk IV:13, 1796]

3v

Andante [luta solo]

3v

Larghetto i 3dje Del. Skaldestyck. Nº 1. Vid hafvet pŒ ensliga stranden... [Olof hlstršm] [luta solo] [Sk III:1, 1795]

4

Aria andante i Thetis & Pilée [f.f.g. 1773] [Francesco Antonio Uttini] [luta solo]

4

Moderato [luta solo]

4

Andante Chor af Fiskare i Gust: Adolf [f.f.g. 1788] [Georg Joseph Vogler] [luta solo]

4

Allegretto [luta solo]

4v

Allegretto af [Olof] hlstršm [luta solo]

4v

Allegretto [luta solo]

4v

Allegretto [luta solo]

4v

Moderato con Variatione [luta solo]

5

Variation [luta solo]

5

Herdemarsche i Nina [f.f.g. 1801] [Nicolas Dalayrac] [luta solo]

5

Andantino Air du Barbier de Seville [f.f.g. 1797] [Giovanni Paisiello] [luta solo]

5

Andante [f.f.g. 1816] af [Adolph Ulric] Grill [luta solo]

5v

Allegretto af Dupuij [Edouard Dupuy] [luta solo]

5v

Andantino [luta solo]

5v

Andante [luta solo]

5v

Andantino [luta solo]

6

Andante af [Joseph Martin] Kraus Dršijsol [luta solo]

6

Allegretto [luta solo]

6

Allegretto. Tag min lyra bort [luta solo]

6

Allegretto Nº 1 Skaldest. fšrsta Del af [Olof] hlstršm. Det var en gŒng en man af Dygd [luta solo]

6v

Menuette [luta solo]

6v

Allegretto Utur Tickand [?] Mig... inte nšje ger om ej Collette... [luta ackompanjemang]

6v

Rondo af [Christian Friedrich] Müller [luta solo]

6v

Aria Moderato af [Olof] hlstršm. Jag har i koian dŠr jag bor [luta ackompanjemang]. [Sk VI:6, 1797]

7

Allegretto uti Operetten Klensmeden af Depuij [Edouard Dupuy] Din tiusande upsyn din lŒgande blick... [sŒng och luta]

7

Allegretto ur Klensmeden [Edouard Dupuy] [luta ackompanjemang]

7v

Larghetto utur Nina [f.f.g. 1801] Par Dalayrack [Nicolas Dalayrac]. Romance. NŠr en Šlskling Œter syns... [sŒng och luta] [MT 1793:8-12]

8

A moll. LargŠtto [luta solo]

8v

[blank]

9

Allegretto i Lilla Matrosen [f.f.g. 1799] Af GawΠ[Pierre Gaveaux] [luta solo]

9-9v

En Wals frŒn Berlin [luta solo]

9v

Wals af [Johan Anders] Malmgren [luta solo]

9v

Wals [luta solo]

9v-10

Vals [luta solo]

10

Vals af [Johan Fredrik] Aminoff [luta solo]

10

Wals af [Carl] Mšser [luta solo]

10

Trio af Depyi [Edouard Dupuy] [luta solo]

10v

Larghetto Nº 5 andra delen i Skaldestycken [luta solo] [Sk II:5, 1794]

10v

Allegretto af Dalayrack [Nicolas Dalayrac] [luta solo]

11

Coupletter ur Savoyarerne [f.f.g. 1794] af Dalayrack [Nicolas Dalayrac] Allegretto. Om du gran vill vara ... [sŒng och luta]

11v

Vals af Acarby [Giuseppe Acerbi] [luta solo]

11v

Marche af Depyi [Edouard Dupuy] [luta solo]

11v-12

Allegretto af [Olof] hlstršm utur Skaldestycken. LŠnge fŠngslad af behagen... [sŒng och luta]. [Sk II:7, 1794]

12

Aria Andante af [Joseph Martin] Kraus. GlŠdien som mitt hierta kŠnner... [sŒng och luta]

12v

Romance ur BerŠttaren eller BŒda GŠstgifvaregŒrdarne [Louis Benoît Picard] [f.f.g. 1800]. Yngling twinga hwart begŠr... [sŒng och luta]

 


 

Luta b 9

 

Handskrift (2 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och luta samt luta solo. HŠfte.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 30 x 24 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] D & C B[lauw].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Romance Andante. Maries Hjertkamrar. Mit hjerta Šr en landtlig hydda... [sŒng och luta]

1v-2

Romance Andante. Maries Hjertkamrar. Mit hjerta Šr en landtlig hydda... [sŒng och luta]

2v

Allegretto Vivace. Lilla Heddas Canarie Fogel. Jag spelar och jag dansar... [sŒng och luta]

2v

[utan titel fšr luta solo]

 


 

Luta b 10

 

Handskrift (5 fol) innehŒllande musik fšr luta solo och duos fšr violin och luta. Titel: "4. / Svensk National Pollska / Eller / Bondbršllopet i Roslagen / FšrestŠld / genom / Caracteriserande Variationer / Jemte / Brud-Marche / BŒde fšr och efter Dansen. Satt / fšr / Lutha / af / Ankar / samt / Romance af Pleyell / LŠmpad i Duo / Fšr / Violin och Lutha". Samtida marmorerat band med skinnrygg. Handskriften har delvis samma innehŒll som Musikmuseet Samlingar Luta [utan signum 8] och Sibeliusmuseum [utan signum 7].

Proveniens: [Johan Wilhelm Ankar?] Vilh[elm] Stršm [stŠmpel].

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 28 x 24 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] D & C Blauw.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 35.

 

InnehŒll:

 

 

Folio

Text

1

4. / Svensk National Pollska / Eller / Bondbršllopet i Roslagen / FšrestŠld / genom / Caracteriserande Variationer / Jemte / Brud-Marche / BŒde fšr och efter Dansen. Satt / fšr / Lutha / af / [Johan Wilhelm] Ankar / samt / Romance af Pleyell / LŠmpad i Duo / Fšr / Violin och Lutha" [titelsida]

1v

Brudmarschen Speld af 2ne Bond SpelmŠn framfšr Brudskaran [luta solo]

1v

Pollsak. Den Šrevšrdige Pastorn šppnar Dansen med Bruden [luta solo]

1v-2

Var. 1. Brudgummen med Bruden [luta solo]

2

Var. 2. SvŠrfar och SvŠrmor [luta solo]

2

Var. 3. Brud Pigorna [luta solo]

2

Var. 4. Brud Riddrarne [luta solo]

2

Var. 5. Klockar-Far dansar med Bruden [luta solo]

2v

Var. 6. Kyrkoslšten eller Spegubbens dans med Bruden [luta solo]

2v

Var. 7. Man dansar kronan af Bruden [luta solo]

2v-3

Var. 8. Dansen spelas af hela Brudskaran samfŠllt [luta solo]

3

Efter Dansens slut spelar SpelmŠnnerne sedan de stŠmt sina Violiner fšljande Marche [luta solo]

3v

Klockar-Far tar en af SpelmŠnnernes Violiner och fantiserar fšljande ... pŒ fšregŒende Marche [luta solo]

3v-4

Man quintilerar en vidare Fantasie til Slut [luta solo]

4-4v

Romance af Pleyell LŠmpad i Duo [luta och violin]

 


 

Luta b 11

 

Handskrift (10 fol) innehŒllande musik fšr luta och violin (endast lutstŠmman) samt sŒng och luta. Omslagstitel: "Lutha". Titel: "Pieces / d'auteurs divers / arrangées / en Duo / pour / Luth et Violon / par / Pierre Ericques Svedbom / 1826 30/3". HŠfte med grŒpappersomslag.

Proveniens: Per Erik Svedbom.

Datering: 30/3 1826.

Storlek: 24 x 19 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] P. Schut.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 35.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Pieces / d'auteurs divers / arrangées / en Duo / pour / Luth et Violon / par / Pierre Ericques Svedbom / 1826 30/3 [titelsida]

1v

[blank]

2-2v

Rondo. Andante af [Joseph] Haydn [luta och violin, endast lutstŠmman]

3-4v

Ouverturen till Sweitziska Flickan [Lisbeth eller Den schweitziska flickan] [André Grétry] [f.f.g. 1803] . Adagio [luta och violin, endast lutstŠmman]

4v-5v

Gratioso [sŒng och luta]

5v-7

Rondo af [Daniel] Steibelt [luta och violin, endast lutstŠmman]

7v-10v

[blanka]

 


 

Luta b 12

 

Handskrift (2 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och luta samt luta solo. Titel: "Air / utur / Den Unga Arrestanten / fšr / Ršst och Lutha". HŠfte utan omslag.

Proveniens: Sverige.

Datering: Bšrjan av 1800-talet.

Storlek: 28 x 23 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Air / utur / Den Unga Arrestanten [f.f.g. 1799] [Dominique Della Maria] / fšr / Ršst och Lutha [titelsida]

1v

Andante. NŠr fŒngen i den dystra muren... [sŒng och luta] [MT 1799:30]

2

[utan titel, luta solo]

2v

Contrabassar. Lutans strŠng eller toner hela

 


Zittra a 4

 

Handskrift (9 fol) innehŒllande musik fšr zittra solo samt sŒng och zittra. Omslagstitel: "No 1. Zitter Notbok / Tilhšrig / Johanna M. Hšckert. / R. Paulus". MšrkblŒtt samtida pappersomslag.

Proveniens: Johanna M. Hšckert. R. Paulus / Stockholm 1882.

Datering:1808.

Storlek: 29 x 24cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Kool.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

R. Paulus Stockholm 1882. / Til / Fru Jeannette M. Hšckert. / I Stockholm ges nšjen, Spectacler och dans, / Men flyktiga fŒr man dem smaka / Ty hemma i lugnet blott sŠllheten fans / Med Šlskad och Šlskande Maka. / Der tar man i enslighet Zittran ibland / Och drar ur dess kŠnsliga toner / Det nšjet i lunden, som ej fans ibland / Vid Kungars och Kejsares Throner. / Stockholm vid afresan den 16. Martii 1808. / C.J.L.

1v

[blank]

2

Anvisning / fšr / Zittra i A Dur. [med avbildning av strŠngarrangemang fšr 12-strŠngad zittra, stŠmd frŒn basen d, e, fiss, giss, a, h, ciss, d, e a, ciss, e] / StrŠngarnes stŠmning / Tonerne

2v-3

Scala genom alla Toner / Scala i A Dur / Tecknen / Noters och Pausers Figur och Valeur eller uthŒllningstid

3

Claven / Tacterne / Accorder

3

Andante [zittra solo]

3v

Minuetto [zittra solo]

3v

Andante. Variatio 1-2 [zittra solo]

4-4v

Romance ur Op. Hemligheten [f.f.g. 1808] [Jean Pierre Solié]. O! hvad kommandesorgliga tider... [sŒng och zittra]

5-8

[blanka, endast rastrerade]

8v

Kontra Basar / Lutans lšsa strŠngar

9-9v

[blanka]

 


 

Zittra b 4

 

Handskrift (2 fol) innehŒllande musik fšr zittra solo samt sŒng och zittra. Utan omslag.

Proveniens: Saknas.

Datering:1800-talets bšrjan.

Storlek: 29 x 23 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Air utur Richard Leijonhjerta [f.f.g. 1791] [André Grétry] [zittra solo?]

1-2v

Blondell. Moderato. Cittra O min kung, o min vŠn... [Ur Rickard LejonhjŠrta av André Grétry, f.f.g 1791] [sŒng och zittra] [MT 1792:3]

 


 

Zittra b 5

 

Handskrift (2 fol) innehŒllande musik fšr zittra solo (gitarr solo?). Titelsida: "Sonate / fšr / En Zittra / Solo / af / Wickmanson". Utan omslag.

Proveniens: [Johan Wikmanson, autograf?].

Datering: Ca 1780.

Storlek: 24 x 29 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Krona].

Referenser: Nisser, C., Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Sthlm 1943 s. 397. Mšrner, C.G.S., Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe. Stockholm 1952 s. 46, 159, 207f och 450.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Sonate / fšr / En Zittra / Solo / af / Wickmanson [titelsida, rastrerad]

1v-2

Guittare. Sonate. Allegro moderato

2v

Presto

 


 

Zittra b 6

 

Handskrift (3 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och zittra. Titelsida: "Romance / utur Det farliga Fšrtroendet / af Gretry". Utan omslag.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1700-talets slut.

Storlek: 30 x 24 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Kool.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Romance / utur Det farliga Fšrtroendet [f.f.g. 1794] / af Gretry [André Grétry] [titelsida]

1v-3v

Rosalie och Carl. Zittra in A. Andante. Et oskyldigt bršst... [sŒng och zittra]

 


 

Accnr 476/1941

 

Handskrift (fol) innehŒllande musik fšr zittra solo. Trots efterforskningar i biblioteket har denna handskrift ej kunnat Œterfinnas. Troligen fšrkommen.

Proveniens: C.U. Sjšborg. Musicaliska LŒne-Bibliotheque tillhšrigt G[eorg Johann] A[braham] Berwald.

Datering: Efter 1788.

Storlek: Uppgift saknas.

VattenmŠrke: Uppgift saknas.

Referenser: Nisser, C., Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Sthlm 1943 s. 178.

 

InnehŒll:

 

Sidan

Text

92-93

Rondo af Goes [Carl Gustaf Goës] lŠmpad fšr Cittra

 


 

I 3709

 

Handskrift (51 fol) innehŒllande musik fšr pianoforte och zittra. "Samlade Arbeten / fšr / Piano Forte" [titelsida]. Samtida pappband.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1700-talets slut eller 1800-talets bšrjan.

Storlek: 16 x 20 cm. 6 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1-14v

[endast musik fšr pianoforte]

15

Menuette fšr Zittra [zittra solo]

15-48

[endast musik fšr pianoforte]

48v-51v

[blanka]

 


 

Musiktidn. Sv.-R

 

Musikaliskt tidsfšrdrif / Fšr r / 1789 [1790, 1794]. / Stockholm / Och Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet.

Tryckt, graverad musik fšr zittra solo samt en ršst och zittra.

Tryckort: Stockholm.

Datering: 1789, 1790 och 1794.

Storlek: 15,5 x 23 cm. 7 system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift fšr musikforskning 17/1935 s. 25.

 

InnehŒll:

 

Sidan

Text

 

1789 No 8

32

Menuet Zittra

 

1790 No 1

21-23

Allegretto Zittra Var. 1-7

 

1794 No 24

96

Andante moderato af [Joseph Martin] Kraus. Se kŠllan, se lunden... [sŒng och zittra]

 


 

Sv. saml. S. tr. pfte. Saml. 1286

 

Arier / utur de pŒ / Kongl. Theatern upfšrde Operor / LŠmpade / dels fšr / Claver / och dels fšr / Harpa eller Zittra / Fšrsta [t.o.m.] Fierde HŠftet / Stockholm, / Och Kongl: Privilegierade Not=Tryckeriet.

Graverat tryck (32, 31, 32, 32 sidor med sŒng, pianoforte, harpa, zittra och 4, 4, 4 samt 4 sidor med violinstŠmma) innehŒllande musik fšr sŒng, pianoforte, harpa och zittra. I separat hŠfte finns violin-stŠmman. ViolinstŠmma finns dock ej till satserna med zittra.

Tryckort: Stockholm.

Datering: 1790. Storlek: 31 x 23 cm. 15 system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Fransk lilja] J. Kool.

Referenser: Wiberg, A. Olof hlstršms musiktryckeri, Svensk tidskrift fšr musikforskning 31(1949) s. 118.

 

InnehŒll:

 

Sidan

Text

1

Arier / utur de pŒ / Kongl. Theatern upfšrde Operor / LŠmpade / dels fšr / Claver / och dels fšr / Harpa eller Zittra / Fšrsta HŠftet / Stockholm, / Och Kongl: Privilegierade Not=Tryckeriet [titelsida]

2

UnderrŠttelse / Till undvikande af den otydlighet som mŒngstrukna noter under / linie systemet skulle fšrorsaka, Šro de, pŒ Zittror vanlige Contra- / tonerne satte i Bas-clav, hvilket Šfven lŠttar execution dŒ / Zitter stŠmman spelas pŒ Claver. / Utaf de i detta HŠftet intagne Arier / Šr den tredie - pag: 8. / den femte - pag: 12. / och den trettonde - pag; 29. / med Accompagnement af en Violin.

3-23

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte eller sŒng och harpa]

24-25

Zemire och Azor [f.f.g. 1778] / af / Gretrii [André Grétry]. Larghetto. Zitra. KŠrleksljufva lŒga... [sŒng och zittra]

26-32

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte]

 

 

1

Arier / utur de pŒ / Kongl. Theatern upfšrde Operor / LŠmpade / dels fšr / Claver / och dels fšr / Harpa eller Zittra / Andra HŠftet / Stockholm, / Och Kongl: Privilegierade Not=Tryckeriet [titelsida]

2

UnderrŠttelse. / Som en stor del Musique Šlskare finna svŒrighet / vid de flere slags sŒng=claver, sŒ Šro pŒ begŠran / sŒng stŠmmorne till alla Arier i denna samling, / transponerade uti Violin=claven, sŒsom den / mŠst kŠnda. / Utaf dessa Arier / Šr den andra - pag 7 / den sjette - pag 18 / den sjuende - pag 20 / och den tionde - pag 28 / med Accompagnement af en Violin.

3-10

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte eller sŒng och harpa]

11

Gustaf Adolph [f.f.g.1788] / af / [Georg Joseph] Vogler. Zitra. Hur lŠtt at sitt fosterlands heder fšrsvara... [sŒng och zittra]

12-16

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte eller sŒng och harpa]

17

Cora & Alonzo [f.f.g. 1782] / af / Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Zitra. Kan jag vŠl min frugtan qvŠfva?... [sŒng och zittra]

18-19

Cora & Alonzo [f.f.g. 1782] / af / Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Zitra. Himmel som mig gordt till Kung... [sŒng och zittra]

20-31

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte]

1

Arier / utur de pŒ / Kongl. Theatern upfšrde Operor / LŠmpade / dels fšr / Claver / och dels fšr / Harpa eller Zittra / Tredie HŠftet / Stockholm, / Och Kongl: Privilegierade Not=Tryckeriet / Utaf desse Arier / Šr den fšrsta - pag. 2. / och den andra - pag 21. / med Accompagnement af en Violin [titelsida]

2-27

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte eller sŒng och harpa]

28-30

Amphion [f.f.g. 1778] / af / Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Zittra. Amphion kom med din lyra... [sŒng och zittra]

31-32

Frigga [f.f.g. 1787] / af / [Olof] hlstršm. Andante con espressione. Zittra. Mitt hjerta dig fšrgŠfves trodde... [sŒng och zittra]

1

Arier / utur de pŒ / Kongl. Theatern upfšrde Operor / LŠmpade / dels fšr / Claver / och els fšr / Harpa eller Zittra / Fierde HŠftet / Stockholm, / Och Kongl: Privilegierade ot=Tryckeriet / Utaf desse Arier / Šr den fšrsta - pag. 2. / den andra - pag 6 / och den Œttonde - pag 24. / med Accompagnement af en Violin [titelsida]

2-27

[innehŒller endast musik fšr sŒng och pianoforte eller sŒng och harpa]

28-29

Roland [f.f.g. 1781] / af / Piccini [Niccolo Piccinni]. Andante. Zittra. Ack! jag vill Er lydig vara... [sŒng och zittra]

 


 

E2/Sv.-R

 

Kuhlau, Conrad Gottfrid, Tre andanter / med / Variationer, / utur / I. Pleyels Qvartetter, / LŠmpade / fšr / Zittra och Violin, / af / Conrad G. Kuhlau. / Stockholm / Och Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet.

Tryckt, graverad musik i tvŒ hŠften (violinstŠmman 7 sidor och zittrastŠmman 10 sidor) fšr zittra och violin.

Tryckort: Stockholm.

Datering: Verket annonserat i Stockholms Posten 30 sept. och 11 okt. 1793.

Storlek: 24 x 17 cm. 9 system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Wiberg, A. Olof hlstršms musiktryckeri, Svensk tidskrift fšr musikforskning 31(1949) s. 120.

 

InnehŒll:

 

Sidan

Text

1

Tre andanter / med / Variationer, / utur / I[gnaz]. Pleyels Qvartetter, / LŠmpade / fšr / Zittra och Violin, / af / Conrad G[ottfrid]. Kuhlau. / Stockholm / Och Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet [titelsida] [zittra-stŠmman]

3-5

Andante med Variationer. Var. 1-6

5-8

Andante med Variationer. Var. 1-6

8-10

Andante med Variationer. Var. 1-5

1

Tre andanter / med / Variationer, / utur / I[gnaz]. Pleyels Qvartetter, / LŠmpade / fšr / Zittra och Violin, / af / Conrad G[ottfrid]. Kuhlau. / Stockholm / Och Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet [titelsida] [violin-stŠmman]

3-4

Andante med Variationer. Violins A stŠmmes efter Zittrans Fis. Var. 1-6

4-6

Andante med Variationer. Var. 1-6

6-7

Andante med Variationer. Var. 1-5

 


© Kenneth Sparr