Nordiska museet, Stockholm - Universitetsbiblioteket, Uppsala - Stifts- och landsbiblioteket, Växjö – Kalmar läns museum, Kalmar

 

Tillbaka till första sidan

 

Kenneth Sparr

 

Innehåll

 

Nordiska museet, Stockholm 301 [52,453b] [Luta, avsedd som lärobok]

Universitetsbiblioteket, Uppsala Instr. mus. i hs. 126:16b [(Duo ?) för luta och annat instrument eller sång (endast lutstämman)

Stifts- och landsbiblioteket, Växjö Ms in 4:o 511 [Zittra solo, luta och violin, trio för zittra, pianoforte och violin, duetter för gitarr, duetter för zittror, sång och zittra

Kalmar läns museum 14.062

 


 

Nordiska museet, Stockholm 301 [52,453b]

 

Handskrift (9 fol) innehållande musik för luta, avsedd som lärobok. Se även Hs 15, 16, 17, 20a och 20b. Har till stor del samma innehåll och är av samma hand som Musikmuseet, Samlingar Luta, Luta 1 och Luta 2 samt Kenneth Sparr, Hs. 17.

Proveniens: "Copié à Stockholm. par Jac. Preusmark 1813" "G. af civilingeniören K[ristian]. Steenhoff i Stockholm".

Datering: 1813.

Storlek: 29 X 23 cm. 10 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke:

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 s. 29.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Luthans Strängar. Skala för Lutha.

1v

Luthans Strängar

2

Applicatur i de enligt Luthans Stämning practicabla Dur Toners Skalor

2v

Luthans Strängar

3

Applicatur i de enligt Luthans Stämning practicabla Moll Toners Skalor

3v

Noternas Valeur

4

Noternas Bindning [Konkordans Mm Luta 1 fol. 3 samt Luta 2 fol. 4, Ny Hs. 17 fol. 1]

4

De enligt Luthans Stämning bruklige Dur- och Moll Toners Accorder.

4v

Diverse Harpegio. [Konkordans Mm Luta 1 fol. 1v samt Luta 2 fol. 4v, Ny Hs. 17 fol. 1v]

5

Lection 1. Andantino [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 5, Ny Hs 17 fol 2v]

5

Lection 2. Rondo [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 5, Ny Hs 17 fol 2v]

5v-6

Lection 3. Andante. Var. I-III [luta solo] [Blinka lilla stjärna där...] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 5v-6]

6v

Lection 4. Larghetto [luta solo] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 6v]

6v

Lection 5. Scherzando [luta solo] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 6v]

7

Lection 6. Andante [luta solo] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 7]

7

Lection 7. Gigue [luta solo] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 7]

7v

Lection. 8. Moderato Con Espressioni [luta solo] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 7v]

7v

Lection 9. Allegretto [luta solo] [Konkordans Ny Hs. 17 fol. 7v]

8

Lection 10. Maestoso [luta solo]

8

Lection 11. Andantino. Trio [luta solo]

8v

Lection 12. Moderato. Variation [luta solo]

9

Lection 13. Rondo Vigilante [luta solo]

9v

Lection. 14. Finale Allegro. Trio sempre piano [luta solo]

 


 

Universitetsbiblioteket, Uppsala Instr. mus. i hs. 126:16b

 

Handskrift (1 fol) innehållande musik (duo ?) för luta och annat instrument eller sång (endast lutstämman).

Proveniens: Okänd.

Datering: Mellan 1780 och 1799.

Storlek: 30 x 22,8 cm.

Vattenmärke: Saknas.

Referenser: RISM A/II 0000095677.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Caravane du Caire [f.f.g. 1796] [Grétry, André-Ernest Modest]. [Konkordans Nynäshamn, Kenneth Sparr 14b fol. 4v-5]

 


 

Växjö, Stifts- och landsbiblioteket Ms in 4:o 511

 

Handskrift (18 fol) innehållande musik för "zittra" solo, luta och violin, trio för "zittra, claver och viol", duetter för gitarr, duetter för "zittror", sång och "zittra. Helt, rött skinnband med text "Not-Bok / För Zittra" på främre pärmen.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets början, sannolikt ej före 1801.

Storlek: 19 x 28 cm. 6 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Krona] GR [Vapensköld] GSB Pro Patria

Referenser: Nisser, C., Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Sthlm 1943 s. 431

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Grazioso. Var: Thema Till Föregående variation [zittra/luta solo]

1v

Allegretto. Länge fängslad af behagen... [Olof Åhlström] [sång och luta/zittra] [Sk II:7, 1794]

1v

Air [zittra/luta solo]

2

Menuette af Mozard [Wolfgang Amadeus Mozart], lämpad til Zittra af N.H. [Nils Henrik?] Sjöborg [zittra solo]

2

Allegretto af Pleijel [Ignaz Pleyel], lämpad för Zittra af N.H. [Nils Henrik?] Sjöborg [zittra solo]

2v

Andante. Var. 1-2 [zittra/luta solo]

3

Allegro con Spirito [zittra/luta solo]

3

Andante [zittra/luta solo]

3-3v

Rondo utur [Nunnorna eller] Besökelseklostret [f.f.g. 1801] [François Devienne]. Allegretto. Luthan [lutstämman i duo för luta och violin]

4

Rondo utur [Nunnorna eller] Besökelseklostret [f.f.g. 1801] [François Devienne]. Allegretto. Violino [violinstämman i duo för luta och violin]

4v

4v [Rondo utur Nunnorna eller Besökelseklostret f.f.g. 1801. François Devienne. Allegretto]. Luthan [lutstämman i duo för luta och violin]

5

[Rondo utur Nunnorna eller Besökelseklostret f.f.g. 1801. François Devienne. Allegretto]. Violin [violinstämman i duo för luta och violin]

5v

Andante med Variationer af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad till Trio för Zittra, Claver och Viol. Guitarra. Var. 1 [gitarr/zittrastämman i trio för gitarr/zittra, klavér och violin?]

6

Andante med Variationer af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad till Trio för Zittra, Claver och Viol. Clavecin. Var. 1 [klavérstämman i trio för gitarr/zittra, klavér och violin?]

6v

[Andante med Variationer af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad till Trio för Zittra, Claver och Viol. Guitarra]. Var. 2-3 [gitarr/zittrastämman i trio för gitarr/zittra, klavér och violin?]

7

[Andante med Variationer af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad till Trio för Zittra, Claver och Viol. Clavecin]. Var. 2-3 [klavérstämman i trio för gitarr/zittra, klavér och violin?]

7v

[Andante med Variationer af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad till Trio för Zittra, Claver och Viol. Guitarra]. Var. 4-5 [gitarr/zittrastämman i trio för gitarr/zittra, klavér och violin?]

8

[Andante med Variationer af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad till Trio för Zittra, Claver och Viol. Clavecin]. Var. 4-5 [klavérstämman i trio för gitarr/zittra, klavér och violin?]

8v

Duette af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad för Cittra. Tempo Gjusto. Guitarre Prima. Var. 1-2

9

Duette af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad för Cittra. Tempo Gjusto. Guitarre Seconda. Var. 1-2

9v

[Duette af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad för Cittra. Tempo Gjusto]. Guitarra Prima. Var. 3-4. Thema

10

[Duette af Pleijel [Ignaz Pleyel] Lämpad för Cittra. Tempo Gjusto]. Guitarra Seconda. Var. 3-4. Thema

10v

Pastorale. Duo för Tvenne Zittror. Första Zittran.

11

Pastorale. [Duo för Tvenne Zittror]. Andra Zittran.

11v-12

Allegro Molto af J. Wollin. Zittra

12

Andante. Melodie af Grefvinna C.C. [Charlotte Cederström?] [luta/zittra solo]

12v-13

Andante för en röst med Accompagnement af Zittra. I stillhet gömd...[sång och zittra] [Christoffer Karsten?] [Text: Anna Maria Lenngren] [MT 1790:15, 1791:19-21]

13v-18v

[blanka]

 


 

Kalmar läns museum 14.062

 

Handskrift (12 lösa sidor utan direkt inbördes sammanhang) innehållande musik för luta solo, duetter för två lutor samt luta och sång. Handskriften har förvarats i fodralet till en svensk luta av Johan Jerner 1817, som också finns i Kalmar läns museum med samma inventarienummer som handskrifterna, d.v.s. 14.062. Kataloguppgifter lämnade till Musikmuseet, Stockholm, beskriver lutan, fodralet och dess innehåll: "Har sannolikt tillhört gamle grosshandlaren J.A. Bruuns fader, f. 1781. (Noter som tillhört honom äges av kassör Johan Bruun). I lådan div. handskrifter."

Proveniens: Sverige.

Datering: C. 1817-1830.

Storlek: Varierande storlekar.

Vattenmärke:

Referenser: Inga

 

Innehåll:

 

Folio

Text

 

Blad 1

1

Löste med Tummen [spelanvisningar]

1v

[blank]

 

Blad 2

1-1v

March [luta solo]

 

Blad 3

1

Allegretto ur Målarn och Modellerna [Étienne Nicolas] Méhul][sång och luta]

1v

[Utan titel, ofullständig, duett för lutor?]

 

Blad 4

1

Andantino mezzo u Cendrillon [Niccolo Isouard][duett för lutor?]

1v-2

[blank, endast rastrerad]

2v

[fragment, duett för lutor?]

 

Blad 5

1

Gläd dig medan du förmår... [endast text]

1v

Andante utur Hemligheten af Della Maria [Della Maria, Dominique eller Jean Pierre Solié?][duett för lutor?]

 

Blad 6

1

Romance af Fr[anz]. Danzi. Sång / Lutha. Sörg icke mer...

1v-4v

[blank]

 

Blad 7

1

Andante. Den man som utaf kärlek brinner... [Wolfgang Amadeus Mozart][sång och luta]

1v

[blank]

 

Blad 8

1

Andante. Som en ängel från det ljusa - höga skön han var... [sång och luta]

1v

[Fragment för luta solo]

1v

Uppå de höga alpernes [sång och luta med fragmentarisk text]

 

Blad 9

1

Polonaise af Nauman [Johann Gottlieb Naumann][luta solo, ej komplett, ur operan Gustaf Vasa?]

1v

Allegretto af [Olof] Åhlström. Mer lycklig än Croesus de Lydiers kung... [Sk XI:4]

 

© Kenneth Sparr