Musikmuseet, Arkivet, (numera Musik- och teaterbiblioteket) Stockholm


Senast uppdaterad: 2015-07-03

 

Tillbaka till fšrsta sidan

 

Kenneth Sparr

 

InnehŒll

 

Samlingar Luta [utan signum 1] [Luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 2 a] [Pianoforte och luta (lutstŠmman). Se 2 b!]

Samlingar Luta [utan signum 2 b] [Pianoforte och luta (pianofortestŠmman). Se 2 a!]

Samlingar Luta [utan signum 3] [Luta och violin samt fšr pianoforte och luta (lutstŠmman saknas)]

Samlingar Luta [utan signum 4 a] [Pianoforte och luta (lutstŠmman). Se 4 b!]

Samlingar Luta [utan signum 4 b] [Pianoforte och luta (pianofortestŠmman). Se 4 a!]

Samlingar Luta [utan signum 5] [Pianoforte och luta (endast pianofortestŠmman)

Samlingar Luta [utan signum 6] [Skola fšr luta]

Samlingar Luta [utan signum 7] [Luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 8] [Luta solo och gitarr]

Samlingar Luta [utan signum 9] [SŒng och luta samt luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 10] [SŒng och luta]

Samlingar Luta [utan signum 11] [SŒng och luta, luta solo, violin, duo fšr violiner, pianoforte solo och sŒng och pianoforte]

Samlingar Luta [utan signum 12] [Luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 13] [Luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 14] [Luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 15] [Luta solo]

Samlingar Luta [utan signum 16] [SŒng, luta solo och lutackompanjemang]

Samlingar Luta [utan signum 17] [SŒng, luta solo och lutackompanjemang]

Samlingar Luta [utan signum 18] [SŒng, luta solo och lutackompanjemang]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 1]

 

Handskrift (17 fol) innehŒllande musik fšr luta solo. Titelsida: "Six Sonatines / Arrangée / pour / Luth / par / Meur Ankar". HŠfte utan omslag. Accessionsnummer 66/67 4:14.

Proveniens: "Copié à Stockholm par Jac. Preusmark 1811".

Datering: 1811.

Storlek: 29 x 23 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Inga.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Six Sonatines / Arrangée / pour / Luth / par / Meur [Johan Wilhelm] Ankar [titelsida]

1v-2

Sonatina I Larghetto [luta solo]

2v

Sonatina I Marche [luta solo]

2v-3

Sonatina I Adagio [luta solo]

3

Sonatina I Scherzando [luta solo]

3v-4

Sonatina II Allegro Moderato [luta solo]

4v-6

Aria utur Den unga Arrestanten [f.f.g. 1799] af [Dominique] Della Maria [luta solo]

6v-8

Sonatina III Andante [luta solo]

8

Marche Maestoso [luta solo]

8v

Tempo giusto [luta solo]

9

Thema [luta solo]

9v-10

Sonatina IV Entre Act uti Opr. MŒlarn och Modellerna [f.f.g. 1804] af [Étienne Nicolas] Méhul [luta solo]

10v-11

Coupl. utur Operetten Marquis Tulipano [f.f.g 1794] [Giovanni Paisiello] [luta solo]

11v

Sonatina V utur Operan Iphigenie uti Auliden [f.f.g. 1778] af [Christoph Willibald] Gluck. Marche Largo [luta solo]

11v-13

Sonatina V utur Operan Iphigenie uti Auliden [f.f.g. 1778] af [Christoph Willibald] Gluck. Allegro Moderato [luta solo]

13

Thema af [Franz Xaver] Niemezeick. Andante [luta solo]

13v-14

Sonatina VI Duo utur Operetten Zauber Fleuten [f.f.g. 1808] af Mozard [Wolfgang Amadeus Mozart]. Moderato [luta solo]

14v-15v

Andante [luta solo]

16-16v

Visa. Snart Šr din ungdomstid fšrfluten med Variationer. Andante [luta solo]

16v-17

Andante poco Allegretto [luta solo]

17v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 2 a]

 

Handskrift (4 fol) innehŒllande musik fšr pianoforte och luta (lutstŠmman). Titelsida: "Potpourri / arrangé en Duo / pour / Piano Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie Westberg / par / G: W.xxx". Marmorerat hŠfte.

Proveniens: [Jacob Preusmark ?].

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt 1811-1828.

Storlek: 30 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Honig & Zonen.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Potpourri / arrangé en Duo / pour / Piano Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie Westberg / par / G: W.xxx [titelsida]

1v

[blank]

2

Luth / Introduction / de Raoul de Crequi [Folke Birgersson till Ringstad] [f.f.g. 1793] [Nicolas Dalayrac] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2

And[anti]no d'Aline [f.f.g. 1811] [Henri Montan Berton] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2-2v

de l'Esclave Persane [Fatima eller Den persiska slavinnan] [f.f.g. 1801] [Nicolas Dalayrac] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2v

Allegro de Panurge [f.f.g. 1799] [André Grétry] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2v-3

All[egr]o molto d'Aline [f.f.g. 1811] [Henri Montan Berton] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3

Mod[erat]o de l'Ariodant [f.f.g. 1808] [Ètienne Nicolas Méhul] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3

du Calife de Bagdad [f.f.g. 1803] All[e]g[re]tto [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3-3v

Romance de Pardenio [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3v

du Calife [f.f.g. 1803] Alleg[ret]to [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3v

Cozaque Alleg[ret]to [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4

de Gustave Adolphe [f.f.g. 1788] [Georg Joseph Vogler] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4

du Calife [f.f.g. 1803] And[an]te maëstoso [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4

du Calife [f.f.g. 1803] Cantle And[an]te [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4

des Maris Garçons All[egr]o [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4v

All[egr]o du Calife [f.f.g. 1803] [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4v

And[an]t[i]no [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4v

All[egr]o [luta och pianoforte, lutstŠmman]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 2 b]

 

Handskrift (6 fol) innehŒllande musik fšr pianoforte och luta (pianofortestŠmman). Titelsida: "Potpourri / arrangé en Duo / pour / Piano Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie Westberg / par / G: W.xxx". Marmorerat hŠfte. Accessionsnummer: 66/67 4:28.

Proveniens: [Jacob Preusmark?].

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt 1811-1828.

Storlek: 30 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Honig & Zonen.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Potpourri / arrangé en Duo / pour / Piano Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie Westberg / par / G: W.xxx [titelsida]

1v

[blank]

2

Introduction / Lento de Raoul de Crequi [Folke Birgersson till Ringstad] [f.f.g. 1793] [Nicolas Dalayrac] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

2-2v

And[an]t[i]no d'Aline [f.f.g. 1811] [Henri Montan Berton] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

2v-3

And[an]te de l'Esclave Persane [Fatima eller Den persiska slavinnan] [f.f.g. 1801] [Nicolas Dalayrac] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

3-3v

All[egr]o de Panurge [f.f.g. 1799] [André Grétry] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

3v-4

All[egr]o molto d'Aline [f.f.g. 1811] [Henri Montan Berton] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4

Mod[erat]o de l'Ariodant [f.f.g. 1808] [Ètienne Nicolas Méhul] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4-4v

All[e]g[ret]to du Calife du Bagdad [f.f.g. 1803] [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4v

Rom[an]ce de Pardenio [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4v

du Calife [f.f.g. 1803] All[e]g[re]tto [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5

Cozaque Alleg[ret]to [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5

de Gustave Adolphe [f.f.g. 1788] [Georg Joseph Vogler] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5v

du Calife [f.f.g. 1803] And[an]te maëstoso [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5v

du Calife [f.f.g. 1803] Cantle And[an]te [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

6

des Maris Garçons All[egr]o [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

6

All[egr]o du Calife [f.f.g. 1803] [François Adrien Esprit Boieldieu] [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

6v

All[egr]o [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

6v

Allegro [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 3]

 

Handskrift (13 fol) innehŒllande musik fšr luta och violin samt fšr pianoforte och luta (lutstŠmman saknas). Titelsida: "Andante avec Variations / Par / Mr Grill / Arrangée / Pour / La Luthe / Avec Accompagnement / D'une Violon, / Par / Ankar". Marmorerat hŠfte.

Proveniens: [Johan Wilhelm Ankar?].

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1816.

Storlek: 29 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Inga.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1-1v

[blank]

2

Andante avec Variations [f.f.g. 1816] / Par / Mr [Adolph Ulric?] Grill / Arrangée / Pour / La Luthe / Avec Accompagnement / D'une Violon, / Par / [Johan Wilhelm] Ankar [titelsida]

2v-3v

Violino. Andante con Variationi. Thema. Var. 1-6 [luta och violin, endast violinstŠmman]

4

Sonata No 8 / fšr / Claver och Lutha. Exemp. 1 RD. [titelsida]

4v-6

Vivace [luta och pianoforte, endast klaverstŠmman]

6v-7

Romance [luta och pianoforte, endast klaverstŠmman]

7v-8

Polonoise [luta och pianoforte, endast klaverstŠmman]

8v

[blank, endast rastrerad]

9

Violin. Sonata I. Adagio [luta och violin, endast violinstŠmman]

9v

Rondo [luta och violin, endast violinstŠmman]

10

Sonata II. Andante [luta och violin, endast violinstŠmman]

10-10v

Polonoise [luta och violin, endast violinstŠmman]

10v-11

Menuetto [luta och violin, endast violinstŠmman]

11-12v

Sonata III. Andante med variat. Var 1-8 [luta och violin, endast violinstŠmman]

13-13v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 4 a]

 

Handskrift (4 fol) innehŒllande musik fšr pianoforte och luta (lutstŠmman). Titelsida: "Potpourri / fšr / Forte-Piano och Lutha; / tillegnad / Charlotte och Mina Edelheim, / af / G: W.xxx". HŠfte utan omslag. Accessionsnummer: 66/67 4:23.

Proveniens: "Charlotte och Mina Edelheim" "Kamsvik d. 23 Juli 1821".

Datering: 1821.

Storlek: 30 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Potpourri / fšr / Forte-Piano och Lutha; / tillegnad / Charlotte och Mina Edelheim, / af / G: W.xxx [titelsida]

1v

[blank]

2

Lutha. / Introduzione ur Marie Montalban, af [Peter von?] Winter. Maestoso [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2

F. Kšrners bšn. Maestoso [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2

ur Gustaf Adolf [f.f.g. 1788] af [Georg Joseph] Vogler. And[an]te [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2-2v

ur Leheman [f.f.g. 1805] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. And[an]te [luta och pianoforte, lutstŠmman]

2v-3

ur Les deux aveugles [De bŠgge blinde] [f.f.g. 1812], af [Étienne Nicolas] Méhul. All[egr]o mod[erat]o [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3

Nattviolen, af [Johan Erik] Nordblom. And[an]te [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3

Vaggvisa af [Johan Erik] Nordblom. And[an]te poco all[e]g[ret]to [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3-3v

Lugnet, af [Lars Gustaf] Collin. And[an]te [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3v

ur Joseph [urpremiŠr i Paris 1807], af [Étienne Nicolas] Méhul. And[an]t[i]no [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3v

ur Aline [f.f.g. 1811], af [Henri Montan] Berton. Alleg[ret]to [luta och pianoforte, lutstŠmman]

3v

ur Francoise de Foix, af [Henri Montan] Berton. And[an]te amoroso [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4

Alleg[ret]to [luta och pianoforte, lutstŠmman]

4v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 4 b]

 

Handskrift (5 fol) innehŒllande musik fšr pianoforte och luta (pianofortestŠmman). Titelsida: "Potpourri / fšr / Klaver och Lutha; / tillegnad / Charlotte och Mina Edelheim, / af / G: W.xxx". HŠfte utan omslag. Accessionsnummer: 66/67 4:24.

Proveniens: "Charlotte och Mina Edelheim" "Kamsvik d. 23 Juli 1821".

Datering: 1821.

Storlek: 30 x 24 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Potpourri / fšr / Forte-Piano och Lutha; / tillegnad / Charlotte och Mina Edelheim, / af / G: W.xxx [titelsida]

1v

Klaver. / Introduzione ur Marie Montalban, af [Peter von?] Winter. Maestoso [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

1v

[F.] Kšrners bšn. Maestoso [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

1v-3

ur Gustaf Adolf [f.f.g. 1788] af [Georg Joseph] Vogler. Andante [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

3

ur Leheman [f.f.g. 1805] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

3-3v

ur Les deux aveugles [De bŠgge blinde] [f.f.g. 1812], af [Étienne Nicolas] Méhul. All[egr]o mod[erat]o [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

3v-4

Nattviolen, af [Johan Erik] Nordblom. And[an]te [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

44

Vaggvisa af [Johan Erik] Nordblom. And[an]te poco all[e]g[ret]to [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4

Lugnet, af [Lars Gustaf] Collin. And[an]te [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4-4v

ur Joseph [urpremiŠr i Paris 1807], af [Étienne Nicolas] Méhul. And[an]t[i]no [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

4v

ur Aline [f.f.g. 1811], af [Henri Montan] Berton. Alleg[ret]to [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5

Romance ur Francoise de Foix, af [Henri Montan] Berton. And[an]te amoroso [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5

Alleg[ret]to [luta och pianoforte, pianofortestŠmman]

5v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 5]

 

Handskrift (6 fol) innehŒllande musik fšr pianoforte och luta (endast pianofortestŠmman). Titelsida: "Potpourri / ur Operan Friskytten / fšr / Forte Piano och Lutha; / Musiken af C. M. v. Weber". HŠfte utan omslag. Accessionsnummer: 66/67 4:9.

Proveniens: Sverige.

Datering: Sannolikt efter 1823.

Storlek: 31 x 25 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld Honig] JH&Z.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Potpourri / ur Operan Friskytten [f.f.g. 1823] / fšr / Forte Piano och Lutha; / Musiken af C[arl]. M[aria]. v[on]. Weber [titelsida]

1v

[blank]

2-2v

Adagio [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

3-3v

Alleg[ret].to [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

3v-4

Adagio [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

4-4v

Allegro [šverkorsad] [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

4v-5

And[an].te con moto [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

5-5v

And[an].te quasi Alleg[ret].to [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

5v-6

Molto vivace [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

6

Allegro [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

6v

All[egr].o vivace [luta och pianoforte, endast pianofortestŠmman]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 6]

 

Handskrift (11 fol) innehŒllande skola fšr luta. Titelsida: "Musikalisk Grammatika / fšr / Lutha". HŠfte utan omslag. Accessionsnummer: 66/67 4:15.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 17 x 22 cm. Handrastrerad.

VattenmŠrke: [Bikupa Honig].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Musikalisk Grammatika / fšr / Lutha [titelsida]

1v

[blank]

2

Skalor och Tonarter

2v

Luthans bestrŠngning och omfŒng

3-3v

[blank]

4-4v

Tonernes inbšrdes fšrhŒllande

4v

Fšrtecknens ordning

5

De fšr Luthan mest brukliga Tonarter

5v

Takt

5v

Naturliga Valeurer

6

Punkterings Valeurer

6

Bindnings Valeurer

6

Triol Valeurer

6v

Taktarter

6v

Takthvila

7

Fšrkortningar

7v

Graderne af Piano och Forte

8

Musikaliska prydnader och fšrslag

8v

Arpeggio

8v-9

Tecken fšr Expression och Execution

9v

Tempo

10-11

Musikaliska Biord

11v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 7]

 

Handskrift (1 fol) innehŒllande musik fšr luta solo. En lšs fol. liggande i marmorerat band med skinnrygg. Samband saknas troligen mellan band och fol. Accessionsnummer: 66/67 4:1.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 33 x 22 cm. 9 handrastrerade system.

VattenmŠrke: [Bikupa Honig].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Lutha. Pastorale: Alla dar, dΠvi... Alleg[ret].to [luta solo]

1

Un poco Alleg[ret].to. Ridd.n F. Bures Visa [luta solo]

1

Larghetto. Tiggargossen [luta solo]

1

Violen. And[an].te grazioso [luta solo]

1v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 8]

 

Handskrift (16 fol) innehŒllande musik fšr luta solo och gitarr. Titelsida: "Stycken / fšr / Lutha och Guitarre / A. Olai". HŠfte med grŒpappersomslag. Handskriften har delvis samma innehŒll som Musikaliska akademiens bibliotek Luta b10 och Sibeliusmuseum [utan signum 7].

Proveniens: "A. Olai".

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1824.

Storlek: 36 x 24 cm. 14 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: TF.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Stycken / fšr / Lutha och Guitarre / A. Olai [titelsida]

1v

Tyroler Wals. Var. I-III [luta solo]

2

Bond Bršlopp [Johan Wilhelm Ankar?]. PrŠsten dansar med Bruden. Polonaise Moderato [luta solo]

2

Bruden och Brudgummen. Plus Animé. Var. I [luta solo]

2

SvŠrfar och SvŠrmor. Grave. Var. II [luta solo]

2

Brud Pigorna. Allegretto. Var. III [luta solo]

2

Brud Riddarne. Piu Allegro. Var. IV [luta solo]

2

Hela Bršlopps Skaran. Tempo primo. Var. V [luta solo]

2v-3

Hšns Gummans Wisa med variationer. Var. I-IV [luta solo]

3

Walz [gitarr solo]

3

Walz [gitarr solo]

3v-4

Polonaise af [Christian Friedrich?] Müller [luta solo]

4

Zur Mensch von Th[eodor]. Kšrner. Gute Mensch, gute Mensch... [sŒng och gitarr]

4v-5

Air: Helas! si j'etais jolie [Michele Mortellari]. Allegretto. [gitarr solo]

5-5v

Air Anglais varié par F[erdinando]. Carulli. Andante. Var. 1-4. [gitarr solo]

6

Aus Tiedges Urania. Comp. [Friedrich] Himmel. Langsam verweilend. Wir ... [sŒng och gitarr]

6

An die MŠdchen [sŒng och gitarr, utan text]

6v

Walz [gitarr solo]

6v

Walz [gitarr solo]

6v

Heilig ist die Jugendzeit... Conradin Kreutzer. [endast sŒngstŠmma]

7

Jag dršmde, jag vaknade. Jag dršmde att jag henne sŒg. [sŒng och gitarr]

7

Norrland. WexelsŒng. Allegretto. Jag vet ett land... [sŒng och luta]

7v

Varié par [Edouard] Dupuy. Andante.[luta]

8

Andantino [luta solo]

8

Coupletter utur Nina [f.f.g. 1801] [Nicolas Dalayrac]. Larghetto poco Amoroso. NŠr en Šlskling Œter syns... [sŒng och luta utan sŒngstŠmma] [MT 1793:8-12]

8v

Aria ur Operan Preciosa [f.f.g. 1824] af C[arl]. M[aria]. v[on]. Weber. Larghetto. Ensamheten mig ej dšljer... [sŒng och gitarr] [MT 1826:6]

8v

Herthas Barn. Fordom gršnlockade Hertha... [sŒng och gitarr]

8v

Guitarr Spelaren. Munter och fullt af mod... [sŒng och gitarr]

9

Hoppet. [Franz Danzi] Andante grazioso. Sšrj icke mer, de fly bekymrens tider... [sŒng och gitarr]

9

Spartanskan. Romance. Hvarfšr blickar dagens stjerna... [sŒng och gitarr]

9v-10

Fragment ur Poëmet Axel af. E[saias]. Tegnér. O! Axel snart Šr sŒrens smŠrta... [sŒng och gitarr]

10

Fjellgubben. Hšgt upp i Norden... [sŒng och gitarr]

10v

Odahlflickan. Lik en Hebe pŒ en vŒrsky... [sŒng och gitarr]

10v-11

Frithiofs frieri. [Esaias Tegnér] WŠl klingar sŒngen i Frithiofs sal... [sŒng och gitarr]

11

KŠrleks SŒng. KŠrlek bor i herdens hydda... [sŒng och gitarr]

11v

Schweitzarens hemsjuka. Hvarfšr lŠngtar du mitt hjerta... [sŒng och gitarr]

11v-12

Svanhvits SŒng fšr en eller tre ršster. Andante con moto. Stilla o stilla! somna frŒn storm och snš... [sŒng och gitarr]

12

Andante. Duo af J[ohan]. P[etter]. Cronhamn. Harpans slag bevinga... [sŒng fšr tvŒ ršster och gitarr]

12v

Flytt Foglarne. Allegro. SŒ hett skiner solen pŒ NilwŒgen ner... [sŒng och gitarr]

12v

Kung Rings dšd. [Esaias Tegnér] Gullmanig fole... [sŒng och gitarr]

13

JŠgaren och hans Maka. WexelsŒng. J[ohan]. P[etter]. Cronhamn. Allegro ma non troppo. NŠns du att gŒ frŒn din maka... [sŒng och gitarr]

13

Marsche begagnad af Kongl. Kalmare Regemente af [Heinrich August] Neithardt. [luta solo]

13v

Ur Guitarr Skolan. Vals. Variation. [gitarr solo]

13v

Frithiof hos Angantyr. [Esaias Tegnér] Ni Šr att sŠga... [endast sŒngstŠmma]

14

Rings Drapa. Tempo di Marcia. [Esaias Tegnér] Sitter i hšgen hšgŠttad hšvding... [fyrstŠmmig sŒng utan ackompanjemang]

14

Hvad en qvartern fšrŠndrar allt. Jag var en fattig landtman... [endast sŒngstŠmma]

14v

Vikingabalk. Nu han svŠfvade kring pŒ det šdsliga haf... [sŒng och gitarr] [Esaias Tegnér]

14v

Hvad en Qvartern fšrŠndrar allt. Guitarre [gitarr solo]

15

Wisa. I flickor nyttjen tiden... [sŒng och luta]

15

Wals [gitarr solo]

15v

Liten Karin. Och liten Karin tjente... [sŒng och luta]

15v

March. Ren svajar fanan... [sŒng och gitarr]

16

Valze pour deux Guitares [tvΠgitarrer]

16

Walz [tvΠgitarrer]

16v

[blank]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 9]

 

Handskrift (26 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och luta samt luta solo. Titelsida: "SŒngstycken / fšr / Lutha". HŠfte med ornamentryckt grŒpappersomslag. Accessionsnummer 66/67 4:32.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1811.

Storlek: 30 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] J. Kool.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

SŒngstycken / fšr / Lutha [titelsida]

1v

[blank]

2-2v

Air: Himmel, som mig gjort till Kung, &c ur Operan Cora och Alonzo [f.f.g. 1782] af [Johann Gottlieb] Naumann [sŒng och luta]

2v

Air: Kan jag vŠl min fruktan qvŠfva? &c ur Operan Cora och Alonzo [f.f.g. 1782] af [Johann Gottlieb] Naumann [sŒng och luta]

2v-3

Romance: NŠr en Šlskling Œter syns &c ur Nina [f.f.g. 1801], af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] . Larghetto [sŒng och luta] [MT 1793:8-12]

3

Air: Ädla Skuggor, všrdade fŠder &c ur Gustaf Wasa [f.f.g. 1786] af [Johann Gottlieb] Naumann. Adagio. [sŒng och luta] [šverkorsad] [MT 1802:3-4]

3-3v

Air: Mitt hjerta klappar vid Din ršst &c ur Azemia [f.f.g. 1793], af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] Allegretto [sŒng och luta] [MT 1793:30]

3v

Vaudeville: Jag prata skall, och ljuga &c ur Azemia [f.f.g. 1793], af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] [sŒng och luta]

4

Air: En vandriingsman, som vilse gick &c ur Lehemann eller FŠngelsetornet i Neustadt [f.f.g. 1805], af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] [sŒng och luta] [MT 1805:1]

4-4v

Air: Himla fšrsyn, min hand ledsaga &c ur Wattendragaren [f.f.g. 1804] af [Luigi] Cherubini. Allegretto [sŒng och luta] [MT 1804:7-9]

4v

Air: Hur lŠtt att sitt Fosterlands heder fšrsvara &c ur Gustaf Adolf [f.f.g. 1788], af [Georg Joseph] Vogler [sŒng och luta]

4v

Air: ur Opera Comique [f.f.g. 1803], af [Dominique] Della Maria [sŒng och luta]

5-6v

Thema med Variationer. Andante quasi Allegretto. Var I-IX [luta solo]

6v

Vaudeville: Clara mig alltid banna plŠr &c ur Gubben i Bergsbygden [f.f.g. 1802] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Allegretto [sŒng och luta] [MT 1801:18-21]

6v-7

Romance: Sen Du, glad som solen, &c af J[ean]: J[acques]: Rousseau [sŒng och luta] [Sk VIII:13, 1800]

7

Air: Den bygd, som sŒg vŒr kŠrlek tŠndas &c ur Operetten Siri [komp. ca. 1805], af Skšldebrand [Anders Fredrik Skjšldebrand?] [sŒng och luta]

7

Air: Ur det lugn min oskuld vunnit &c ur Operetten Nunnorna [f.f.g. 1794], af [François] Devienne. Andante [sŒng och luta] [MT 1794:21]

7v

Air: Ack, jag vill Er lydig vara, &c ur Operan Roland [f.f.g. 1781], af [Niccolo] Piccini [sŒng och luta]

7v-8

Coupletter: Stormens vreda klar &c, ur Gustaf Adolf [f.f.g. 1788], af [Georg Joseph] Vogler [sŒng och luta]

8

Moderato: Yngling, tvinga hvart &c [sŒng och luta]

8

Andante: Mildt, Du sŠnker, klara aftonstjerna, &c af [Christian Friedrich?] Müller [sŒng och luta]

8-8v

Coupletter: TŠcka Creoler, skynden till dansen &c ur [Sidoarvingen eller] Forvagnen i Joigny [f.f.g. 1801] [Louis Benoît Picard, švers. Carl Stenborg]. Allegro ma non troppo [sŒng och luta] [MT 1802:7]

8v

Air: Vet rŠtt Din lycka njuta &c ur Tanddoktorn [f.f.g. 1800] [Olof Åhlstršm]. Andante [sŒng och luta]

9

Moderato: I mitt bršst hvad kŠnslor vakna! &c Con gusto [sŒng och luta]

9

Romance: Mitt goda Barn! Du &c. Adagio [sŒng och luta]

9-9v

Romance: Unga muntra skšna flicka! [sŒng och luta]

9v

Allegretto: Jag satt och spann &c [sŒng och luta]

9v

Andante: Ack Du vet ej, goda flicka! &c af [Maria] Ch[arlotta]: Åhlstršm [sŒng och luta]

10

Romance: Belle Cousine, un être aimable & doux & de la Romance [f.f.g. 1829], par [Henri Montan] Berton [sŒng och luta]

10

Air: Ah! moi n'être [n'est] pas sauvage &c [Francesco Bianchi]. Andantino [sŒng och luta]

10-10v

Air: Personne n'aime autant que moi &c. Andantino [Rosalbina de Munck] [sŒng och luta]

10v

Romance de Gulistan, par D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Ecoutez la prié... [sŒng och luta]

11

Romance du Château de Montenero [f.f.g. 1805], par D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Oui, je dois encore esperer... [sŒng och luta]

11v

Romance ur Intrigen i Fšnstren [f.f.g. 1807], af Nicolo Ysouard. Andante. Ack, Du fšr hvilken jag efvigt skall šma... [sŒng och luta] [MT 1808:2-4]

11v

Largo: Skšn stod pŒ lifvets falska strŠnder &c [sŒng och luta] [MT 1800:28-30]

12

Romance: Hvart šgonblick hvad godhetsprof &c ur Folcke Birgersson till Ringstad [f.f.g.1793], af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. [sŒng och luta] [MT 1793:1]

12-12v

Vaudeville: Lilla Lisa jemnt satt fŒngen &c ur Savoyard Gossarne [f.f.g. 1794], af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] [sŒng och luta]

13-14 v

[blanka]

15

Le Voyage du Troubadour, Romance. Ecoutez. Epouse celeste... [sŒng och luta]

15v-16

Barcarole de l'Opéra Michel Ange [f.f.g. 1804] par Nicolo Ysouard [Niccolo Isouard]. À Venise jeune fillette... [sŒng och luta]

16

Romance. Ah! s'il est dans vôtre village... [François Devienne] [sŒng och luta]

16v-17

Couplets pour l'Anniversaire du 17. Juillet 1789, celebré le 17. Juillet 1809. Musique par [Bernhard] Crusell. Quand sur la scène de Thali... [sŒng och luta]

17-17v

Romance: L'Amour & les Graçes, par Ferrai [Jacopo Gotifredo Ferrari] . Grazioso. À l'ombre d'un Myrthe... [sŒng och luta]

17v-18

Romance: Le Bouton de Rose. Bouton de Rose, tu seras plus heureux... [Louis-Barthélemi Pradher] [sŒng och luta]

18-18v

Romance: Le Souvenir & L'Esperance, par [Johann Sebastian?] Demar. Moderato. Le mortel le plus malheureux... [sŒng och luta]

19

Wisa: SŠllheten. Musik af [Lars Gustaf] Collin. Hvad den Šr sŠll... [sŒng och luta]

19v-20

Coupletter ur Operetten Cendrillon [f.f.g. 1811] Musiken af Nicolo Ysouard [Niccolo Isouard]. Jag blygsam tyst och undergifven... [sŒng och luta] [MT 1810:28-30]

20v

Romance: Les Regrèts. Làs! plus de jours... [sŒng och luta]

20v-21

Romance af Fr[anz]: Danzi. Larghetto. Sšrj icke mer... [sŒng och luta]

21v-26v

[blanka]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 10]

 

Handskrift (9 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och luta. Titelsida: "Skalde Stycken satte / i Musik / samt / LŠmpade / fšr / Lutha / Andra Delen.". HŠfte med delvis lšsa blad. Accessionsnummer 66/67 4:2.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 31 x 25 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld] J. Honig & Zoonen.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Skalde Stycken satte / i Musik / samt / LŠmpade / fšr / Lutha / Andra Delen [1794] [titelsida]

1v-2

No 1. National SŒng. Andra HŠftet Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andantino. Gustaf Adolph utsed Šr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

2

No 2. VŒren Melod: af [Olof] Åhlstršm. Vintrens vŠlde lycktar... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

2v

No 3. Ensligheten Melod: af [Olof] Åhlstršm. Larghetto. Kom enslighet iag i din famn... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

2v-3

No 4 Grefvinnan. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. Fršken Lis vid fiorton... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

3v

No 5. Louvises Graf. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Largo. DŒ mŒnan blickar sorgsen... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

3v-4

No 6. SŠllheten Melod: af [Olof] Åhlstršm. Alla Polacca. Menar du min bror... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

4v

No 7. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. LŠnge fŠngslad af behagen... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

5

No 8. Hoppet. Melod: af [Joseph Martin] Kraus. Larghetto. Milda Hopp af Himlens hŠnder... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

5v

No 9. Visa. Melod: af [Johan David] Zander. Allegretto. Iag Šr lycklig mina bršder... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

5v-6

No 10. Dryckes Visa. Melod: af Haffner [Johann Christian Friedrich Haeffner]. Allegretto. SkŒl fšr den jord... [sŒng och luta]

6

No 11. Anakreontisk Visa. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. Yngling kransa dina hŒr... [sŒng och luta]

6v-7

No 12. De Tre Behagen. Melod: af Haffner [Johann Christian Friedrich Haeffner]. Andantino. Selma i sin vagga... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

7

No 15. Ynglingen och Mannen Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Con Spirito. Hvad Šr Cypren iag skall finna... [sŒng och luta]

7v

No 16. Ode till SŠllheten Melod: af [Olof] Åhlstršm. Moderato. Du med trŠngtande rop... [sŒng och luta]

7v-8

No 17. Sup Visa. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. Goda gosse glaset tšm... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

8v-9

No 18. Saknaden Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andantino. Ensam i min hyddas famn... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

9

No 19. Den Œldriges Minne Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Schiettamente. Snabb flyckta de min Œlders vŒr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [senare anteckning: Text: A.G. Silfverstolpe]

9v

[blank, endast rastrerad]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 11]

 

Handskrift (29 fol) innehŒllande musik fšr sŒng och luta, luta solo, violin, duo fšr violiner, pianoforte solo och sŒng och pianoforte. Titelsida: "Noter fšr Lutha och Claver / tillhšrige / Josua Zander / Uppsala 1813". HŠftet Šr sammansatt av sinsemellan oberoende delar. HŠfte med grŒpappersomslag. Accessionsnummer 44/45 152.

Proveniens: "Josua Zander, Uppsala." GŒva fru Beatine Wallenberg Villag. 4 24/1 1945.

Datering: 1808 och 1813.

Storlek: 17 x 23 cm. 5-6 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Bikupa m.fl.] H. Kol de Wyn, GR.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Noter fšr Lutha och Claver / tillhšrige / Josua Zander / Uppsala 1813 [titelsida]

1v

[blank]

2

Noter fšr Violin. / Tillhšrige / Josua Zander [titelsida]

2v-13v

[InnehŒller noter fšr en och tvŒ violiner. Ej fšrtecknade hŠr]

14

Fšr Lutha. No 1 Allegro [luta solo]

14

No 2 Allegro [luta solo]

14v

No 3 Allemande [luta solo]

15

No 4 Andante. Ibland Floras barn... [sŒng och luta]

15v

No 5 Larghetto af [Olof] Åhlstršm. Vid hafvet pŒ ensliga etc. [sŒng och luta] [Sk III:1, 1795]

15v

Det var en sŠgen i Svithiod om Hervara ej ljuger... [endast melodistŠmma och text]

16-17

No 6 Andante. Var. I-III. Stilla oskuld [senare tillskrift] [luta solo]

17

No 8 Bannas icke sšta Mamma. [luta solo]

17v-18

No 9 Larghetto. FšrgŠt ej mig nŠr nšjets šppna skšte... [Wolfgang Amadeus Mozart] [sŒng och luta] [MT 1797:17]

18v

VŒr Visa af Mozard [Wolfgang Amadeus Mozart] fšr Lutha [sŒng och luta]

19

J. Zander 1808 / Fšr Lutha. [titelsida]

19v

Lection 1. Andante. Var[iation] [luta solo]

20

Lection 2. Rondo [luta solo]

20

Lection 3. Larghetto [luta solo]

20v

Lection 4. Scherzando [luta solo]

21

Lection 5. Andante [luta solo]

21-21v

Lection 6. Gigue [luta solo]

21v-22

No 7 Finale Allegro. Trio [luta solo]

22v-23

Moderato. Den man som utaf kŠrlek brinner.... [Wolfgang Amadeus Mozart] [luta solo med sŒngtext] [MT 1795:9]

23v

Largo. Skšn stod pŒ lifvets falska etc. [luta solo utan sŒngtext] [MT 1800:28-30]

23v

Aria. Lilla Guden farlig Šr etc. [Ur Rickard LejonhjŠrta av André Grétry, f.f.g 1791] [luta solo utan sŒngtext]

24-24v

[blank]

25

[blank, endast rastrerad]

25v-26

Grazioso. SŒng till glŠdjen. Mel. af [Olof] Åhlstršm pour Clavecin. SŠllhetsskapande fšrmŒga!... [pianoforte solo med sŒngtext] [Sk I:4, 1793]

26

Pollonaise [luta eller gitarr solo]

26v-27

Andante fšr Claver. En gŒng sa Hans till Clara... [pianoforte solo med sŒngtext]

27

Grazioso. O hvad sorgliga kommande tider... [endast melodistŠmma och text]

27v-28

Serenad Fšr Claver. Andantino. Hulda Rosa fjŠriln frŒgar.... [pianoforte och sŒng]

28v-29v

Marche Maestoso Fšr Claver [pianoforte solo]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 12]

 

Handskrift ( 2 fol) innehŒllande musik fšr luta solo. Utan omslag. Accessionsnummer 66/67 / 4:6.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan, sannolikt ej fšre 1823.

Storlek: 30 x 23 cm.12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1-1v

Marche de l'Opéra la Vestale [f.f.g. 1823], par [Gasparo] Spontini. Luth. Maëstoso [luta solo]

1v-2

Marche de l'Opéra Achilles [f.f.g. 1820 i Kšpenhamn], par F[erdinando]. Paër. Maëstoso [luta solo]

2v

[blank, endast rastrerad]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 13]

 

Handskrift (1 fol) innehŒllande musik fšr luta solo. Utan omslag. Accessionsnummer 66/67 4:30.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 27 x 21 cm. 8 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: Saknas.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Adagio: Mitt goda Barn, Du etc. [luta solo]

1

Andante: Sen Du glad som Solen etc. af [Jean-Jacques] Rousseau [luta solo] [Sk VIII:13, 1800]

1

Moderato. I ungdomens dar den vise man [luta solo]

1v

Largo: Skšn stod pŒ lifvets falska strŠnder etc. [luta solo] [MT 1800:28-30]

1v

Andante: Stormens vreda ilar etc - ur Gustaf Adolph [f.f.g. 1788] af [Georg Joseph] Vogler [luta solo]

1v

Andante [luta solo]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 14]

 

Handskrift (1 fol) innehŒllande musik fšr luta solo. Utan omslag. Accessionsnummer 66/67 4:4.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 29 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Vapenskšld].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Bondpolska ur SlŠdpartiet [f.f.g. 1790], af Grenzer [Johan Fredrik Grenser]. Lutha. All[egr]o. [luta solo]

1v

[ofullstŠndig fšr luta solo. Överkorsad sida]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 15]

 

Handskrift (3 fol) innehŒllande musik fšr luta solo. Utan omslag och ofullstŠndig. Accessionsnummer 66/67 4:8.

Proveniens: Sverige.

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 30 x 24 cm. 10 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: [Fransk lilja].

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

[No 4, fragment] [luta solo]

1

No 5 Allegretto [luta solo]

1

No 6 Scherzando [luta solo]

1v

No 7 Andante [luta solo]

1v

No 8 Andante [luta solo]

1v

No 9 Gigue [luta solo]

2

No 10 Moderato con Espressioni [luta solo]

2

No 11 Allegretto [luta solo]

2-2v

No 12 Maestoso [luta solo]

2v-3

No 13 Rondo Vigilanto [luta solo]

3

No 14 Moderato. Var. [luta solo]

3v

No 15 Finale. Allegro. Trio [luta solo]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 16]

 

Handskrift (9 fol) innehŒllande musik fšr sŒng, luta solo och lutackompanjemang. Titelsida: "Skalde stycken / satte / j / Musik / samt / LŠmpade / fšr / Lutha. / Andra Delen." Utan omslag, delvis lšsa blad. Accessionsnummer 66/67 4:2.

Proveniens: Sverige. [Jacob Preusmark?].

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 31 x 25 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Honig.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

Skalde stycken / satte / j / Musik / samt / LŠmpade / fšr / Lutha. / Andra Delen titelsida] [1794]

1v-2

Andra HŠftet. No 1. National SŒng. Melod. af [Olof] Åhlstršm. Andantino. Gustaf Adolph utsed Šr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

2

No 2. VŒren. Melod. af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. Vintrens vŠlde lycktar... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

2v

No 3. Ensligheten. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Larghetto. Kom enslighet iag i din famn... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

2v-3

No 4. Grefvinna. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto.. Fršken Lis vid fiorton Œr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

3v

No 5. Louvises Graf. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Largo. DŒ mŒnan blickar... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

3v-4

No 6. SŠllheten. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Alla Polacca. Menar du min bror... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [senare anteckning: Text af A.G. Silfverstolpe]

4v

No 7. Det Frucktlšsa Beslutet. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. LŠnge fŠngslad af behagen... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

5

No 8. Hoppet. Melod: af [Joseph Martin] Kraus. Larghetto. Milda hopp af himlens hŠnder... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

5v

No 9. Visa. Melod: af [Johan David] Zander. Allegretto. iag Šr lycklig mina bršder... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

5v-6

No 10. Dryckes Visa. Melod: af [Johann Christian Friedrich] Haeffner. Allegretto.. SkŒl fšr den jord som fšrst drufvorna fšdde... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

6

No 11. Anakreontisk Visa. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. Yngling kransa dina hŒr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [senare anteckning: Text: A.G. Silfverstolpe]

6v-7

No 12. De Tre Behagen. Melod: af [Johann Christian Friedrich] Haeffner. Andantino. Selma i sin vagga lŒg... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

7

No 13. och 14. Melodien No 2. uti Fšrsta Delen [endast text]

7

No 15. Ynglingen och Mannen. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Con spirito. Hvar Šr Cypren?... [sŒng och luta]

7v

No 16. Ode till SŠllheten. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Moderato. Du med trŠngtande rop... sŒng och luta]

7v-8

No 17. Sup Visa. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto.Goda gosse glaset tšm... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

8v-9

No 18. Saknaden. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andantino. Ensam i min hydda famn... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang]

9

No 19. den Åldriges Minne. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Schiettamente. Snabb flycktade min Œlders vŒr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [senare anteckning: Text: A.G. Silfverstolpe]

9v

[blank, endast rastrerad]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 17]

 

Handskrift (8 fol) innehŒllande musik fšr sŒng, luta solo och lutackompanjemang. [Sk I, 1793]. Utan omslag, delvis lšsa blad. Accessionsnummer saknas.

Proveniens: Sverige. [Jacob Preusmark?].

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 31 x 25 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Honig.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

[No 1 Visa av Rahbeck. Melodien af Olof Åhlstršm. Allegretto Det var en gŒng en Man af dygd... endast fragment av slutet, luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:1, 1793]

1

No 2. Till Selma. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Andante. HŠr vid denna silfverbŠcken... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:2, 1793]

1v

Den Samma. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andantino. HŠr vid denna silfverbŠcken... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:2b, 1793]

1v-2

No 3 Visa i En Melankolisk Stund. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Andante agitato. NŠr [Var] skall min Šngslan lugnet finna... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:3, 1793]

2v-3

No 4. SŒng till GlŠdjen. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Grazioso. SŠllhets skapande fšrmŒga... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:4, 1793]

3

No 5. Fredrichs VŒlnad. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Ballad. Maria flšg af sŠngen opp... [sŒng och luta] [Sk I:5 A, b, 1793]

3v

No 6. Anders och kšks Caisa Parodi. Mycket Pathetiskt. [Johann Christian Friedrich Haeffner] Catrina i sin fŒllbŠnck lŒg... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:6, 1793]

4

No 7. MŠnniskans Anlete. Ode til Selma. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andantino. Redan han sin Purpur slšja... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:7, 1793]

4v

No 8. Den Gamle Kneckten. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Ballad. Det var j Saimen pŒ en š... [sŒng och luta] [Sk I:8, 1793]

4v-5

No 9. Till Sophie vid dess intrŠde i verlden. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. glŠd dig i din ungdoms vŒr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:9, 1793]

5v

No 10. Melankolisk SŒng. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Larghetto. Hur ršrdes jag ej... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:10, 1793]

6

No 11. SŒng i En Gladare Stund. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andante Vivace. Nej MŠnsklighet! iag šmt begrŒter... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:11, 1793]

6v

No 12. Till En ung Flicka. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. unga Flicka i din vŒr... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:12, 1793]

6v-7

No 13. En Enkas Vaggvisa. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Romance. O hvad Šr som sŒrar... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:13, 1793]

7v

No 14 Den Älskande Landt Flickan. Melod: af [ej utskrivet]. Pastorale. Jag i min oskuld satt och log... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:141793]

8

No 15. Lydia af [Jens] Baggesen. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. Skšn som Cyprens Herskarinna... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk I:15, 1793]

8v

[blank, endast rastrerad]

 


 

Samlingar Luta [utan signum 18]

 

Handskrift (9 fol) innehŒllande musik fšr sŒng, luta solo och lutackompanjemang. [Sk III, 1795]. Utan omslag, delvis lšsa blad. Accessionsnummer 66/67 4:31 fol. 1-8 och 66/67 4:7 fol 9.

Proveniens: Sverige. [Jacob Preusmark?].

Datering: 1800-talets bšrjan.

Storlek: 31 x 25 cm. 12 handrastrerade system pΠvarje sida.

VattenmŠrke: J. Honig.

Referenser: Saknas.

 

InnehŒll:

 

Folio

Text

1

[OfullstŠndig No 2 Det var en tid, jag kallades den lilla... Olof Åhlstršm, Sk III:2, 1795?]

1

No 3. Livets BŒl. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Spirituoso. Hšr min vŠn det Šr ej Œt lifvets gifna bana... [sŒng och luta] [Sk III:3, 1795]

1v

No 4. Till Sophie i et Lyckligt šgonblick [Johan Fredrik Palm]. Andante con moto. Hopp om den tid... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:4, 1795]

2

No 5. Den Fattiga Modern. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Moderato Sof min sšta gosse... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:5, 1795]

2v

No 6. Vinter Visa. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegro ma non troppo. Drifvan knarrar under skon... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:6, 1795]

3

No 7. Visa fšr De Fattiga efter Tarup. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Andante con moto. Han som en gŒng [dag] skall verlden dšmma... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:7, 1795]

3v

No 8. Visa af Anackreon. Melod: [Olof] Åhlstršm. Allegretto.. NŠr iag dricker snillets gud... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:8, 1795]

4

No 9. Visa. Melod: af [Carl] Stenborg. Andante con moto. gryningen af dagens gud... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:9, 1795]

4v

No 10. Dygden och Visheten. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andante. FrŒn den tid jag spŠdast var... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:10, 1795]

4v-5

No 12. Socrates Ršst frŒn Elisen. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andante maestoso. Du siŠl utaf min siŠl... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [senare anteckning: A.G. Silfverstolpe] [Sk III:12, 1795]

5v

No 11. Visa af Anackreon. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. MŒ Chyterens blommor paras... [sŒng och luta] [Sk III:11, 1795]

5v-6

No 13. Lyckan. Moralisk SŒng. Melod: af [Carl] Stenborg. Andante. Hvi skŒdar du med sŒradt šga... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:13, 1795]

6v

No 14. Visa af Anakreon. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegro ma non troppo. nŠr iag den djupa bŠgarn tšmmer... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:14, 1795]

6v

No 15. Se Melod: No 14. [endast text]

7

No 16. Visa. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Moderato. FšrgŠfves letar du en tšcknig framtids šden... [sŒng och luta] [Sk III:16, 1795]

7v

No 17. Visa af Anacreon. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Allegretto. iag ren af alla flickor hšr... [sŒng och luta] [Sk III:17, 1795]

7v-8

No 18. Visa af Anakreon. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. Atis uti raseri... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:18, 1795]

8

No 19. Ynglingens Hopp. Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. O du som rŠknat mina Œr... [sŒng och luta] [Sk III:19, 1795]

8v

No 20. Visa. Melod: af [Olof] Åhlstršm. Andante. ungdom du hvars hjerta hyser... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:20, 1795]

9

No 21. Sup Visa (denna Visa Šr infšrd i 2ra Delen under No 7 med Melod: af Palm). Melod: af [Olof] Åhlstršm. Grazioso. goda gose glaset tšm... [luta solo, sŒng och lutackompanjemang] [Sk III:bilaga, 1795]

9v

No 22. Den Alldriges Minne. (denna Visa Šr och infšrd i 2ra Delen under No 19). Melod: af [Johan Fredrik] Palm. Andantino. Snabb flycktade min Œlders vŒr... [sŒng och luta] [senare anteckning: Text af A.G. Silfverstolpe] [Sk III:bilaga, 1795]

 

© Kenneth Sparr