Sibeliusmuseum, bo (Turku)

 

Tillbaka till frsta sidan

 

Kenneth Sparr

 

Innehll

 

[Utan signum 1] [Luta solo, musik fr violin och luta, sng och luta, skalor och vningar fr luta samt sng och gitarr]

[Utan signum 2] [Sng och luta, sng, fiol och luta]

[Utan signum 3] [Sng och luta]

[Utan signum 4] [Sng och luta]

[Utan signum 5] [Sng och luta, luta solo]

[Utan signum 6] [Sng och luta]

[Utan signum 7] [Luta solo]

 


 

[Utan signum 1]

 

Handskrift (76 fol.) innehllande musik fr luta solo, musik fr violin och luta, snger till ackompanjemang av luta, skalor och vningar fr luta samt ett mindre antal satser fr sng och gitarr. P ryggen r prglat med guld: "M.C.L.". Marmorerat pappband med rd skinnrygg. Bestr sannolikt av flera olika hften som sammanbundits. Fol. 41-46v r sannolikt anlagd av Jacob Preusmark.

Proveniens: L[ars?] Lnnqvist namnteckning p frmre prmens insida.

Datering: 1800-talets brjan, sannolikt 1811-1828.

Storlek: 28 x 23 cm.

Vattenmrke: "D C B" [Vapenskld] [D & C Blauw?].

Referenser: Saknas.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Allegretto [luta solo]

1

Andantino [luta solo]

1

Andante [luta solo]

1v

Wisa. I mit brott hvad Knsla etc. Andante [luta solo]

1v

All[e]gretto [luta solo]

1v- 2

Thema con Variatione. Var: 1-3 [luta solo]

2

Arietto con Variatione. Var. [luta solo]

2v

Couplett utur Nina [f.f.g. 1801] af Dallayrac [Nicolas Dalayrac]. Larghetto. Nr en lskling ter syns... [sng och luta] [MT 1793:8-12]

2v-3

Couplett af Dallayrac [Nicolas Dalayrac]. Andantino. O du som af sllheten... [sng och luta]

3v

Aria utur Cora [f.f.g. 1782] af Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Andante. Kan jag vl min fruktan... [sng och luta]

4

Aria utur Mexicaniske Systrarna [f.f.g. 1789] af [Joseph Martin] Kraus. Andante. Du [i] hvars oskuldsfulla blick... [sng och luta] [MT 1790:23]

4v-5

Rondo utur Richard Leijonhjerta [f.f.g. 1791] af Grettry [Andr Grtry], Lilla Guden farlig r... [sng och luta]

5-5v

Polonaise. Var: 1-3 [luta solo]

6

Aria af [Joseph Martin] Kraus. Andante. Drj sol uti din upgngs timma... [sng och luta]

6v

Andantino grazioso af [Ignaz] Pleyel. Violino. [violinstmma i duo fr violin och luta]

7

Andantino grazioso af [Ignaz] Pleyel. Lutha [lutstmma i duo fr violin och luta]

7v

Violino

7v

Rondo Allegretto [violinstmma].

8

Lutha

8-9v

Rondo Allegretto [lutstmma]].

9v-11

Aria utur Cora [f.f.g. 1782] af Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Andante con espresione. Du lefver Cora... [sng och luta]

11v

Andantino. Hver Glaedens ven og hver dens troe... [sng och luta]

11v

Cantabile. Hver som hylder muntre glaeder holde... [sng och luta]

12

Allegretto af [Ignaz] Pleyel [luta solo]

12

Wals af [Thomas] Bystrm [luta solo]

12v

Andante af [Johan Fredrik] Palm. Pressa drufvan, glasen fyll... [sng och luta]. [Sk IX:5, 1801]

12v

Wals af Frken Kenoi [luta solo]

12v-13

Couplet utur Fiskarena [f.f.g. 1798] af [Antonio Bartolomeo] Bruni. Allegretto. Jag smider och jag pljer... [sng och luta] [MT 1799:12]

13v

Couplett utur Unga [Den lilla] Matrosen [f.f.g. 1799] [Pierre Gaveaux]. Svrare seglats man aldrig finner... [sng och luta] [MT 1800:12-14]

14

Andante par [Edouard] Dupuy [luta solo]

14

Andantino Affetuoso. Vlkommen o Mne! min ldrige vn... [sng och zittra]

14v

Scala uti G. eller Violin Clave [luta solo]

15-16

National Sng. Bevara Gud! vr Kung... [sng och luta, endast sngstmman noterad]

16v-17

National Sng: Bevara Gud vr Kung etc. [sng och luta, texten saknas]

17

Lgdans [luta solo]

17v

Allegretto Schertzando [luta solo]

17v

Wisa, musik af Borg. Bacchus frst war mnska... [sng och luta]

18

Allegretto Schertzando [luta solo]

18v

Andante con Variazioni. Var. 1-2. [luta solo]

19

Thema. Var: I mit brst hwar knsla... [sng och luta]

19v-21

Andante con Moto. Mi pizzica, mi stimola un certo non so che...[Alexis de Garaud] [sng och zittra]

21v-22v

Utur Kamnels Solos. Andante con variazioni. Var 1-7. [luta solo]

23

Allegro. Jag icke ngon vllust knner... [Henriette Gyllenhaal] [sng och zittra] [Sk XII:10, 1804]

23

Andante [luta solo]

23

Polonoise fr Zithra. Adagio.

23v-24

Polonoise [luta solo]

24

Larghetto. Vid hafvet p ensliga strand... [Olof hlstrm] [sng och luta] [Sk III:1, 1795]

24

Larghetto [luta solo]

24v

Allegretto [luta solo]

24v

Allegretto [luta solo]

24v-25

Ich spielt als Knabe.... [sng och luta]

25v-27v

Midnattsng i Lappmarken [r 1799 af frf. till Voy. Pittor au Cap Nord] Andante. Frn dessa fjll... [sng och luta med enkel basstmma] [MT 1820:1-2]

28-29

Midnattsngen i Lappmarken [af Skldebrand] [Anders Fredrik Skjldebrand?]. Frn dessa fjll med gat vndt frn jorden... [sng och luta]

29v

[blank]

30

Airs & Coupletter / Arrangs / par / Luth / par / Hr: [Johan Wilhelm] Ankar [I vnstra hrnet av bladet notering "M.G.L"] [titelsida]

30v-33

Air dans L'Opera Le Chateau de Montenero [f.f.g. 1805] par [Nicolas] Dalayrac. Je m'unis a ce que... [sng och luta]

33v-34

Coupl. dans L'Opera Le Chateau de Montenero [f.f.g. 1805] par [Nicolas] Dalayrac. Oui, je dois encor esperer... [sng och luta]

34v-35v

La Molinara de [Giovanni] Paisiello. La Rachelina molinarina... [sng och luta]

36

Andante. Voulez vous tre heureux Amant... [sng och luta]

36v-37

Coupl. utur Gubben i Bergsbygden [f.f.g. 1802] af [Nicolas] Dalayrac. Andante. Grafven har gmt den... [sng och luta] [MT 1801:12-14]

37

Andantino. Rose d'amour par son brillant contour... [Francesco Bianchi] [sng och luta]

37v-38

Coupl. utur Fatima [f.f.g. 1801] af [Nicolas] Dalayrac. Andante Amoroso. O! krlek din ra skal elda min tunga... [sng och luta] [MT 1801:18-21]

38

Romance. Bouton de Rose, tu serras plus heureux... [Louis-Barthlemi Pradher] [sng och luta]

38v-39

Andante. Musik af [Joseph Martin] Kraus. Drj sol uti din uppgngs timma... [sng och luta]

39v

Wisa. Den vackra Spinnerskan. Andante. Jag satt och spann... [sng och luta]

40

Wisa. Andante Cantabile. Nr wid mnans dystra strlar... [sng och luta]

40v

Skepps Farten. Andante. Jag hlsar dig fredliga flagga... [sng och luta]

41

Solo / och / Sng Piecer / Lmpade / fr / Lutha [titelsida]

41v

Moderato [luta solo]

41v-42

Andante con moto [luta solo]

42

Marche Maestoso [luta solo]

42v-43

Andante con Variatione. Var. 1-3. [luta solo]

43

Rondo Allegretto [luta solo]

43v

Allemande. Var. Coda [luta solo]

44

Till Selma. Musik af [Olof] hlstrm ord af [Frans Michael] Franzn. Andantino. Hr vid denna Silfver bcken... [sng och luta] [Sk I:2b, 1793]

44

Louises Graf. Musik af [Olof] hlstrm. Largo. D mnan blickar sorgsen blek... [sng och luta] [Sk II:5, 1794]

44v-45

Aria utur Gustaf Wasa [f.f.g.1786] af Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Hymn. dla skuggor, vrdade fder... [sng och luta] [MT 1802:3-4]

45v-46v

Duetto utur Zauber Fleuten [f.f.g. 1808] af Mozard [Wolfgang Amadeus Mozart]. Moderato. Den man som utaf krlek brinner... [sng och luta] [MT 1795:9]

47

Air / utur / Operetten Carolina / eller / Den vackra Arendatorskan [f.f.g. 1803] / fr / Rst och Lutha [Amlie Julie Candeille]

47v-48

Lento con Expressione. I knslans ofrfarna dagar... [sng och luta]

48v

Polonoise variationer. Trio [luta solo]

49

[blank]

49v-50

Andante. Var. 1-3. [luta solo]

50-50v

Andante. Var. 1-3. [luta solo]

50v

Pastorale. [luta solo]

51

Allegretto [luta solo]

51

Andante [luta solo]

51

Andante [luta solo]

51v

Andante. Snart r du... [sng och luta, texten ofullstndig]

51v

Allegretto [luta solo]

52

Allegretto [luta solo]

52

Vals [luta solo]

52v

Andante. [sng och luta, text saknas]

53

Polonoise [luta solo]

53

Polonoise [luta solo]

53

Cantabile [I grafvens tysta gmma] af [Olof] hlstrm. Se Sk:st: XII. N:3. [Sk XII:3 1804] [sng och luta]

53v-54

Ariette. Lycklig den som i sin koja lefver... [sng och luta]

54v

Largo. S fr blickarna frsvinna... [sng och luta]

55

tskillige Sng=Piecer / satte / fr / Lutha / af / [Johan Wilhelm] Ankar [titelsida]

55v-56

Coupletter utur Operetten Cendrillon [f.f.g. 1811] af Nicolo de Malte [Niccolo Isouard]. Andantino mosso. Jag blygsam, tyst och undergifven... [sng och luta] [MT 1810:28-30]

56-56v

3. Coupletten. Den tack jag utaf dem fr rna... [sng och luta]

56v

Romance utur Intrigen i Fnstren [f.f.g. 1807] af Nicolo [Niccolo] Isouard. Andantino. Ack! Du fr hwilken jag skall mma... [sng och luta] [MT 1808:2-4]

57v-58

Romance af Fr[anz]: Danzi. Larghetto. Srg icke mer.... [sng och luta]

58v-59

Coupletter utur Den ondsinta Hustrun [f.f.g. 1808] [Jakob Bernhard Struve]. Allegretto. Jag glder mig t hur min man... [sng och luta] [MT 1808:7-9]

59v

Wisa utur hlstrms Skaldestycken, 6te del No 24. Wisa af [Christian Friedrich] Mller]. Anime. Brder, tag glaset och ltom oss sjunga... [sng och luta] [Sk VI:14, 1797]

60

Hoppet. Romance. Andante. Du som njet ger en vinge.... [Olof hlstrm] [sng och luta] [Sk XIII:9, 1805]

60v

Affetuoso. Smakens son, behagens trna... [sng och luta]

61

[Texter]

61v

De Fem Blommorna. Romance. Ibland Floras barn... [sng och luta]

62-62v

Coupletter utur Claudine [f.f.g. 1801]. Musiken af [Antonio Bartolomeo] Bruni. Allegretto con Moto. Hwad Robert r glad och rolig... [sng och luta] [MT 1804:10-11]

62v-63

Sllheten. Visa. Musiken af [Lars Gustaf] Collin. Romance. Hvad den r sll... [sng och luta]

63v

Vaggvisa. Musik af [Georg Christoph] Grosheim. Lngsamt. Slumra du lilla roligt och stilla... [sng och luta]

64-64v

Coupl. utur Operetten Kuluff [f.f.g. 1809] af [Nicolas] Dalayrac. Andante. Sg i min hydda nu i all tysthet... [sng och luta]

65

Polonaise in A: Dur [luta solo]

65v-66

Romance utur Leheman [f.f.g. 1805] af [Nicolas] Dalayrac. En vandringsman som vilse gick... [sng och luta] [MT 1805:1]

66v

Visa. Andantino. En gng sa Hans till Clara... [sng och luta]

67

Visa. Allegretto. [Sng och luta, text och melodistmma saknas]

67v-68

Krleken. Andantino. Lik en fjril lskande... [sng och luta]

68

Skilsmssan. Andantino. Hon nalkas den sorgliga stunden... [sng och luta] [MT 1809:3]

68v-70

Recitative och Aria, utur Operan Atis [Atys] [f.f.g. 1784] af Piccini [Niccolo Piccinni]. Lento. Ach! Sll den yttra fr... [sng och luta]

70v-71

Aria utur Camilla [f.f.g. 1800] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. O! Gud i all min bittra smrta... [sng och luta] [MT 1797:16]

71v-72

Allegretto. Donne vegne albation... [sng och luta]

72v

Lugnet. Andante. Lngt frn den makt som svfwar... [sng och luta]

73

Skilsmssan. Romance. Hon nalkas den sorgliga stunden... [sng och luta] [MT 1809:3]

73v

Sanft. Ich liebe dich, spracht oft mein thrnend Auge... [sng och zither]

74-74v

Guitare. Ddlige folg, d dig njet hrs kalla... [sng och gitarr]

74v

Ad[a]gio. Grt icke lr att sakna.... [sng och gitarr]

75

Das Grab. Lngsam. Das Grab lief und Stedte... [sng och gitarr]

75v

Largetto eller Canzonette. Bei dem Glanze die Abend... [sng och gitarr]

76

Langsam. Ach sie hatte die lange Stunde... [sng och gitarr]

 


 

[Utan signum 2]

 

Handskrift (76 fol.) innehllande snger till ackompanjemang av luta, sng, fiol och luta. Titel: "Samling / af Arier och Coupletter / Lmpade / fr / Lutha". Samtida mnstrat pappband med pklistrad vackert skuren pappersetikett. Med prisangivelse 2 Rdr p fol. 1.

Proveniens: "Copi Stockholm par Jac. Preusmark 1818". "Sophie Wacklin / "Stockholm d. 12 Juli 18". Sannolikt frvrvad av Sophie Wacklin mellan den 8 juli 1820 och 5 juni 1824. Gva: R.E. Westerlunds sterbhus Juni 1932. [stpl].

Datering: 1818.

Storlek: 28 x 23 cm.

Vattenmrke: "HS".

Referenser: Saknas.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Samling / af Arier och Coupletter / Lmpade / fr / Lutha. / Sophie Wacklin / Stockholm d: 12 Juli 18

1v-3

Aria Barcarola Del Sigr. D. Luigi m[M]osca. Largo. Lungi dal caro bene... [sng och luta]

3v

Wisa. Skilsmssan. Romance. Hon nalkas den sorgliga stunden... [sng och luta] [MT 1809:3]

4

Wisa. Musik af [Christoffer] Karsten. Tempo di Polonaise. Botten uti blen djupt frborgas n... [sng och luta]

4v-5

Andante. Geh cari venite cer rette... [sng och luta]

5v

Je quittais la montagne... [Air Savoyard] [sng och luta]

6

Romance af Fr[anz] Danzi . Larghetto. Srg icke mer... [sng och luta]

6v

Wisa. Lifvets Njutning. Musik af [Olof] hlstrm. Cantabile. Srg ej den gryende dagen... sng och luta] [Sk XII:8, 1804]

7

Le Petit Hussard. Allegretto. Ah, que l'amour auroit pour moi... [sng och luta]

7v-8

Coupl. utur Oper:-Intrigen i fnstren [f.f.g. 1807] af Nicolo [Niccolo] Isouard. Andantino. Ach du fr hvilken jag evigt skall mma... [sng och luta] [MT 1808:2-4]

8v-9

Romance. Adagio. Adieu Bergere cherie... [Francesco Bianchi] [sng och luta]

9v-10

Wisa! Musik af Schield. Andante. En bygdens trna sjutton r... [sng och luta]

10v-11

Wisa! Sllheten. Musik af [Lars Gustaf] Collin. Romance. Hvad den r sll, som i sin egen hydda... [sng och luta]

11v-14

Scena ed Aria del Sigr. [Peter] Winter. Violino. Canto. Luth. Polonaise. Dolce te soro se mi amio... [sng och luta]

14v-15v

Duetto utur Troll Fljten [f.f.g. 1808] af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Moderato. Den man som utaf krlek brinner... [sng och luta] [MT1795:9]

16

La Pense. Andante. Des dons charmans que Rose fait... [Victor Durlen] [sng och luta]

16v-17

Le Revenant. Allegretto. Jeunes filles me fiez vous... [sng och luta]

17v-18

Krleken. Canto I. Canto II. Luth. Andante. Lik en fjril lskande det skna... [sng och luta]

18v

Romance par N. Gelles. Andante. A deux epoques... [sng och luta] [MT 1808:18-20]

19

Der Abschied von [Wolfgang Amadeus] Mozart. Adagio. Vergiss mein nicht o Theure... [sng och luta] [MT 1797:17]

19v-20

Coupl. Dans L'Opr. Le Chateau de Montenero [f.f.g. 1805] par D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Romance. Oui je dois esperer... [sng och luta]

20v-23

Air Dans L'Opr. Le Chateau de Montenero [f.f.g. 1805] par D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Allegro Moderato. Je m'unis ce que j'aime... [sng och luta]

23v-24

Romance utur Opr. Nina [f.f.g. 1801] [Nicolas Dalayrac]. Larghetto poco Amoroso. Nr en lskling ter syns hos en suckande lskarinna... [sng och luta] [MT 1793:8-12]

24

Wiegenlied. Es landet ein fremdling... [sng och luta]

24v-25

Das Wurfelspiel. Allegretto Scherzoso. Das Leben ist ein Wurfelspiel... [sng och luta]

25v

Die Schiffahrt. Andantino. Das waren mir selige stunden... [sng och luta]

26

Andantino. Vous me quittes pour aller la gloire... [sng och luta]

26v-27

Andantino. Gldjen lyckan munterheten ljet... [sng och luta]

27v

Blommans hmd. 1: Coupl. Han r det han, hvars blick mig sker... [sng och luta]

28

[Blommans hmd.] 2: Coupl. Fritt som en vrdag var mitt hjerta... [sng och luta]

28v-29

Romance par [Joseph Alexandre Comte de] Sgur. Ce que je desire... [sng och luta]

29

Jag satt och spann, det hnde sig... [sng och luta]

29v

Necken utur Iduna. Polonoise. Djupt i hafvet p Demant hllen... [sng och luta]

30-31

af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Allegretto. Upp en ng en Lilje flod... [sng och luta]

31v-32

Wagg-Wisa. Musik af Grossheim [Georg Christoph Grosheim]. Lngsamt. Slumra du lilla roligt och stilla... [sng och luta]

32v-38

Aria utur Opert. Den unga [lilla] Matrosen [f.f.g. 1799] af [Pierre] Gaveaux. Violino, sng, luth. Allegretto. Nej lite fjolleri frlt!... [sng och luta]

38v-39

Cupl. utur Operetten Fatima [f.f.g. 1801] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac], Andante Amoroso. O krlek din ra skall elda min tunga... [sng och luta] [MT 1801:18-21]

39v-40

Aria utur Operetten [Den avbrutna] Offerfesten [f.f.g. 1812] af [Peter von] Winter. Andantino. Frr lekte jag och sjng... [sng och luta] [MT 1812:26-27]

40v-41

Coupl. Utur Operetten De Begge Savoijarderna [f.f.g. 1794] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante. Om du grann vill vara... [sng och luta]

41v-42

Coupl. Utur De Begge Savoijarderna [f.f.g. 1794] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andantino. Lilla Lisa jmt satt fngen... [sng och luta]

42v-43

Coupl. utur Operetten Gubben i Bergsbygden [f.f.g. 1802] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Allegretto. Clara mej ofta banna plr... [sng och luta] [MT 1801:18-21]

43v-47

Air Utur Operetten Den Unga [lilla] Matrosen [f.f.g. 1799] af [Pierre] Gaveaux. Violino, sng, luth. Allegro. Bortt med Ankar och Mrs och Mesan... [sng och luta]

47v-49

Coupl. utur Operetten Azemia [f.f.g. 1793] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante Con Moto. 1: Coupl. S snart min vn.. 2: Coupl Frst detta brinnande begr... [sng och luta]

49v-50

Chanson de Table du Calife de Bagdad [f.f.g. 1803] [Franois Adrien Boieldieu]. Por obtenir celle qu'il aime... [sng och luta]

50v

Le Premier Pas. Le premier pas se fait sans qu'on y pense... [sng och luta]

51

Wals [luta solo]

51v-52

Krigs-Sng uti Comedien Svante Sture [1812] af [Joachim Nikolas] Eggert. Allegro Moderato. Upp brder fr konung och Fdernes-bygd... [sng och luta]

52v-53

Ariette par S. Bianchi [Francesco Bianchi?]. Andante. Amor se non possio... [sng och luta]

53v-54

Romance utur Comedien Berttaren [f.f.g. 1800] [Louis Benot Picard]. Yngling tvinga hvart begr... [sng och luta]

54v-55

Le Voyage de L'Amour et du Temos. Musique de [Jean Pierre] Soli. Allegretto. A voyager passant sa vie... [sng och luta]

55v-56

Coupl. utur Operetten Kuluff [f.f.g. 1809] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante. Jag i min hydda nu i all tysthet... [sng och luta]

56v-57v

Seraphimer Marche af [Georg Joseph] Vogler med varieradt Accomp. Maestoso. Capten Grak, styf och rak... [sng och luta]

58

Coupl. utur Freningen [f.f.g. 1815] af Du Puy [Edouard Dupuy]. Allegro Moderato. Der holdtes ting i Oelslocbye men ledigt... [sng och luta]

58v-59

La Sentinelle. Allegro Moderato. L'Astre des nuits de son paisible... [Alexandre Etienne Choron?] [sng och luta]

59v-60

Coupl. utur Operetten De Ljliga Mtena [f.f.g. 1813] af Nicolo [Niccolo] Isouard. Andante con Moto. Alla dagar sg han p mej... [sng och luta]

60v-61

Romance utur Herman von Unna [1796] af [Georg Joseph] Vogler. Larghetto. Du som dignar under plgor... [sng och luta]

61v-65

Duo utur Operetten Den Ondsinta Hustrun [f.f.g. 1808] [Jacob Bernhard Struve]. Maestoso. Ja jag s stolt marchera... [sng och luta] [MT 1808:10-11]

65v-67

Recitatif och Aria utur Operan Oedip [f.f.g. 1800] af [Antonio] Sacchini. Recit: Du r ej mer min son... [sng och luta]

67v-68

Coupl. utur Operetten Don Juan [f.f.g. 1813] af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Allegretto. O, kom nu till mitt mte... [sng och luta]

68v-71

Duo utur Operetten Don Juan [f.f.g. 1813] af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Du br ej fruktan bra... [sng och luta]

71v-75

Air de L'Opera La Maison Vendre [En egendom till salu] [f.f.g. 1808] par D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Allegretto. Fiez vous, fiez vous... [sng och luta]

75v-76

Coupletter Utur Operetten Fiskaren [f.f.g. 1798] af [Antonio Bartolomeo] Bruni. Allegretto. Jag smider och jag pljer... [sng och luta] [MT 1799:12]

76

Bouton de Rose. Romance. Bouton de Rose tu seras plus heureux... [Louis-Barthlemi Pradher] [sng och luta]

 


 

[Utan signum 3]

 

Handskrift (8 fol.) innehllande snger till ackompanjemang av luta. Titel: "Arier och Coupletter / Lmpade / med Accompagnement / fr / Lutha". Hfte. Med prisangivelse 2 RD p fol. 1.

Proveniens: "Sophie Clasn. Sannolikt frvrvad fre 8 juli 1820. "Gva: R.E. Westerlunds sterbhus Juni 1932 [stpl]".

Datering: 1800-talets brjan, sannolikt 1811-1820.

Storlek: 28 x 23 cm. 12 handrastrerade system p varje sida.

Vattenmrke: J Honig & Zoon.

Referenser: Inga.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Arier och Coupletter / Lmpade / med / Accompagnement / fr Lutha [titelsida]

1v-3

Aria utur Orph & Euridice [f.f.g. 1773] af Ridd. [Christoph Willibald] Gluck. Andante. Hvart gr jag utan min maka... [sng och luta]

3v-4

Coupletter utur Opera Comiken [f.f.g. 1803] af [Dominique] Della Maria. Andante. Ja jag frstr Er alt fr vl... [sng och luta]

4v-5

Ariette utur Fiskaren [f.f.g. 1798] af [Antonio Bartolomeo] Bruni. Du min Far som mig lifvet sknkt... [sng och luta]

5v-6

Air utur Operetten Aline [f.f.g. 1811] af [Henri Montan] Berton. Allegretto. Unga flicka med ett hjerta fruckta... [sng och luta] [MT 1814:19-20]

6v-7

Air utur Operetten Aline [f.f.g. 1811] af [Henri Montan] Berton. Moderato. Han denna yngling sett belnas... [sng och luta]

7v-8

Air utur Operan Iphigenie uti Auliden [f.f.g. 1778] af Ridd. [Christoph Willibald] Gluck. Moderato. Farvl behll i stndigt minne... [sng och luta]

8v

[blank, endast rastrerad]

 


 

[Utan signum 4]

 

Handskrift (23 fol.) innehllande snger till ackompanjemang av luta. Titel: "Arier och Coupletter / Lmpade / med / Accompagnement / fr / Lutha". Grpapersomslag med handskriven titel p frmre omslaget: "Arier och Coupletter / Lmpade / med / Accompagnement / fr / Lutha, Med prisangivelse 5 RD:16B".

Proveniens: "Copi Stockholm par Jac. Preusmark 1819". "Sophie Wacklin". Sannolikt frvrvad av Sophie Wacklin mellan den 8 juli 1820 och 5 juni 1824. "Gva: R.E. Westerlunds sterbhus Juni 1932 [stpl]".

Datering: 1819.

Storlek: 28 x 23 cm. 12 handrastrerade system p varje sida.

Vattenmrke: J Honig & Zoon.

Referenser: Saknas.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Arier och Coupletter / Lmpade / med / Accompagnement / fr / Lutha [titelsida]

1v-2

Aria uti Skapelsen Oratorium [f.f.g 1801] af Hayden [Jospeh Haydn]. 1ste Afdelningen. Allegro. Med tjusning, med tjusning skdas... [sng och luta]

2v-4

Aria uti Skapelsen Oratorium [f.f.g 1801] af Hayden [Jospeh Haydn]. 1ste Afdelningen. Andante. Ren bjuder ngens friska grs... [sng och luta]

4v-6

Coupl. utur Operetten Barberaren i Sevilla [f.f.g. 1797] af Paesiello [Giovanni Paisiello]. Romance amoroso. Ni det befallt, jag vill min eld frklara... [sng och luta]

6v-7

Coupl. uti Operetten Renaud d'Ast [f.f.g. 1796] af [Nicolas] Dalayrac. Andante. O du som att sllheten hinna... [sng och luta]

7v-9

Aria uti Operetten [Den avbrutna] Offerfesten [f.f.g. 1812] af [Peter von] Winter. Andante. t krlekens vlde... [sng och luta]

9v-13v

Aria uti Operetten Azemia [f.f.g. 1793] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Allegro maestoso. Hon snart skall i mitt vld som fnge fverlmnas... [sng och luta]

14-16

Romance uti Operetten Mlarn och Modellerna [f.f.g. 1804] af Mehul [tienne Nicolas Mhul]. Allegretto. Fast jag r i min ungdoms dar... [sng och luta] [MT 1804:4-6]

16v-17

Frgt ej mig. Musik af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Moderato con espressioni. Frgt ej mig... [sng och luta] [MT 1797:17]

17v-18

Romance vid Ruinerna af Brahehus. Musik af C. Preumaijr [Conrad Preumayr?]. Andante. Tyst och hpen vandringsmannen gr... [sng och luta]

18v-20v

Jgare-Wisa. Tempo di Polonoise. Frgfves Bjrnen mot mig ryter... [sng och luta]

21

Musik af DuPuy [Edouard Dupuy] [Testamentet] Moderato. Milda heliga natur... [sng och luta]

21v-22

Coupl. uti Oper. En Timmas gtenskap [f.f.g. 1809] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante. En vacker dag hvad ofrtnkt... [sng och luta] [MT 1810:1]

22v-23

So hab ich Wirklich dich verloren?... [sng och luta]

23v

[blank, endast rastrerad]

 


 

[Utan signum 5]

 

Handskrift (34 fol.) innehllande snger till ackompanjemang av luta samt solostycken fr luta. Grpappersomslag med handskriventTitel: "Diverse / Musik Piecer / Lmpade / med / Accompagnement / fr / Lutha". Med prisangivelse 12 RD 44B".

Proveniens: "Copi Stockholm par Jac. Preusmark 1818"."Sophie Wacklin".

Datering: 1818.

Storlek: 28 x 23 cm. 12 handrastrerade system p varje sida.

Vattenmrke: J Honig & Zoon.

Referenser: Saknas.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Diverse / Musik Piecer / Lmpade / med / Accompagnement / fr / Lutha [titelsida]

1v

Coupl. uti Operetn. Nunnorna [f.f.g. 1794] af Devenienne [Franois Devienne] [1 Coupl.] Ur det lugn min oskuld vunnit... [sng och luta]

2

[Coupl. uti Operetn. Nunnorna af Franois Devienne] [f.f.g. 1794] 2dra Coupl. Du som dyrkas af mitt hjerta... [sng och luta]

2v-3

[Coupl. uti Operetn. Nunnorna af Franois Devienne] [f.f.g. 1794] 3dje Coupl. Snart skola Nunnornas dyra lagar... [sng och luta]

3v-4

Air uti Operan Cora och Alonzo [f.f.g. 1782] af Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Kan jag vl min frugtan qvfva... [sng och luta]

4v-6

Coupl. du Nouveau Seigneur de Village [Den nya egendomsherren] [f.f.g. 1818]. Musique de [Franois Adrien Esprit] Boieldieu. 1r-Coupl. Oh vous avez des droits superbes... [sng och luta]

4v-6

[Coupl. du Nouveau Seigneur de Village. Musique de Franois Adrien Esprit Boieldieu] 1r-2me Coupl. Attendez j'oubliois encore... [sng och luta]

5v-6

[Coupl. du Nouveau Seigneur de Village. Musique de Franois Adrien Esprit Boieldieu.] 3me Coupl. Oui c'est un brillant avantage... [sng och luta]

6v

Air uti Herman von Unna [1796] af [Georg Joseph] Vogler. Andante. Du hvars blickar gldjen tnder... [sng och luta]

6v-7

S lngt de hga Alperne... [Alfredsvisan] [sng och luta]

7

Uti Opertn. Sweizer Familien [Den schweiziska familjen] [f.f.g. 1815] [Jospeh Weigl]. Walz. Trio. [luta solo]

7v

Andantino. Rose d'amour par son brillant contour... [sng och luta]

8

Romance de L'Opera Ariodant [f.f.g. 1808] af Mehul [tienne Nicolas Mhul]. Prlude [luta solo]

8v

[Romance de L'Opera Ariodant af tienne Nicolas Mhul] [f.f.g. 1808]. 1er Coupl. Femme sensible entends tu le ramage... [sng och luta]

9

[Romance de L'Opera Ariodant af tienne Nicolas Mhul] [f.f.g. 1808]. 2me Coupl. Vois tu ces fleurs... [sng och luta]

9v-10

[Romance de L'Opera Ariodant af tienne Nicolas Mhul] [f.f.g. 1808]. 3me Coupl. Morriens charmans d'amour... [sng och luta]

10v-11v

Airs der Oper La Molinare von [Giovanni] Paisiello. Cavatina Andante. Sittsam vollzagen komm ich gegangen... [sng och luta]

12

Wisa. Hoppet. Romance. Du som njet ger en vinge... [Olof hlstrm] [sng och luta] [Sk XIII:9, 1805]

12v-13v

Aria uti Operetten Troll-Fljten [f.f.g. 1808] af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Andante. Stark r O! Fljt din tjusning... [sng och luta]

14

Wisa! De Fem Blommorna. Romance. Ibland Floras barn jag valde Fem... [sng och luta]

14v-15

Coupl. uti Opertn. Wattendragaren [f.f.g. 1804], af [Luigi] Cherubini]. Romance Andantino con moto. Det var en liten Savojar... [sng och luta]

15v-18

Coupl. uti Wattendragaren [f.f.g. 1804], af [Luigi] Cherubini]. Allegro. Himla frsyn... [sng och luta] [MT 1804:7-9]

18v-19

Aria uti Opertn. Eremiten [f.f.g. 1798] af Muller [Christian Friedrich Mller m.fl]. Maestoso. Om styrkan mig har lemnat... [sng och luta] [MT 1798:1]

19v

Romance Plaintive. Andante. Ah! s'il est dans votre village... [sng och luta]

20

Coupletes. Mouvement de Marche. Maestoso. Gaston! le sort de la patrie... [sng och luta]

20v-22v

Aria uti Operan Aedip [f.f.g. 1800] af [Antonio] Sacchini. Du som fordom burit en krona... [sng och luta]

23

Romance. [Drottning Hortense av Holland] Frn Rom med korsets fana... [sng och luta]

23v-24

Abend-Staendchen. Allegretto. Still und ler ist's auf den Strassen... [sng och luta]

24v

Die Geliebte. Allegretto. Ja meines Liebchens Augen... [sng och luta]

25

Romance par [Franois Adrien Esprit] Boieldieu. Amoroso. S'il est vrai que d'tre deux... [sng och luta]

25v-26

Allegretto. Men odorosa e questa rosa... [sng och luta]

26v-27

Larghetto. Che pretendi ingrata sorte... [sng och luta]

27v-28

Andante. Non rida d'amore... [sng och luta]

28v-29

Andantino. Quel volto amabile... [sng och luta]

29v-30

Notturno. Duetto. Canto I-II. Andante Amoroso. Aurette che placide... [sng och luta]

30v

Les Occupations d'une Jeune Fille. En exigant avec rigueur... [sng och luta]

31

Il n'est plus la Paroles Mr. de [Joseph Alexandre Comte] de Sgur. Musique par [Giuseppe Marco Maria Felice] Blangini. Romance. Autrefois tout dans la nature... [sng och luta]

31v-32

La Confession. Maestoso. Ma fille avec componetion... [sng och luta]

32v

Lifvets vr och Hst. Andantino. Fr'n Rosens blad i morgon kanske falla... [sng och luta] [MT1810:9-10]

33

Allegretto. Ingrid hon gick sig uti bygden... [sng och luta]

33v

L'Amour Sentimental. Con Espres. Auprs de toi!... [sng och luta]

34

Romance. Quand tu m'aimais... [sng och luta]

34v

[blank, endast rastrerad]

 


 

[Utan signum 6]

 

Handskrift (15 fol.) innehllande snger till ackompanjemang av luta. Titel: "Skalde Stycken / Satte i Musik. / Lmpade / fr / Lutha" Med prisangivelse 4 RDaler 24 Skilling". Hfte.

Proveniens: "Sophie Clasn". Sannolikt frvrvad fre 8 juli 1820. "Gva: R.E. Westerlunds sterbhus Juni 1932." [stpl]. Sannolikt skriven av professionell kopist.

Datering: 1800-talets brjan, sannolikt 1804-1820.

Storlek: 28 x 23 cm.

Vattenmrke: D & C Blauw.

Referenser: Inga.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Skalde Stycken / Satte i Musik. / Lmpade / fr / Lutha [titelsida]

1v-2

af [Christoph Willibald] Gluck. Moderato. Jag minns den ljufva tiden... [sng och luta]

2

Den fattiga Modern. Melodie af [Olof] hlstrm. Sof min sta gosse... [sng och luta] [Sk III:5, 1795]

2v-3

Allegretto. Snart r din ungdoms tid frfluten... [sng och luta]

3v

Andante. En gng sa Hans till Clara... [sng och luta]

4

Canzonetta. Andante. Banna icke min bsta mamma... [sng och luta]

4v-5

Aria utur Richard Leijonhjerta [f.f.g. 1791] af Gretry [Andr Grtry]. Andantino. Lilla Guden farlig r... [sng och luta]

5v

De sm. Melodi af [Olof] hlstrm. Allegretto. Vet sta Pappa!... [sng och luta] [Sk IV:11, 1796]

6

Menniskans anlete, Ode till Selma. Melodi af [Olof] hlstrm. Andantino. Redan han sin Purpur slja... [sng och luta] [Sk I:7, 1793]

6v

Wisa efter Rahbeck. Melodi af [Carl Erik] Gleisman. Allegro ma non troppo. Syrac vill en sats frsvara... [sng och luta] [Sk IV:3,, 1796]

7

Visa. Musik af [Olof] hlstrm. Allegretto. Mer lycklig n Kresus de Lydiers kung... [sng och luta] [Sk XI:4, 1803]

7v

Andante. Magister mal bd dag och natt... [luta solo, sng och lutackompanjemang] [Olof hlstrm] [Sk V:2, 1796]

8

Den fattiga Flickan. Melodi af [Carl Erik] Gleisman. Pastorale. Rtt nu af mina blomningsdar... [luta solo, sng och lutackompanjemang] [Sk V:6, 1796]

8v

Contrasten. Melodi af [Johan Fredrik] Palm. Andante. Hilda svfvar ltt... [luta solo, sng och lutackompanjemang] [Sk V:15, 1796]

9

Toilletten. Musik af [Olof] hlstrm. Allegro ma non troppo. Hurtigt poudre kappan fram... [sng och luta] [Sk VII:3, 1798]

9

Mirza musik af [Olof] hlstrm. Allegretto. Jag slog puder i mitt hr... [sng och ] [Sk VII:10, 1798]

9v

Sllskaps Sng. Melodi af Himmer. Ltt mjltsjuka lasta den jord vi bebo... [luta solo, sng och lutackompanjemang] [Sk V:16, 1796]

10

Dryckes visa ord och musik af Grefvinnan [Charlotte] Cederstrm. Det r ej vrt att nta borrt i qvall... [sng och luta] [MT 1802:26]

10v-11

Enkans visa. musik af [Olof] hlstrm. Andante. Ensam i min lilla koja... Varieradt Accompag.nt. 3die Accompag.nt [sng och luta] [Sk VII:1, 1798]

11v

Melodi af Muller [Christian Friedrich Mller]. Cantabile. I som tmmen bgaren... [sng och luta] [Sk VI:3, 1797]

12

Champagne vinet. musik af [Olof] hlstrm. ord af Franzn. Andante. Drick, de frflyga de susande perlorna... [sng och luta] [Sk XII:12, 1804]

12v

Utur Fiskaren [f.f.g. 1798] [Antonio Bartolomeo Bruni]. Allegretto. Jag smider och jag pljer... [sng och luta] [MT 1799:12]

13

Bond visa. musik af Stenman. Polonoise. Mor satt i spisen... 1 Accomp. 2 Accomp. [sng och luta]

13v-14

Sllheten af [Axel Gabriel] Silfverstolpe. melod: af [Olof] hlstrm. Menar du min bror... [luta solo, sng och lutackompanjemang] [Sk II:6, 1794]

14v

Visa. melodien af [Johan David] Zander. Poesien af Sparrskld. Allegretto. Jag r lycklig mina brder... [luta solo, sng och lutackompanjemang] [Sk II:9, 1794]

14v-15

Ode till Slheten. Melodie af [Olof] hlstrm. Moderato. Du med trngtande rop... [sng och luta] [Sk II:16, 1794]

15

Visa musik af [Johan Fredrik] Palm. Prssa drufvan Glaset fyll... [sng och luta] [Sk IX:5, 1801]

15v

[blank, endast rastrerad]

 


 

[Utan signum 7]

 

Handskrift (8 fol.) innehllande musik fr luta solo. Titel: "Solo Piecer / fr / Lutha". Hfte med grpappersomslag. Handskriften har delvis samma innehll som Musikmuseet Samlingar Luta [utan signum 8] samt Musikaliska akademiens bibliotek Luta b10.

Proveniens: "Copi Stockholm par Jac. Preusmark 1818". "Sophie Clasn". Sannolikt frvrvad fre 8 juli 1820.

Datering: 1818.

Storlek: 28 x 23 cm.

Vattenmrke: J Honig & Zoon.

Referenser: Inga.

 

Innehll:

 

Folio

Text

1

Solo Piecer / fr / Lutha [titelsida]

1v-2

Entre-Acte till Opr. Mlarn och Modellerna [f.f.g. 1804] af [tienne Nicolas] Mhul. Allegretto. [luta solo]

2v-4

Polonoise af Mller [Christian Friedrich Mller?] [luta solo]

4v-5

Larghetto con Variatiooni. Var. I-IV [luta solo]

5v

Bond-Brllop [Johan Wilhelm Ankar?]. Polonoise Moderato. Prsten dansar med Bruden [luta solo]

5v

[Bond-Brllop] Plus Anim. Var. I. Bruden och brudgummen [luta solo]

5v

[Bond-Brllop] Grave. Var. II. Svrfar och Svrmmor [luta solo]

6

[Bond-Brllop] Allegretto. Var. III. Brud-Pigorna [luta solo]

6

[Bond-Brllop] Piu Allegro. Var. IV. Brud-Riddarne [luta solo]

6

[Bond-Brllop] Tempo Imo. Var. V. Hela Brllops Skaran [luta solo]

6v-8

Tempo di Walz. [Ach du lieber Augustin...] Var. I-IX. [luta solo]

 

Kenneth Sparr