Kenneth Sparrs samling, Stockholm

 

Senast uppdaterad: 2015-07-03

 

Tillbaka till första sidan

 

Kenneth Sparr

Innehåll

 

Hs 12 a [Lutstämman i trios för luta, violin och flöjt]. Se 12 b!]

Hs 12 b [Flöjtstämman i trios för luta, violin och flöjt. Se 12 a!]

Hs 13 [Luta solo, skalor och övningar, sång och luta, sång och två lutor, luta och violin]

Hs 14 a [Luta och violin. Violinstämman. Se 14 b!]

Hs 14 b [Luta och violin. Lutstämman. Se 14 b!]

Hs 15 [Första lutstämman i duos för två lutor]

Hs 16 [Första lutstämman i duos för två lutor]

Hs 17 [Skola för luta]

Hs 18 [Sång och luta samt sång, luta och violin]

Hs 19 [Sång och luta]

Hs 20 a [Lut- och gitarrstämman i duos för luta eller gitarr och violin. Se 20 b!]

Hs 20 b [Violinstämman i duos för luta eller gitarr och violin. Se 20 a!]

Hs 77 Musikalist [sic] Tidsfördrif

Samling af nyare valda Sångstycken

Musikaliskt tidsfördrif 1794

 


 

Hs 12 a

 

Handskrift (4 fol) innehållande musik för luta. Lutstämman i trios för luta, violin och flöjt (flöjtstämman, se Hs 12b; violinstämman saknas). Omslagstitel på pärmetiketter: "Luta. / Trio / för / Luta, Violin och Fleut." Häfte med omslag av klisterpapper.

Proveniens: Sverige. På omslagets insida finns ägaranteckning "B.Y." (se även Hs 12b, 14a och 14b). Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början.

Storlek: 32 x 20 cm. 11 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld] Pro Patria. J H & Z [J. Honig & Zonen].

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1-1v

Sonata 1. Allegro [luta, violin och flöjt, lutstämman]

2-2v

Andante gratioso con Variationi [luta, violin och flöjt, lutstämman]

3-3v

Sonata 2. Allegro Mod[era]to [luta, violin och flöjt, lutstämman]

3v-4

Rondo Allegretto [luta, violin och flöjt, lutstämman]

4v

[blank]

 


 

Hs 12 b

 

Handskrift (4 fol) innehållande musik för flöjt. Flöjtstämman i trios för luta, violin och flöjt (lutstämman, se Hs 12a; violinstämman saknas). Omslagstitel på pärmetiketter: "Fleut / Trio / för / Luta, Violin och Fleut." Häfte med omslag av klisterpapper.

Proveniens: Sverige. På omslagets insida finns ägaranteckning "B.Y." (se även Hs 12a, 14a och 14b). Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början.

Storlek: 32 x 20 cm. 11 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: J. Honig & Zonen.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1-1v

Sonata 1. Allegro [luta, violin och flöjt, flöjtstämman]

1v-2

Andante gratioso con Variationi [luta, violin och flöjt, flöjtstämman]

2-2v

Sonata 2. Allegro Mod[era]to [luta, violin och flöjt, flöjtstämman]

2v-3

Rondo Allegretto [luta, violin och flöjt, flöjtstämman]

3v-4

[blanka, endast rastrerade]

4v

[blank]

 


 

Hs 13

 

Handskrift (15 fol) innehållande musik för luta solo, skalor och övningar, sång och luta, sång och två lutor, luta och violin. Häfte med marmorerat omslag. Två olika handstilar: hand A omfattar fol 2-10 samt 12v-13 och hand B fol 11 och 12.

Proveniens: Sverige. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt ej före 1816.

Storlek: 29 x 24 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld] J. Honig & Zonen.

Referenser: Inga.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1-1v

[blanka]

2

Scala för Luta. Cromatisk Scala uti Upp- och Nedstigande

2v

Lutans Applicatur

3

Noter för Luta. Allegretto

3

Andante [luta solo]

3v

Andante med Variationer [luta solo]

4

Allegretto [luta solo]

4v-5

Allegretto af [Wolfgang Amadeus] Mozart: Kom Sköna maij... [sång och två lutor]. [Sk IX:4, 1801]

5v

Allegretto: Tag hit min Lyra... [sång och luta]. [Johan Fredrik Palm] [MT 1791:19-21]

5v

Andante [luta solo]

6

Pastorale [luta solo]

6

Polonaise af [Christian Friedrich?] Müller [luta solo]

6v

Polonaise af Daleyrac [Nicolas Dalayrac] [luta solo]

7

Allegro ma non troppo. Mus: af [Johan Niklas] Frodelius: Fly evigt det förbudna ljuset... [sång och luta] [Sk XIV:14, 1806]

7v-8

Andante [f.f.g. 1816] af [Adolph Ulric] Grill Varierad [luta solo]

8

Andante con Espresione af [Christian Friedrich?] Müller Varié [luta solo]

8v

Polonais af [Carl E.?] Stenvik [luta solo]

9

[blank, men rastrerad]

9v

Polonoise af [Gustaf Adolf] Cloos [luta solo]

10

Aria utur Gustaf Vasa [f.f.g. 1786] af [Johann Gottlieb] Naumann: Må mitt beröm de slagnas blygd... [sång, luta och violin]

10v

[blank]

11

March utur Svante Sture [1812] [Joachim Nikolas Eggert] [luta solo]

11

Andantino [luta solo]

11

Tempo de Valtz [luta solo]

11v

[blank]

12

Aria Graziose [luta solo]

12v-13

Aria ur Gustaf Vasa [f.f.g. 1786] af [Johann Gottlieb] Naumann: Ädla Skuggor, vördade Fäder... [sång och luta]. [MT 1802:3-4]

13

[Skrivövningar med noter]

13v-14v

[blanka]

15-15v

[blank, endast mindre del av fol. återstår]

 


 

Hs 14 a

 

Handskrift (10 fol) innehållande musik för luta och violin. Violinstämman i duos för violin och luta (lutstämman, se Hs 14b). Omslagstitel: "Violin / Duetter / för / Violin och Luta". Häfte med marmorerat omslag.

Proveniens: Sverige. Ägaranteckning: "B.Y." (se även Hs 12a, 12b och 14b). Anlagd av samma hand som Hs 14b, 18 och 19. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början.

Storlek: 31 x 20 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld] H Wolven.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Samling af Duetter / för / Luta och Violin, / af / Flere Compositeurer. / Violino. [titelsida]

1v

[blank]

2

Duetto 1. Ballette ur Armide [f.f.g. 1787] af [Christoph Willibald] Gluck. Andante [luta och violin, violinstämman]

2v-3

Duetto 2. Andante med Variat. [luta och violin, violinstämman]

3v

Duetto 3. Romance Andante af [Ignaz] Pleyel [luta och violin, violinstämman]

4-5

Duetto 4. Ouverturen till Caravanen [f.f.g. 1796] [Grétry, André-Ernest Modest] [luta och violin, violinstämman]

5v-6

Duetto 5. Allegretti af [Michele] Mortellari [luta och violin, violinstämman]

6v-7v

Duetto 6. Andante non troppo af [Ignaz] Pleyel. Arrangé par Mr: [Johan Wilhelm] Ankar [luta och violin, violinstämman]

8

Duetto 7. Rondo af [Ignaz] Pleyel [luta och violin, violinstämman]

8v-9

Duetto 8. Adagio med Var: af [Joseph] Haydn [luta och violin, violinstämman]

9v-10

Duetto 9. Allegretti con Variazioni af [Ignaz] Pleyel [luta och violin, violinstämman]

10v

[blank]

 


 

Hs 14 b

Handskrift (10 fol) innehållande musik för luta och violin. Lutstämman i duos för violin och luta (violinstämman, se Hs 14a). Omslagstitel: "Luta / Duetter / för / Violin och Luta". Häfte med marmorerat omslag.

Proveniens: Sverige. Sannolikt samma ägare "B.Y." som Hs 14a (se även Hs 12a och 12b). Anlagd av samma hand som Hs 14a, 18 och 19. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: Början på 1800-talet.

Storlek: 31 x 20 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld] H Wolven.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Samling af Duetter / för / Luta och Violin, / af / Flere Compositeurer. / Luta. [titelsida]

1v

[blank]

2

Duetto 1. Ballette ur Armide [f.f.g. 1787] af [Christoph Willibald] Gluck. Andante [luta och violin, lutstämman]

2v-3v

Duetto 2. Andante med Variationer [luta och violin, lutstämman]

3v-4

Duetto 3. Romance Andante af I[gnaz]: Pleyel [luta och violin, lutstämman]

4v-5

Duetto 4. Ouverture till Caravanen [f.f.g. 1796] [Grétry, André-Ernest Modest] [luta och violin, lutstämman]. Konkordans Universitetsbiblioteket, Uppsala Instr.ms.hs.126:16b

5v-6

Duetto 5. Allegretto af [Michele] Mortellari [luta och violin, lutstämman]

6v-7v

Duetto 6. Andante non troppo af [Ignaz] Pleyel arrangé par Mr: [Johan Wilhelm] Ankar [luta och violin, lutstämman]

8

Duetto 7. Rondo af [Ignaz] Pleyell [luta och violin, lutstämman]

8v-9

Duetto 8. Adagio con Var: af [Joseph] Haydn [luta och violin, lutstämman]

9v-10

Duetto 9. Allegretto con Variazioni [luta och violin, lutstämman]

10v

[blank]

 


 

Hs 15

 

Handskrift (4 fol) innehållande musik för luta. Första lutstämman i duos för två lutor (andra lutstämman saknas). Omslagstitel: "Duos / pour / Deux Luth. / Composée / D'Airs Connus. / Luth Primo." Häfte utan omslag.

Proveniens: Sverige. Ägaranteckning "C. Tibell" [Caroline Marianne de Ferrand Tibell 1799-1842?] (se även Hs 20a och 20b). Sannolikt anlagd av Jacob Preusmark. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt före 1828.

Storlek: 30 x 24 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld] D & C Blauw.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Duos / pour / Deux Luth. / Composée / D'Airs Connus. / Luth Primo. [titelsida]

1v-2

Duo Andantino. La Rachelina di [Giovanni] Paisiello [duo för två lutor, endast första lutstämman]

2

Rondo Allegretto [duo för två lutor, endast första lutstämman]

2v

De Martini [Jean Paul Égide Martini?] Rondo Allegretto [duo för två lutor, endast första lutstämman]

3

De Martini [Jean Paul Égide Martini?] Allegretto [duo för två lutor, endast första utstämman]

3v-4

Rondo de Gyrowitz [Adalbert Gyrowetz] [duo för två lutor, endast första lutstämman]

4v

Duo Introductioni Lento [duo för två lutor, endast första lutstämman]

 


 

Hs 16

 

Handskrift (7 fol) innehållande musik för luta. Första lutstämman i duos för två lutor (andra lutstämman saknas). Omslagstitel: "Trois Duos / Arrangés / pour / Deux Luth. / Luth Imo". Häfte med gråpappersomslag.

Proveniens: "Copié ā Stockholm par Jac Preusmark 1821". Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1821.

Storlek: 29 x 23 cm. 10 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld] D&C Blauw.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Trois Duos / Arrangées / pour / Deux Luth. / Luth Imo.

1v

Lutha Imo. Duo I. Introductione. Lento [duo för två lutor, endast första lutstämman]

1v-3

dans les Visctandines [Nunnorna eller Besökelseklostret, f.f.g. 1801]. de [Franįois] Devienne. Rondo. Allegretto [duo för två lutor, endast första lutstämman]

3v-4

Duo II. La Rachelina de [Giovanni] Paesiello. Andantino [duo för två lutor, endast första lutstämman]

4v

Rondo Allegretto [duo för två lutor, endast första lutstämman]

5-6

Duo III. par [Edouard] Du Puy. Andante [duo för två lutor, endast första lutstämman]

6v-7

Polonoise Maestoso [duo för två lutor, endast första lutstämman]

7v

[blank]

 

 


 

Hs 17

 

Handskrift (7 fol) innehållande musik för luta, avsedd som lärobok. Omslagstitel: "Skala / för / Lutha". Häfte med gråpappersomslag.

Proveniens: [Stockholm, Jacob Preusmark?] (se även Hs 15, 16, 17, 20a och 20b). Har till stor del samma innehåll och är av samma hand som Musikmuseet, Samlingar Luta, Luta 1, 2 samt Nordiska museet 301. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt före 1828.

Storlek: 29 x 23 cm. 10 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld, fransk lilja] J Kool.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Noternas Bindning [Konkordans Mm Luta 1 fol. 3, Luta 2 fol. 4, Nm 301 fol. 4]

1

De enligt Luthans Stämning bruklige Dur- och Moll Toners Accorder.

1v

Diverse Harpegio. [Konkordans Mm Luta 1 fol. 1v, Luta 2 fol. 4v, Nm 301 fol. 4v]

2

Prelude medelst gång uti all Dur Toner. Arpegio.

2v

Lection. 1. Andantino [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 5, Nm 301 fol. 5]

2v

Lection. 2. Rondo [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 5, Nm 301 fol. 5]

3

Lection 3. Allegretto [luta solo]

3v

Lection 4. Allegretto [luta solo]

4

Lection. 5. Polonaise [luta solo]

4v

Lection 6. Arioso [luta solo]

5

Lection. 7. Rondo [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 4, Nm 301 fol. 2v]

5v-6

Lection. 8. Andante. Var I-III [Blinka lilla stjärna där...] [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 5v-6, Nm 301 fol. 5v-6]

6v

Lection. 9. Larghetto [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 6v, Nm 301 fol. 6v]

6v

Lection. 10. Scherzando [duo för två lutor, endast första lutstämman] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 6v,Nm 301 fol. 6v]

7

Lection. 11. Andante [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 7, Nm 301 fol. 7]

7

Lection. 12. Gigue [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 7, Nm 301 fol. 7]

7v

Lection. 13. Moderato con espresioni [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 7v, Nm 301 fol. 7v]

7v

Lection. 14. Allegretto [luta solo] [Konkordans Mm Luta 2 fol. 7v, Nm 301 fol. 7v]

 


 

Hs 18

 

Handskrift (12 fol) innehållande musik i notation på flera system för sång och luta samt sång, luta och violin. Omslagstitel: "Sång / med Accompagnement af / Luta." Samtida pappband med marmorerat omslag.

Proveniens: Sverige. Anlagd av samma hand som Hs 14a, 14b och 19. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt ej före 1817.

Storlek: 30 x 25 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld D & C Blauw].

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Sång / Med Accompagnement / af Luta. [titelsida]

1v

Förgät ej mig, när nöjets öpna Sköte...[sång och luta] [Wolfgang Amadeus Mozart] [endast text] [MT 1797:17]

2-2v

Andante. Mus: von [Wolfgang Amadeus] Mozart; Förgät ej mig.... [sång och luta] [med parallelltext på tyska]. [MT 1797:17]

3

Aria ur Richard Leijonhjerta [f.f.g. 1791]. Mus; af Gretry [André Grétry]. Mit öma hjertas låga... [sång och luta] [MT 1792:4]

3v

Allegretto con Espressione af [Franz] Danzi. O! gråt ej mer;... [sång och luta]

4

Aria ur Gubben i Bergsbygden [f.f.g. 1802] af Daleyrac [Nicolas Dalayrac]. Grafven har gömt den bästa utaf Wänner... [sång och luta] [MT 1801:16]

4v-5

Aria utur Camilla [f.f.g. 1800] af Daleyrac [Nicolas Dalayrac]. O! Gud i all min bittra smerta... [sång och luta] [MT 1797:28]

5v

Andante Amoroso utur Fatima [f.f.g. 1801] af Daleyrac [Nicolas Dalayrac]. O! kärlek din ära skall Elda... [sång och luta] [MT 1801:20]

6

Patetico, af [Carl E.?] Stenvik. dig Ensamhet! dig helgar jag min röst... [sång och luta]

6v

Romance ur Herman von Unna [1796] af [Georg Joseph] Vogler. Du som dignar under plågor... [sång och luta] [Musik Journal för Damer 1820/21:1]

7

Romance ur Nina el. den af Kärlek Svagsinta [f.f.g. 1792] [av Nicolas Dalayrac]. quand le bien aimé reviendra... [sång och luta]

7v-8

Aria Maestoso ur Eremiten eller Fadershjertat [f.f.g. 1798] af [Christian Friedrich] Müller. Om Styrkan mig har ämnat... [sång och luta] [MT 1798:1]

8v

Allegretto af Fröken [Fredrika Henrika] Gyllenhaal (1783-1871). Jag icke någon vällust känner.... [sång och luta] [Sk XII:10, 1804]

9v-11

Allegro ur Gustaf Wasa [f.f.g. 1786] af Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Strid hjelte Strid... [sång, luta och violin]

11v

Allegretto ur Målarn och Modellerna [f.f.g. 1804] af [Étienne Nicolas] Méhul. Fast jag är i min ungdoms dar... [sång och luta] [MT 1804:4-6]

12v

[blank]

 


 

Hs 19

 

Handskrift (12 fol) innehållande musik i notation på flera system för sång och luta. Omslagstitel: "Sång / med / Accompagnement / af / Luta." Pappband med marmorerat omslag. Handstilen påminner mycket om den i Hs 18. Sannolikt har Hs 18 och 19 tillkommit ungefär samtidigt och med samma upphovsman.

Proveniens: Sverige. Anlagd av samma hand som Hs 14a, 14b och 18. Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt ej före 1803.

Storlek: 30 x 25 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld]. Honig J H & Z.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1-1v

[blank]

2-2v

Coupletter ur Wattendragarne [f.f.g. 1803] af [Luigi] Cherubini. Himla försyn min hand ledsaga... [sång och luta] [MT 1804:9]

3

Allegro Non troppo af Wickmansson [Johan Wikmanson]. Jorden af Skaparen nydanad låg,... [sång och luta] [Sk IV:8, 1796]

3v

Andante af [Olof] Åhlström. Det var en tid jag kallades den Lilla... [sång och luta] [Sk III:2, 1795]

4

Andante con Moto af [Johan Fredrik] Palm. Han som en Dag skall werlden döma... [sång och luta] [Sk III:7, 1795]

4v

Andante Maestoso af [Olof] Åhlström. Du Själ utaf min Själ... [sång och luta] [Sk III:12, 1795]

5

Gratiozo af [Olof] Åhlström. Goda gosse glaset töm... [sång och luta] [Sk III:bilaga, 1795]

5v-8

Moderato ur [Joseph] Haydns Oratorium Skapelsen [f.f.g 1801]. På starka vingar på starka vingar... [sång och luta]

8v

Romance ur Slottet Montenero [f.f.g. 1805] af Daleyrac [Nicolas Dalayrac]. ännu ej förtviflan mig fällt... [sång och luta] [MT 1819:10]

9-9v

Aria ur Oedip [f.f.g. 1800] af [Antonio] Sacchini. Min dotter! Ack må du mig förlåta... [sång och luta]

10

Sång Luth. Bevara Gud vår Kung!... [sång och luta]

10

Folk Sång. Bevara Gud vår Kung!... [sång och luta]

10v-11

Allegro Maestoso af Dupuis [Edouard Du Puy]. Till Vinets och vällustens ära... [sång och luta] [Sk VI:13, 1797]

11v-12

Andante af Dupuis [Edouard Du Puy] Lätt du kan af mina ögon finna... [sång och luta] [Sk VI:11, 1797]

12v

[blank]

 


 

Hs 20 a

 

Handskrift (11 fol) innehållande musik för luta samt gitarr. Lut- och gitarrstämman i duos för luta eller gitarr och violin (violinstämman, se Hs 20b). Titelblad: "Duettos / pour / Lutha & Violin / Lutha". Häfte med gråpappersomslag.

Proveniens: Sverige. Ägaranteckning "C. Tibell" [Caroline Marianne de Ferrand Tibell 1799-1842?] (se även Hs 15 och 20b). Sannolikt anlagd av Jacob Preusmark (se även Hs 15, 16, 17 och 20b). Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt före 1828.

Storlek: 30 x 25 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld].

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Duettos / pour / Lutha & Violin / Lutha. [titelsida]

1v-3v

Ouverture de L'Opera Iphigenie en Aulide [f.f.g. 1778] par [Christoph Willibald] Gluck. Andante [luta och violin, lutstämman]

4-6

Ouverture de L'Opera Le Calife de Bagdad [f.f.g. 1803] par [Franįois Adrien] Boieldieu. Andantino [luta och violin, lutstämman]

6v-7v

Andante af Dupuij [Edouard Du Puy] [luta och violin, lutstämman]

8

Sérénade / pour / Guitarre et Violon. / Composée par / L[eonard]: de Call. / Guitarre. [titelsida]

8v

Adagio [gitarr och violin, gitarrstämman]

8v-9

Minuetto Cantabile [gitarr och violin, gitarrstämman]

9

Trio [gitarr och violin, gitarrstämman]

9-10

Rondo [gitarr och violin, gitarrstämman]

10

Adagio [gitarr och violin, gitarrstämman]

10v

Polonaise [gitarr och violin, gitarrstämman]

10v-11

Polonaise [gitarr och violin, gitarrstämman]

11-11v

Allegretto [gitarr och violin, gitarrstämman]

 


 

Hs 20 b

 

Handskrift (11 fol) innehållande musik för violin. Violinstämman i duos för luta eller gitarr och violin (luta- och gitarrstämman, se Hs 20a). Titelblad: "Duettos / pour / Lutha & Violin / Violino 6 RD och 20 [sk] B.". Häfte med gråpappersomslag.

Proveniens: Sverige. Har sannolikt tillhört C. Tibell [Caroline Marianne de Ferrand Tibell 1799-1842?] (se även Hs 15 och 20a) och anlagts av Jacob Preusmark (se även Hs 15, 16, 17 och 20a). Förvärvad från Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Datering: 1800-talets början, sannolikt före 1828.

Storlek: 30 x 25 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: [Vapensköld]. D & C Blauw.

Referenser: Saknas.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Duettos / pour / Lutha & Violin / Violino. [titelsida]

1v-3v

Ouverture de L'Opera Iphigenie en Aulide [f.f.g. 1778] par [Christoph Willibald] Gluck. Andante [luta och violin, violinstämman]

4-6

Ouverture de L'Opera Le Calife de Bagdad [f.f.g. 1803] par [Franįois Adrien] Boieldieu. Andantino [luta och violin, violinstämman]

6v-7v

Andante af Dupuij [Edouard Du Puy] [luta och violin, violinstämman]

8

Sérénade / pour / Guitarre et Violon. / Composée par / L[eonard]: de Call. / Violino. [titelsida]

8v

Adagio [gitarr och violin, violinstämman]

8v-9

Minuetto Cantabile [gitarr och violin, violinstämman]

9

Trio [gitarr och violin, violinstämman]

9-10

Rondo [gitarr och violin, violinstämman]

10

Adagio [gitarr och violin, violinstämman]

10v

Polonaise [gitarr och violin, violinstämman]

10v-11

Polonaise [gitarr och violin, violinstämman]

11-11v

Allegretto [gitarr och violin, violinstämman]

 


 

Hs 77

 

Handskrift (48 fol) innehållande musik för pianoforte solo, pianoforte och sång samt för sololuta. Titelblad: "Musikalist [sic]  Tidsfördrif / Tillhörig A. Ehrenborg / Råbeck den 15. Augusti 1822". Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar-

Proveniens: Sverige. A. Ehrenborg, Råbäck. Förvärvad från Karla Antik & Inredning, Stockholm 2006. Har troligen tillhört och anlagts av Anna Fredrika Ehrenborg (1794-1873), född Carlqvist, hustru till Casper Ehrenborg (1788-1823) som ägde Råbäck, Medelplana socken, Kinna härad, Skaraborgs län.

Datering: 15 augusti 1822.

Storlek: 29 x 24 cm. 12 handrastrerade system på varje sida.

Vattenmärke: Saknas

Referenser: Svenskt biografiskt lexikon Bd. 12, Sthlm 1949, s. 241ff. Slott och herresäten i Sverige.  ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk. Västergötland av Lennart Luthander. Dalsland av Louise Tham och Gösta von Schoultz. Värmland av Gösta von Schoultz och Louise Tham. Bd 1, Västergötland: Almnäs - Stola, Malmö 1968 s. 373ff.

 

Innehåll:

 

Folio

Text

1

Musikalist [sic] Tidsfördrif  / Tillhörig A. Ehrenborg / Råbeck den 15. Augusti 1822

1v-4

Thema med Variationer [1-6] af [Jospeh Abbé] Gelinek [pianoforte solo]

4v-6

Thema med Variationer [1-5] af I[gnaz Joseph]. Pleyel. [pianoforte solo]

6

Lawaron Sång. Buon Giorno mio Signor! [inklistrat papper, sång och pianoforte]

6v-9

Polonaise Componerad af P.[ierre] Rode [pianoforte solo]

9v-12

Favorit Rondo par [Johann Wilhelm] Wilms [pianoforte solo]

12v-15v

Rondo Pollonaise par [Johann Wilhelm] Wilms [pianoforte solo]

16-16v

Wals af Norske Statsrådet Falke [pianoforte solo]

17-22

Sonate / Pour le Piano Forte / Composée et dediée / ā Madame Heinzius / par / Helene Riese [Liebmann] / Oe. 1. [pianoforte solo]

22v

[blank]

23-28

Ouverture / de l'Opera / Romeo et Juliette / composée et arrangée pour le / Piano Forte / par / D:[aniel] Steibelt [pianoforte solo]

28

Svanhvits Sång [pianoforte med text]

28

Felicias Sång [pianoforte med text]

28v-32

Ouverture / Du Ballet De la belle Laitičre / Pour le / Piano - Forte / par / D:[aniel] Steibelt [pianoforte solo]

32v-34

Polonoise dediée ā Madame la Comtesse Amila Schoulenbourg / par A. Beczwarzouski [Anton Franz Beczwarzowski 1754-1823]

34

Nähe des Geliebten. Ich denke dein...[Johann Theobald Held eller J. F. Bertoldy][sång och pianoforte]

34v-36v

Ouverture Till Op. Friskytten af  C[arl] M[aria] v.[on] Weber [pianoforte solo]

37-39

Lilla Slavinnan par [Bernhard] Crusell / Ouverture [pianoforte solo]

39v-43

Sonata par [Daniel] Steibelt [pianoforte solo]

43v-48

[Skalor och arpeggion för luta]

48

No. 1 Andante För Lutha

48

No. 2 Allegretto [luta solo]

48v

No. 3 Allemande [luta solo]

48v

No. 4 Valtz [luta solo]

 


 

Samling af nyare valda Sångstycken

 

Anonym. Samling / af / NYARE VALDA / Sångstycken / med / Musique. / Stockholm hos E. A. Ortmann 1820. Stentryck af C. Müller.

Tryckt, litograferad musik i bilagor för sång och luta, sång och harpa samt sång och pianoforte. 258 sidor med svenska och franska texter till sånger

Tryckort: Stockholm.

Datering: 1820

Storlek: 20 x 17 cm.

Vattenmärke: Saknas.

Referenser: Inga.

 

Innehåll:

 

Bilaga

Text

[1]

Moderato Musiquen af Depuis [Edouard Dupuy]. När jag kallad af Din röst... Rösten Luthan

[2]

Musiken af [Lars] G[ustaf]. Collin. Orden af L.A. Ekmark. O ljufva lugn till dalens gömda hydda... Rösten Harpa eller Fortepiano

[3-4]

Andante. Dröj Sol uti din uppgångs timma.... [Joseph Martin Kraus] Rösten Luthan

[5-6]

Aria utur Camilla af Dallayrac [Nicolas Dalayrac]. O! Gud i all min bittra smärta.... Rösten Luthan

[7]

Romance. Förgät ej mig... [Wolfgang Amadeus Mozart] Rösten Fortepiano

 


 

Musikaliskt tidsfördrif 1794

 

Musikaliskt tidsfördrif / För År / 1794. / Stockholm / Och Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet. Tryckt, graverad musik för n röst och zittra. Tryckort: Stockholm.

Proveniens: Magnus A. Stenbock

Datering: 1794.

Storlek: 15,5 x 23 cm. 7 system på varje sida.

Vattenmärke: Saknas.

Referenser: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 s. 25.

 

Innehåll:

 

Sidan

Text

 

1794 No 24

96

Andante moderato af [Joseph Martin] Kraus. Se källan, se lunden... [sång och zittra]

 

Š Kenneth Sparr