MANUSCRIPTS 2

2006-07-19


Back to Index of manuscripts
Back to main page
Kenneth Sparr's Page


Contents 2

Hs 20a [Guitar and violin, guitar part]
Hs 20b [Guitar and violin, violin part]
Hs 21 Valda Sångstycken för Guitarre [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 33 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 35 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 36 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 37 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 38 T. Wegener pinx München 1841 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 39 Musicalier for Guitarre 8. Bind [Song with Guitar Accompaniment, Guitar Solo]

Hs 40 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 41 [Song for Two Voices with Guitar Accompaniment]
Hs 42 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 43 [Song with Guitar Accompaniment, Guitar Solo]
Hs 44 [Song with Guitar Accompaniment, Carl Gustav Drees 1822-1824]
 


Hs 20a

Manuscript (11 fol) containing music for lute, guitar and violin. The lute and guitar part in duos for lute or guitar and violin (violin part, see Hs 20b). Title page: "Duettos / pour / Lutha & Violin / Lutha". Wrappers with grey paper covers.

Provenance: Sweden. Owner's signature "C. Tibell" [Caroline Marianne de Ferrand Tibell 1799-1842?]. Probably written by Jacob Preusmark. Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Dating: Ca 1820.

Size: 30 x 25 cm. 12 staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms].

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Duettos / pour / Lutha & Violin / Lutha. [Title page]

1v-3v

Ouverture de L'Opera Iphigenie en Aulide par [Christoph Willibald] Glück. Andante.

4-6

Ouverture de L'Opera Le Calife de Bagdad par [Franįois Adrien] Boieldieu. Andantino.

6v-7v

Andante af Dupuij [Edouard Du Puy]

8

Sérénade / pour / Guitarre et Violon. / Composée par / L[eonard]: de [von] Call. / Guitarre. [Title page]

8v

Adagio

8v-9

Minuetto Cantabile

9

Trio

9-10

Rondo

10

Adagio

10v

Polonaise.

10v-11

Polonaise

11-11v

Allegretto


Hs 20b

Manuscript (11 fol) containing music for lute, guitar and violin. The violin part in duos for lute or guitar and violin (lute and guitar part, see Hs 20a). Title page: "Duettos / pour / Lutha & Violin / Lutha". Wrappers with grey paper covers.

Provenance: Sweden. Probably owned by C. Tibell [Caroline Marianne de Ferrand Tibell 1799-1842?] Probably written by Jacob Preusmark. Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1989.

Dating: Ca 1820.

Size: 30 x 25 cm. 12 staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms]. D & C Blauw.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Duettos / pour / Lutha & Violin / Violino. [Title page]

1v-3v

Ouverture de L'Opera Iphigenie en Aulide par [Christoph Willibald] Glück. Andante.

4-6

Ouverture de L'Opera Le Calife de Bagdad par [Franįois Adrien] Boieldieu. Andantino.

6v-7v

Andante af Dupuij [Edouard Du Puy]

8

Sérénade / pour / Guitarre et Violon. / Composée par / L[eonard]: de [von] Call. / Violino. [Title page]

8v

Adagio

8v-9

Minuetto Cantabile

9

Trio

9-10

Rondo

10

Adagio

10v

Polonaise.

10v-11

Polonaise

11-11v

Allegretto


Hs 21

Manuscript (4 fol) containing songs to guitar accompaniment. Cover title: "Valda / Sångstycken / för / Guitarre". Wrappers.

Provenance: Skottorps castle, Halland. Acquired from Olle Bergquist 1989.

Dating: 1830s.

Size: 22,5 x 18,5 cm.

Watermark: Weatherley 1829.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Valda / Sångstycken / för / Guitarre.

1v-2

Den glada Sångarn. Ord af ....dt [Elias Sehlstedt]. Mus. af C. Bagge [Bagge, Charles Ernest (1722-1791?] Jag är så glad, jag sjunga will...

2v-3

God Natt! efter Th. Moor [Thomas Moore?] Musique af Linderot. God Natt! God Natt!...

3v-4

Till Laura. Musiken af Linderot. [Text by] Vitalis. Om till dig på sylfidens vIngar...


Hs 33

Manuscript (6 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Without covers.

Provenance: Sweden. Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö, 1991.

Dating: 1840s.

Size: 15,7 x 22,2 cm.

Watermark: E F M (beehive).

Contents:

Folio

Text

1-1v

Sångerna ur National-Divertissementet, arrangerade för Guitare [Johan Fredrik Berwald] / En Bonde / (i skånsk drägt.) / Swenska bonden ärfde swenska jorden...

1v-2

En Lappländare / Trängt har glädjens sken till Lappens fjäll...

2v-3

En Norrman / Från Dowre fjäll jag hälsning bär...

3v-4

En Morakarl / I dalarne bodde...

4-4v

En Soldat / Soldaten han älskar sin Kung och sitt land...

4v-5

Wexelsång / Swänger jag hammarn i djupaste schaktet...

5v

En Wingåkers Flicka / Der strömkarlen spelar för skog och elfver blå...

6

Chor / (omkring konungens buste) / Lager och Eklöf tag...

6v

Romans ur Op: Kärleksdrycken / af G[aetano]. Donizetti / Natt och dag på dig jag tänker...


Hs 35

Manuscript (2 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Without covers.

Provenance: Acquired from Antikvariat Europa, Stockholm 1992.

Dating: C. 1870.

Size: 25,5 x 21,8 cm.

Watermark: None.

Contents:

Folio

Text

1

Liten Karin. St Wurster. Och liten Karin tjente...

1v-2v

Den stumma smärtan. Det var så wårligt förr... -d-ff


Hs 36

Manuscript (85 fol) containing songs to guitar accompaniment. Contemporary leather with marbled covers.

Provenance: Sweden. Acquired from Centralantikvariatet, Stockholm 1995.

Dating: 1831-1838. On fol. 80 the following is noted: "Skrifvit d. 4/6 1838 Hos. Ö. -"[Written 4/6 1838 with Ö.-]

Size: 22 x 13,5 cm. Six staffs lined by hand on each page.

Watermark: C.H. Honig Pro Patria Eiu... Liberta...

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Notbok att sjunga och spela N Notbok

2

No. 1 Fast än jag guld ej stort aktar...

2v-5

No. 2 Utur Friskytten[performed for the first time in Sweden in 1823] af [Carl Maria von] Weber. Adagio. Blott för en stund...

5v

No. 3 I blomman i solen Amanda jag ser... [Frans Fredric Eduard Brendler, music, Erik Johan Stagnelius text]Allegro.

6

No. 4 Hör mina ömma suckar... [From Visit-timman by Joseph Martin Kraus, performed for the first time 1787]

6v-7

No. 5 Jag står på alpens höjd...

7v

No. 6 Hoppet. Hopp ljufva hopp du milda barn som sväfvar... [Rudolph Bay, music, Bernhard Severin Ingemann, text] [concordance Orphea 1a Häftet pp.24-25]

8

No. 7 Fly ej kärlek från min hydda... Andante. [Johan Erik Nordblom] [concordance Hs 42, Orphea 2a Häftet p. 49]

8v-9

No. 8 Lifvet förgår som en flod på dess bölja...

9v-10

No. 9 Må dåren uti hopadt guld... Andante.

10v-11

No. 10 Kung Beles söner gerna draga...

11v-12

No. 11 O! Kom nu till mitt möte... [From Don Juan by Wolfgang Amadeus Mozartperformed for the first time in Sweden in 1813]

12v-13

No. 12 Ack sälla tid, du bild af sjelfva våren... Andante.

13v-14

No. 13 Ack hur hastigt flyger ej minuten... Andante.

14v-15

No. 14 Fanchon af Hummel [Friedrich Himmel]. Wid barmen af den fromma... Allegretto.

15v-16

No. 15 Wåren kommer foglar qvittrar...

16v-17

No. 16 Den åldriga skallden till sin lyra. Med pulsarnas slag af mitt stannade hjerta...

17-17v

No. 17 Drömmen. Jag drömde att jag henne såg... [konkordanser Hs 3,  36 och 48]

17v-18

No. 18 Hebe se naturen...

18v

No. 19 Frithjof kommer till Kung Ring. Kung Ring han satt i högbänk... [Esaias Tegnér]

19

No. 20 Kung Rings död. Gullmanig fåle... [Esaias Tegnér]

19v-20

No. 21 Frithiof spelar schack. Björn och Frithiof sutto båda... [Esaias Tegnér]

20v

No. 22 Runsvärdet. God natt god natt! Du drottning i gyllene skrud...

21

No. 22 Sorgen. Ja sorgen är skuggan i lifvet...

21v

No. 23 Östgötha Jägar Visa. Jägar lifvet är dock härligt...

22

No. 25 Glädjen lyckan munterhet och löjet... Andante.

22v-23

No. 26 Minnet. Minne saknans trösta rinna...

23

No. 27 Stjernsången. Stjernorna blinka [sic]. Maestoso. [Esaias Tegnér]

23v

No. 28 Tankar på min Graf. Ack nej! Kanske min trånga stig skall ledas...

24

No. 29 Götha Leijon af [Esaias Tegnér] Det gamla Götha Lejon hvilar... [Johan Peter Cronhamn?]

24v

No. 30 Nu hon sväfvade kring på det ödsliga haf... Allegro. [Esaias Tegnér]

25

No 31 Den lyckliga Dagen. Lyckliga dag då jag i waggan låg... Andante.

25v

No. 32 Jungfrun i Ahlskogen. Och jungfrun gångar sig till mörkan stig... [concordance Amanda pp. 7]

26

No. 33 Till en ung Wän ord och Musik af en 12 års flicka. Det finns en Engel som förenar... [concordance Amanda p. 12]

26v-29v

No. 34 Axels Monolog. War tyst war tyst du bölja blå... Moderato. [Esaias Tegnér] [concordance Amanda 2a Häftet pp. 4-6]/B>

30

No. 35 Jägarens återkomst af J[ohan].P[eter]. Cronhamn. Jägar Chor Trio. Flauto ad. Lib. [concordance Amanda p. 15]

30v-31

No. 36. I tornets djup fördolt för werldens öga... [From the vaudeville Nya Garnisonen eller Karnevalsskämtet by Bernhard von Beskow and Johan Fredrik Berwald. Performed for the first time in 1831]

31v

No. 37 Ren solen sunkit bakom bergen...

32

No. 38 Schweizarens Hemtrånad. O! Mitt hjerta hvarför sörjas?...

32v-33v

Die Sehnsucht Längtan. Ack jag känner hon försvunnit...

34

No. 39 Erotisk Fantasi. Ur stormarna ser jag en aflägsen hamn... Sång Guitarre

34v

No. 40 Snön. Romance. Fall lätta snöflock fall... Andante Animato.

35

No. 41 Götha Lejon. Det gamla Götha Lejon hvilar... [Esaias Tegnér]

35v

No. 42 Hemkärleken. Musik af A[lbert Gottlieb]: Methfessel. Ensam? Ensam? Nej det är jag ej... Andante grazioso [concordance Necken No. 3, 1832]

36-36v

No. 43 Husaren. Ungersk sång. Blommor blott bure mig lefnadens stråt. Andantino.

36v-37

No. 44 Förgät ej mig. O! Lef väl förgät ej mig.... Andante.

37v

No. 45 Alfred. Uppå de höga Alperne... Andante.

37v-38

No. 46 Till min Guitarre af [C.R.] Norelius. Hulda Guitarre!... Andante.

38

No. 47 Eccosse [for gitarr solo]

38v-39

No. 48 Riksdags-Wisa. Wid första kallelsen att dricka in pleno... moderato.

39v-40

No. 49 Lebe wohl! Lebe wohl vergiss mir nicht... Adagio. [concordance: GUITTARRE / Ferd. v. Flotow. -- [S.l.] : [s.n.], ca. 1825 D EU: Mh 54]

40v-41

No. 50 Trädgårdsflickan af A[ndreas]. Randel. Blomman är min vän... Andante con moto.

41v-42

No. 51 Fiskaren af B[ernhard]. Crusell. På nattlig strand vid svall och bölja... Allegro moderato. [concordance Philomčle 2a Häftet p. 7]

42v-43

No. 52 Till Aftonstjernan. Milda sken du aftonstjerna... Largo.

43

No. 53 Guitarre Spelaren. Munter och fördoms fri... Allegro.

43v

No. 54 Muntergöken af C[arl].F[riedrich]. Bock. Jag var en äkta muntergök... Allegro.

44

No. 55 Påfven och Sultan. En Påve är ändå minsann... Allegretto.

44v

No. 56 Romans ur Lilla Slafvinnan Musiken af B[ernhard]. Crusell. Länge har jag flytt behändigt... [concordance Necken No. 3, 1832]

45

No. 57 Guitarreklang på sjön. De gyllne berg och vatten...

45v-46

No. 58 Romans. Nej det är slut;... Andantino.

46

No. 59 Guitarre Spelaren. Munter och fördoms fri... Allegro

46v-47

No. 60 Lugnet. O ljufva lugn!... Andante.

47v-48

No. 61 Näcktergalen. De lugna fält de stilla dalar...

48v

No. 62 Romance utur Preciosa af C[arl].M[aria].v[on]. Weber. Ensamheten mig ej följer...

49

No. 63 Svearne. Svearne drucko ur horn...

49v-50

No. 64 Ungdomen ord af Nicander Musik af [Maximilian Joseph] Leidesdorf. Lifvet förgår som en flod... Andantino.

50v

No. 65 Jag icke någon vällust känner... Allegretto.

51

No. 66 Jag är en Pilgrim från Delos stränder... Allegro.

51v

No. 67 Förgät ej mig. Förgät ej mig du till hwars öma hjerta... Andante.

52

No. 68 Echo i Ådalen. Sången i slumrande qväll...

52v-53

No. 69 Kosaken och hans flicka. Wexelsång. Hilda då jag går att strida... Moderato.

53

No. 70 Der Frühlings abend. Willkomen O! Seligen Abend...

53v-54

No. 71 Julafton i Prestegården af J[ohan].P[eter]. Cronhamn. Julafton var inne och glädjen var ny... Allegretto Leggero.

54v-55

No. 72 Får gå! A[dolf].F[redrik]. Lindblad. Barn jag var... Tempo och Declamation bör rätta sig efter Poësien.

55v-56

No. 73 af G. Müller Auf meinen Leichenstein da kanst du lesen...

56-56v

No. 74 Svensk Natjonal melodie. När Månen vandra på himlen blå...

56v-57

No. 75 Der Matrose. Auf Matrosen die Anker gelichtet... Allegretto. [concordance D HVs: Kestner No. 88 I (Nr. 33)]

57v-58

No. 75 [sic 76] Der Traum af G. Müller. Ein Traum ist alles nur auf Erden... Maestoso.

58v

No. 77 Den Nya Blondel. Der de ljufva Björkar stå...

59-59v

No. 78 Ruinerna vid Brahehus Musik af C. Preymeyer [Preumayr]. Tyst och häpen vandringsmannen går... Andante.

60

[Blank]

60v-61

Quand y m'aimais je cherisai la Vie...

61v

[fragment of melody]

62

[fragment of melody]

62v

[fragment of melody]

63-66

[Blank]

66v-67

God afton Axel nej god natt... Moderato.

67v

Jägarsång. När Sörmlandsjägarhornet hörs... Vivace.

68

Spartanskan. Hvarför blickar dagens stjerna... Andante.

68v-69

En dag min vän, hvad oförtänkt... [incomplete text]. Largetto.

69v

Saknaden Portugisisk folkvisa. Smärtande saknad af hvad jag dyrkar... Andante.

70-74v

[Blank]

75

[fragment]

75v

Ur Op. Förposten [performed for the first time in Sweden in 1837] af [L.V.E.] V. Rifaut. Walsens svindlande vIngar. Wals Moderato.

76

Ur Op. Förposten [performed for the first time in Sweden in 1837] af [L.V.E.] af V. Rifaut. [crossed over melody part]

76

Dansen snart tyckes ärna ge hvad kärlek begär...

76v-79

[without title and text, but identical with Wolfgang Amadeus Mozart, Duett Ah perdona al primo affetto ur Titus, performed for the first time in Sweden in 1818. Song/melody part with guitar accompaniment]

79v

[without title. Song/melody part with guitar accompaniment]

80-80v

Magistraten uti T... af C[arl].M[ichael]. Bellman. Magistraten uti T fiker... [Fredmans sånger nr 33, melody part only]

81-84

[Blank]

84v

[fragment of melody]

85-85v

[Blank]


Hs 37

Manuscript (14 fol) containing music for song and guitar. Blue wrappers.

Provenance: "Johan Björkén 1851 29/1". Acquired from Ola Bengtsson, Stockholm 1997.

Dating: 1851.

Size: 22 x 17 cm. Six staffs lined by hand on each page.

Watermark: Beehive.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Guitarre-Noter / tillhöriga / Johan Björkén, 1851 29/1

1v

[Blank]

2-2v

1 Skaldens Morgonpsalm. Sol, som från mig flytt... [concordance Orphea 1a Häftet pp. 10-11]

2v-3

2 [Hildas sång] Goda Alfred du är borta... [concordance Melpomene p. 13]

3-3v

3 Andantino. Ila snabb på silfverhvita wingar...

3v-4

4 Älskarens sång. Ljuf är nattens fred...

4v-5

5 Motgången. Malins milda öga...

5-5v

6 Romans. Norrlänningens hemlängtan af Hanna B[rooman]. Hwi längtar du åter...

5v-6

7 Ensamheten (ur Preciosa) [Carl MAria von Weber]. Larghetto. Ensamheten mig ej döljer...

6

8 Wintren. Fall, frusna snöflock fall...

6v

9 Wikingens Sång på hafvet vid Björkö kust. God natt, godnatt, du Drottning i glänsande skrud...

7

10 Andante ur Axel af [Esaias] Tegnér. O' den som slångt, rätt långt bort från striden...

7v

11 Andantino. Tänk någon gång... [Mathilda Montgomery]

8-8v

12 Moderato ur Axel af [Esaias] Tegnér. God afton Axel...

8v

13 Drömmen. Du blickar, snart jag glömmer de qval...

9

14 Den gamle Krigarn. Se här, mitt svärd jag lemnar dig!

9-9v

15 Skärkarlen. På en ödslig häll...

9v

16 Adagio. Och för mig gick lifvet upp i Öster...

10

17 Adagio. Stjernorna blinka ner på vår ensliga stig...

10-10v

18 Herthas Barn. Fordom grönlockade Hertha...

10v-11

19 Andante. Spartanskan. Hvarför blickar dagens stjerna...

11-11v

20 Blommans Hämd. Han är det han, hwars blick mig söker...

12-14

[blank, only lined by hand]

14v

[Blank]


Hs 38

Manuscript (12 fol) containing music for song with guitar accompaniment.

Provenance: "T. Wegener pinx München 1841". Acquired from Dan Fog Musikantikvariat, Köpenhamn 1996.

Dating: 1841.

Size: 25 x 32 cm. Eight staffs lined by hand on each page.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Allegro molto passionato [crossed over and with contemporary drawings] / Guitarre / Langsam / Er zieht ein der Ruhe Gersback

1v

Gesangesmacht Wir sind ein fastgeschlosst ... Feierlich

2

Anchen von Tharau. Simon Dach † 1659 (1605-1659). Annchen von Tharan .. die mir gefällt... Andante

2v

Der Falske. [Franz Graf von] Pocci (1807-1876). Ich zog mir einen falschen wohl länger als ein Jahr

3-3v

Des Mägdleins Schmuck. Im Haare den Kranz, am Busen den Strauss [Christian Schmidt] Allegro

4-4v

Aus dem Drama: der Erbvertrag von [Louis] Spohr [1784-1859] [Lied der Emma] [1857] / Was treibt den Waidmann in den Wald...

5-7v

Der Erlkönig Reisiger [Karl Gottlieb Riessiger 1798-1859] Wer wartet so spät..

7v-8v

Mignons Lied [Ludwig van] Beethoven [1770-1827] / Kennst du das Land? Wo die Zitronen blühn...

9-10

Romanze aus der Oper: Das Nachtlager in Granada[1834] [Conradin] Kreutzer [1780-1849]. / Ein ... bin ich... Allegro maestoso.

10v

Andantino quasi allegro. [Ständchen an Luise] Leise rauscht es in den Bäumen [Ludwig Berger 1777-1839?]

10v-11

Ma Normandie Frédéric Bérat [1800-1855]. Quand tout renaît ā l'esperance...

11v-12v

Lied aus Gabriele. Wilh. Osthoff. O lasst mich ruhn an dieser lieben Stelle. Langsam und ruhig

12v

[without title, guitar solo]


Hs 39

Manuscript (48 fol, numbered pages 1-90) containing music for guitar solo and song with guitar accompaniment. Contemporary leather with marbled covers. Label on cover: "Musicalier / for / Guitarre / 8. Bind"

Provenance: "J. V. F------" [partly illegible signature on the inside of cover]. Denmark. Acquired from Dan Fog Musikantikvariat, Köpenhamn 1997.

Dating: 18--

Size: 33 x 21 cm. Ten staffs lined by hand on each page.

Watermark: Honig, beehive.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

[End of table of contents, "Indhold", which begins at the inside of the front cover].

1v

[Blank]

2

Musicalier / for Guittarre

2v

[The strings of the guitar]

3

[Exercises] Secunder, Terzer, Qvarter, Qvinter, Sexter, Septimor, Octaver, Lit a, a-2

3v

Lit b, Lit c

3v

Lit d Rondo Allegretto J. Arnold.

3v

Lit e. Allemande. J. Arnold

3v

Lit f. Walse. J. Arnold

3v

Lit g.

3v

E-dur. I Dur ligge de smaa Seconder fra 3-4 og fra 7-3

3v

A moll. I moll fra 2-3 og fra 5-6

4

G dur.... Gis moll

4v

F dur... F moll

4v

Lit h

5-6

Thema Var 1mo...Var 10. Var 11 / : see sidste Side : /

6

No. 2

6v

No. 3 Valz

6v

No. 4 Rondo

6v

No. 5 Valz

6v

No. 6 Rondo

7-7v

No. 7 Andante. Arietta! Non l'accostare all'urna... [2-5 verses on fol. 8]

7v

No. 8

7v

No. 9 Marsch

8

[No. 7 Andante. Arietta. Non l'accostare all'urna... The text of verses 2-5]

8v

No. 10 Allegretto con moto. A Dori / Che prendendo le acquie...

9-9v

No. 11 Arietta! Andante. Quel cor che mi prometti... [Giuseppe Marco Maria Felice (Félix)?]

9v

No. 12 Valz

10-10v

No. 13 Allegretto. Der Tausendkünstler Amor [Joh. Bapt. Elmenreich] 1810-1811

11

No. 14 Canzonetta. Dove soletta oh Clori... [Gragnani, Filippo]

11

No. 15 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

11v-12

No. 16 Canzonetta! Andante. Cara pace del cor mio...

11v

No. 17 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

12v

No. 18 A Nice / In villa percepe si renda alla citta / Bian cheggia il pianoil monte...

13

No. 19 Arietta! Andante. Non ti Idegnai mia...

13v

No. 20 Canzonetta! Andante. La sorte mia...

13v

No. 21 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

14

No. 22 Piantanida [Gaetano] Doute vient cette fleur...

14

No. 23 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

14v

No. 24 Valz. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

14v

No. 25 Valz. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

14v

No. 26 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

14v

No. 27 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

14v

No. 28 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

15

No. 29 Valz

15

No. 30 [utan titel]

15-16

No. 31 Thema Var. 1mo - 6to

16

No.32 Valz

16

No. 33 Valz. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

16

No. 33 Valz. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

16

No. 34 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

16v-17

No. 35 Drikkevise / Af Ludlams Hule. [Christopher Ernst Friedrich] Weyse Vil du vaere stark og fri...1816-1817

17

No. 36 Ecossoise. [Johann Heinrich Gottlieb] Streitwolff

17v-18

No. 37 Romance af Joseph. / Allegro moderato [Étienne Nicolas] Méhul. Da Döden kam...

18v-19

No. 38 Romance af Joseph. / Andante [Étienne Nicolas] Méhul. Min fjortonde Vaar...

19v-20

No. 39 Thema! Ach du lieber Augustin. [Theodor] Gaude. Var. 1-8

20v

No. 40 Valz. Allegretto. [Theodor] Gaude

20v

No. 41 Rondo

20v

No. 42 Valz. [Ferdinando] Carulli

21-22

No. 43 Thema! [Theodor] Gaude. Var. 1-7

22-23v

No. 44 Thema: Liebe Ich muss scheiden... [Theodor] Gaude. Var. 1-8

23v-24v

No. 45 Thema con Variatoni [Theodor] Gaude. Var. 1-3

24v-25v

No. 46 Thema: Gestern Abend war Vetter Michel da. Var. 1-7 [Johann Heinrich Karl] Bornhardt

26

No. 46b Romance. Expression guerrier. [Friedrich Himmel]. La Trompette appelle...

26v-27

No. 47 Arietta! Andante, Voi che sempre...

27v-28

No. 48a Canzonetta! Andante. Amante Miseri...

27v

No. 48b Anglais. [Johann Gottfried] Arnold

28v

No. 48c Die Fahrt ins Heu. Frölich. Ein niedliches Mädchen...

29

No. 49 Canzonetta! Andante. Tu mi sprezzi...

29v-31v

No. 50a Cavatina. Andante. [Giacomo] Rossini Tu che [m']accendi questo core

31v

No. 50b Thema Walzes con Variatione. Var. 1-2. A. Barytkiewicz [Barythiewicz]

32

No. 50c Allegretto Antwort des Malers an den Bauer. Mein Herr Bauer... Edward [Eduard] Willimann

32v-33v

No. 51a Romance. Andante. Alfader lod sit Blik... [Friedrich Ludwig Aemilius] Kunzen

33v

No. 51b Trost. Nach Abschluss des Waffenstillstandes 1813. Herz, lass dich nicht zerspalten... A. Barytkiewicz [Barythiewicz]

34-35

No. 52 Thema. Es ritt ein Jägersmann über die Hur. Var. 1-7. [Theodor] Gaude

35v-37

No. 53a Cavatina! Andante. Oh che bel giorno...

37

No. 53b Allegretto. [Johann Gottfried] Arnold

37v-38v

No. 54a Romance af Blanca. En Riddersmand drog fra sin unge Brud... [Friedrich Ludwig Aemilius] Kunzen

37v

No. 54b Allemande. [Johann Gottfried] Arnold

39

No. 55 Af Ludlams Hule. Han gik till Ludlams Hule... [Christopher Ernst Friedrich] Weyse

39

No. 55b Allemande. [Johann Gottfried] Arnold

39v-40v

No. 56a Aftenen. Mildt smiler Aftenstjerne...

40v

No. 56b Allemand. [Johann Gottfried] Arnold

41

No. 57 Den visnede Rose. Poco Andante. I ensom Dal en Rose...

41-43v

No. 58 Duet af Jeannol og Colin. Hans var hver Glaede... Nicolō Isouard

44-46

No. 59 Arie af Montano og Stephanie. Andante non troppo. Oui c'est demain... [Henri-Montan] Berton

46v-47

Gesang aus Hedvig von Theodor Körner. Worte such' ich mir vergeben... Carl Wagner

47

No. 60 Miszmuth. Langsam mit Gefühl. Als ich bei Sandow lange... Beczwarzowskij [Anton Franz Beczwarsowski]

47v-48

No. 61 Mein Vaterland. Langsam und innig. Wo ist der Sängers Vaterland... Beczwarzowskij [Anton Franz Beczwarsowski]


Hs 40

Manuscript (1 fol) containing music for song with guitar accompaniment.

Provenance: Sweden. Acquired from Antikvariat Europa.

Dating: 18--

Size: 20 x 21 cm. Five staffs lined by hand.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Hoppet / Andante sostenuto. Ord och Musik af Bl..che (August Blanche 1811-1869) / Skönt liksom solen i quällen... [Concordance No. 12 from Amanda / Tolf sånger, / af / åtskillige tonsättare... Stockholm 1834]

1v

[Blank]


Hs 41

Manuscript (6 fol) containing music for song for two voices with guitar accompaniment.

Provenance: Italy. "Copisteria e Magazzino di Musica Strada Trinita de 'spagnoli No. 3. Dirimpetto il palazzo Stigliano a Toledo". Acquired from Spain.

Dating: C. 1810

Size: 23 x 18 cm. Eight staffs lined by hand.

Watermark: [Crown].

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Dunque mio bene / Duettino / Con accompagnamento di Chitarra

1v-6

Canto 1o. / Canto 2o. / Chitarra / Dunque mio ben tu mio sarai... [from Giulietta e Romeo by Nicola Zingarelli]


Hs 42

Manuscript (125 fol) containing music for song and guitar accompaniment. Contemporary leather-backed boards with marbled covers. Three different hands are present. The clearly dominating is hand A which comprises fol. 1-119, 125. Hand B can be found on fol. 106, and hand C on fol. 119v-121.

Provenance: Sweden. "C. C." on front cover leather label. Acquired from Stockholms auktionsverk in 1998.

Dating: C. 1835-40.

Size: 31 x 24 cm. 12 staffs lined by hand. Between each page one to two pages in the size 27,5 x 22 cm are interfoliated.

Watermark: Beehive. "C. & I. Honig".

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

[Blank]

1v

Coupletter ur Röfvarbruden.... Grazioso Luthan [text only]

2

No. 1 Coupletter ur Röfvarbruden. Jag förgäfves vill med orden...

2

No. 2 Grazioso Luthan. Klinga i natten o Luta!...

2v

No. 3 Allegretto Troubaduren. I stjernklar natt en sällsam yngling...

3

Allegretto Troubaduren. I stjernklar natt en sällsam yngling... [text only]

3v

[Blank]

4

Halkan... Stjern-Sången [text only]

4v

[Blank]

5

No. 4 Halkan. Werldens gång utför mitt fönster...

5

No. 5 Stjernsången. Stjernorna blinka, Ner på min ödsliga stig... [concordance Hs 3]

5v

No. 6 = 11 i röda boken Namn benämna dig ej....

6

Romance. Namn benämna dig ej.... [text only]

6v

Preciosa... [text only]

7

No. 7 Romance ur Preciosa. Musik av C[arl] M[aria] v[on] . Weber. Ensamheten mig ej döljer... [concordance Hs 3]

7v

No. 8 Tempo di Marcia. Krigaren. Vid månans sken...

8

Krigaren [text only]

8v

[Blank]

9

[No. 8 Tempo di Marcia. Krigaren. Vid månans sken..., continued]

9v

No. 9 Florios sång ur Lycksalighetens ö af Prof. [Per Daniel Amadeus] Atterbom. Fager som sommarens morgon...

10

Florios sång [text only]

10v

Heim Kringlas panna du höga Nord!... [text only]

11

No. 10 Andante sostenuto = 8 i röda boken. Heimkringlas panna du höga Nord!...

11v

No. 11 Flyttfoglarna. Så het skiner solen...

12

Flyttfoglarne [text only]

12v-13v

Neckens Pålska. Djupt i hafvet... [text only]

13v

Norrland vexelsång. Jag mins ett land... [text only]

14

No. 12 Näckens polska. Djupt i hafvet...

14v

Norrland. Allegretto. Jag mins ett land... [concordances Orphea 1a Häftet pp. 2-3, Hs 3]

15

[Norrland vexelsång, continued, text only]

15v

Dödgräfvaren. [text only]

16

No. 14 Grave. Dödgräfvarvisa. Ingen, Ingen hvila...

16v

No. 15 Melodram. Allegro Grazioso. Sedan solen sjunkit neder...

17-17v

Sedan solen sjunkit neder... [text only]

18

[No. 15 Melodram. Allegro Grazioso. Sedan solen sjunkit neder..., continued]

18v

No. 16 Spartanskan. Hvarför blickar dagens stjärna...

19-19v

[Blank]

20

No. 17 Moderato Amoroso. Då den bleka månens stråle...

20v

No. 18 Blomsterhandlaren. Hvem som vill vackra blommor bära...

21

[Blank]

21v-22v

Fjällgubben [text only]

23

[No. 18 Blomsterhandlaren. Hvem som vill vackra blommor bära..., continued]

23

No. 19 Fjällgubben. Långt upp uti Norden... [concordance Orphea 1a Häftet pp. 20-21]

23v

No. 20 Elises afsked. Andante. Ack Robert grym är skiljnads smärta...

24

Elises Afsked [text only]

24v

Min vilja [text only]

25

No. 21 Min Wilja. Lärda som med fåfäng kunskap blänka...

25

No. 22 De Godas Samband. Fast vänner skiljas...

25v

No. 23 Det Förflutna. Det förflutna kommer aldrig åter...

25v

No. 24 Barndomsminnet. Minns du väl ännu...

26

[De Godas Samband, text only]

26

Det förflutna [text only]

26v

Barndomsminnet. Mins du väl ännu... [text only]

27

Hulda Rosa fjäriln frågar[text only]

27v

[Blank]

28

No. 25 Andantino. Hulda Rosa fjäriln frågar...

28v

No. 26 Drömmen. Jag drömde att jag henne såg... [konkordanser Hs 3,  36 och 48]

29-29v

Drömmen [text only]

29v

Fragment ur poëmet Axel [text only]

29v

Ur Axel [text only]

30

No. 27 Fragment ur Axel af [Esaias] Tegnér. O den som långt...

30

No. 28 Fragment ur Poemet Axel af B. Andante con Moto. Från hundraårig hjessa sken... [concordance Orphea 1a Häftet p. 1]

30v

No. 29 Coupletter ur Vadevillen Nya Garnisonen. Andante. I tornets djup...

31

[Ur Axel, continued, text only]

31

Coupletter ur Vadevillen Nya Garnisonen [text only]

31v-32

Thekla [text only]

32v

Näcktergalen [text only]

33

[No. 29 Coupletter ur Vadevillen Nya Garnisonen, continued]

33

No. 30 Näktergalen. Sjung i skugg[an] af den gröna lunden...

33v

No. 31. Theckla af [Friedrich Ludwig] Seidel. Adagio. Hvad jag är, du frågar... [Wo ich sei, und wo mich hingewendet. Text Friedrich von Schiller] [concordance Orphea 2a Häftet pp. 40-41]

33v

No. 32 Sorgen. Andante. Ja sorgen är skuggan af Lifvet... [concordance Hs 3]

34

Sorgen [title and text only]

34v

Krigsskaldens Morgonsång [text only]

35

No. 33 Krigsskaldens morgonsång. Marche. Stig upp du Sol...

35v

No. 34 Fragment ur Axel af Biskop [Esaias] Tegnér. Moderato. O Axel snart är sårens smärta...

36-36v

Fragment ur Axel [text only]

37-37v

[No. 34 Fragment ur Axel af Biskop Tegnér. Moderato. O Axel snart är sårens smärta..., continued]

38

[Blank]

38v

Jag genom lifvets öken [text only]

39

No. 35 Andante. Jag genom lifvets öken...

39

No. 36 Lilla vackra flicka...

39v

No. 37 Hoppet af [Bernhard Severin] Ingeman[n] Allegretto. Hopp ljufva hopp... [Rudolph Bay, music]

40-40v

Hoppet [text only]

41

Fragment ur Axel [Esaias Tegnér] En af de gamla Caroliner... [text only]

41v

Enlevement af Mozart [text only]

42

No. 38. Utdrag ur Axel. En af de gamla Caroliner...

42-42v

No. 39 Enlevement af [Wolfgang Amadeus] Mozart. I bojor sänkt i Morens land...

42v

No. 40 Romance ur Tiedges Urania [Friedrich Himmel]. Och för mig gick lifvet upp... [concordance Necken No. 11, 1832]

43-43v

Romance ur Tiedges Urania [text only]

43v

Romance ur Röda och Hvita Rosen [text only]

44-44v

Romance ur Röda och Hvita Rosen. Skiljd ifrån sin älskarinna...[Edouard Dupuy] [concordance Orphea 2a Häftet pp. 50-51]

44v

No. 42 Hemkärleken [Albert Gottlieb] Methfessel. Ensam? Ensam nej det är jag ej... [concordance Hs 36, Necken No. 3, 1832]

45

Hemkärleken [text only]

45v

Romance ur persiska Slafvinnan [text only]

46-46v

No. 43 Persiska Slafvinnan [Nicolas Dalayrac]. O! Kärlek din ära skall elda min tunga... [concordance Necken No. 8, 1832]

46v

No. 44 Moderato. Du Du liegst mir in hertzen...

47

Du Du lugst mir in hertzen [text only]

47v

Mathilda [text only]

48

No. 45 Andante [Mathilda] Uti en Rosenbuske satt en Näcktergal...

48v

No. 46 Sången af [Anders Abraham] Grafström. I fallets stund... [concordance Orphea 1a Häftet pp. 12-13]

49-49v

Sången af Grafström [text only]

49v

Rosen och Liljan [text only]

50

[No. 46 Sången af Grafström. I fallets stund..., continued]

50-50v

No. 47 Rosen och Liljan. Andantino. En ros jag såg tätt vid vägens rand... [Carl Maria von Weber] [concordance Necken No. 5, 1832]

50v

No. 48 Gerdas sång. Andantino. Musik af [Carl Abraham] Mankell. Nu stjernorna blinka...

51

[Rosen och Liljan, text only, continued]

51

Gerdas sång [text only]

51v

Caprisen [text only]

52-52v

No. 49 Caprisen. Allegretto. Af Capris sker ju allting på jorden... [concordances Hs 10, [Amanda 2a Häftet pp. 7-8]

52v

No. 50 Till en ung vän. Adagio. Det fins en Engel... [concordance Hs 36, Amanda p. 12]

53

Till en ung vän [text only]

53v

Lebewohl [text only]

54

No. 51 Lebewohl. Lebe wohl vergiss mein nicht.... [concordance Hs 36]

54v

No. 52 Minuten Ord af Mörner. Hvar blef du af...

55

Minuten [text only]

55v

Snön [text only]

56-56v

No. 53 Snön. Fall, lätta snöflock fall... [concordances Hs 2, 36]

56v

No. 54 Romance ur Axel af [Esaias] Tegner. God afton Axel nej god nat... [concordances Hs 3, 36]

57

Romance ur Axel [text only]

58-58v

[No. 54 Romance ur Axel af Tegner. God afton Axel nej god nat..., continued]

58v

No. 55 Förr och Nu. Andante. Ej glädjens blommor mer... [J.C. Jusdorf] [concordance Euphrosine 3e Häftet p. 48]

59

Förr och Nu [text only]

59v

Ungmön i lunden... [text only]

60

No. 56. Larghetto con Moto af [Johan Erik] Nordblom. Ungmön i lunden...

60v

No. 57 Till Kärleken. Kärlek du som skänker lifvets värde...

61

Till Kärleken [text only]

61v

Romance [Erik Gustaf] Geijer [text only]

62

No. 58 Romance af [Erik Gustaf] Geijer. Kärlek lätt kommer och går... [concordance Euphrosine 3e Häftet p. 35]

62v

No. 59 Välkommen och Farväl. Säg mig ej välkommen... [concordance Brage p. 9]

63

Välkommen och Farväl [text only]

63v

Bäcken [text only]

64-64v

No. 60 Bäcken. Du bäck som rinner uti skogen... [concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 38-39]

64v

No. 61 Serenad af [Johann Heinrich Karl] Bornhardt. Af nattens mörka vingar gömd... [concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 40-41]

65

Serenad [text only]

65v

[Blank]

66

[No. 61 Serenad af [Johann Heinrich Karl] Bornhardt. Af nattens mörka vingar gömd..., continued]

66v

No. 62 Ur [Bengt] Lidners Medea. Vid vassen af den krökta ström... [concordance Brage p. 7]

66v

No. 63 Jag vill orden ta tillbaka... [concordance Brage p. 8]

67

Ur Lidners Medea [text only]

67-67v

Jag vill orden ta tillbaka [text only]

67v

Canzonetta [text only]

68-68v

No. 64 Canzonetta C. [Albert Gottlieb] Methfessel. Andantino. Den trogna kärleks låga... [concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 42-43]

68v

No. 65 Bilden [Erik Gustaf] Geijer. Tjusande bild...[concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 44-45]

69

Bilden [text only]

69v

[Blank]

70

[No. 65 Bilden Erik Gustaf Geijer. Tjusande bild..., continued]

70v

No. 66 Fly ej kärlek. [Johan Erik] Nordblom. Fly ej kärlek...[concordance Hs 36, Orphea 2a Häftet p. 49]

71

[Fly ej kärlek, text only, continued]

71v

Den Öppenhjertige [text only]

72

No. 67 Den Öppenhjertige J[ohann] H[einrich] C[arl] Bornhardt. Jag evig trohet åt dig svore... [concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 46-47]

72v

No. 68 Din Gud, som öfverallt man dyrkar...

73

Blott du min kärlek... [text only]

73

Jag sjunga vill om amors pilar... [text only]

73v

Romance ur Axel och Wahlborg [text only]

74

[No. 68 Din Gud, som öfverallt man dyrkar..., continued]

74-74v

No. 69 [text lacking]

75

[Romance ur Axel och Wahlborg, text only, continued]

75v

Den Bergtagna [text only]

76

No. 70 Den Bergtagna. Folkvisa. Och jungfrun hon skulle sig åt Ottesången gå...

76v

No. 71 Hillebrand. Hildebrand tjente på konungens gård...

76v

No. 72 Stolts Boletid stalldräng...

77

Hillebrand [text only]

77

Stolts Botelid stalldräng [text only]

77v

Dahlvisa [text only]

78

[No. 72 Stolts Boletid stalldräng..., continued]

78-78v

No. 73 Dahlvisa. Kristallen den fina... [cocordance Melpomene p. 12]

79

[Dahlvisa, text only, continued]

79v

Folkvisa [text only]

80

No. 74 Folkvisa. Jag ser uppå dina ögon... [concordance Brage p. 3]

80v

No. 75 Folkvisa. Allegretto. Och röd Gallonen talte... [concordance Brage p. 4]

80v

No. 76 Folkvisa. Och liten Carin tjente... [concordance Brage p. 5]

81

Folkvisa Och röd Gallonen talte... [text only]

81

Folkvisa Och liten Carin tjente...[text only]

82

[No. 76 Folkvisa. Och liten Carin tjente..., continued]

82v

No. 77 Folkvisa. Och när jag var en liten gosse... [concordance Brage p. 6]

82v

No. 78 Folkvisa. Pehr Thyrsons döttrar i Vänge...

83

Folkvisa Och när jag var en liten gosse...[text only]

83

Folkvisa Pehr Thyrsons döttrar i Vänge... [text only]

83v

[Folkvisa] Hvar har varit så länge,... [text only]

84

No. 79 Folkvisa. Hvar har du varit så länge...

84v

No. 80 Aftonen Ord af [Karl August] Nicander. Välkommen, välkommen du klara...

85

Aftonen [text only]

85v

Spring min snälla Ren... [text only]

86

No. 81 Lappsk Melodi. Spring min snälla Ren...

86v

No. 82 Glädjens ögonblick. Sörj ej den gryende dagen förut...

87

Glädjens ögonblick [text only]

87v

Till den frånvarande [text only]

88

No. 83 Till den frånvarande. När purpurskyar...

88v

No. 84 Den Enslige. Larghetto. Lifligt mig foglarnes...

89

Den Enslige [text only]

89v

Quällen [text only]

90

No. 85 Quällen. Poco All.tto. Solen på en gyllne sky...

90v

No. 86 Waggwisa. Ord af [Johan Ludvig] Runeberg. Sof du min lilla...

91

Waggwisa [text only]

91v

Göthen [text only]

92

No. 87 Göthen . Kom främling och sitt neder...

92v

No. 88 Naturen. Larghetto non troppo. När jag kallad av din röst...

92v

No. 88 1/2 Duo af J[ohan] P[etter] Cronhamn. Andante. Harpans slag... [concordance Melpomene p. 5]

93

Naturen [text only]

93

Duo. Harpans slag... [text only]

93v

[Blank]

94

No 89 Cavatina utur Othello af [Giacomo] Rossini. Låt sömnens magt förjaga... [concordance Orpheaa 2a Häftet p. 29]

94v

No. 90 Wisperdalen af W[ilhelm] Bauck. Andante. Det hviskar i den stilla dalen... [text by Karl August Nicander] [concordances Necken No. 6, 1832, Orpheaa 2a Häftet p. 36]

95-95v

[Blank]

96

[No. 90 Wisperdalen af W[ilhelm] Bauck. Andante. Det hviskar i den stilla dalen..., continued]

96v

No. 91 Romance ur Joconde af Nicolo [Nicolō Isouard]. Andantino. Att ett såradt hjerta hämna... [concordance Orphea 2a Häftet pp. 42-43]

97-97v

[Blank]

98

[No. 91 Romance ur Joconde af Nicolo [Nicolō Isouard]. Andantino. Att ett såradt hjerta hämna..., continued]

98-98v

No. 92 Förgäfves af C[arl] M[aria von] Weber. Risoluto. Förgäfves vill, O kärlek din fröjd... [concordance Orphea 2a Häftet s. 43-44]

98v

No. 93 Flickan i Maj. Alle.gto. Maj mig plockar... [concordance Orphea 2a Häftet p. 45]

99

Flickan i Maj [text only]

99v

[Blank]

100

[No. 93 Flickan i Maj. Alle.gto. Maj mig plockar..., continued]

100-100v

No. 94 Aftonen Abeille. Moderato. Kom afton, sänk dig neder...[Orphea 2a Häftet pp. 46-47]

101-101v

[Blank]

102-102v

No. 95 Flickan vid Stranden. Louise Reichardt. Allegro moderato. En fogel sjunger... [concordance Orphea 2a Häftet pp. 52-53]

103-103v

[Blank]

104-104v

Barcarole ur Den Stumma från Portici [Daniel Franįois Esprit Auber] sjunges i Nya Garnisonen. Allegretto. När hoppets stjerna... [concordance Orphea 2a Häftet pp. 54-55]

105-105v

[Blank]

106

[Barcarole ur Den Stumma från Portici sjunges i Nya Garnisonen. Allegretto. När hoppets stjerna..., continued]

106

Sorgmarsch vid Carl d. 12 död Ord af [Erik Gustaf] Geijer. Viken tidens flyktiga minnen...

106v-107

Allegretto. A[dolphe Charles] Adam. I denna enkla, låga hydda...

107v

Det förflutna. Andante. Det förflutna kommer aldrig åter...

107v

[text lacking, only song and guitar part]

108-108v

[Blank]

109

[text lacking, only song and guitar part]

109v

Jägaren och hans maka [text lacking, only song and guitar part]

109v

Till Hilma [text lacking, only song and guitar part] [concordance Hs 3]

110-110v

[Blank]

111

Hvar har du varit så länge? [text lacking, only song and guitar part]

111

Portraitet [text lacking, only song and guitar part]

111v

Den älskades närvaro [text lacking, only song and guitar part]

111v

No. 24. Schwartz und einsam die Nacht...

112-112v

[Blank]

113

No. 26. Jag är så ung...

113-113v

No. 32. En bygdens tärna sjutton år...

113v-114

No. 28. Tillgif Ärvördige Herr Eremit...

114-114v

No. 47. Den jag mest elskar...

114v

No. 48. Andante. Mossbelupen hydda...

115-115v

[Blank]

116

No. 36 Adagio. Långt från den prakt...

116-116v

No. 38 Herdinnan. Nej aldrig älskar jag... [concordance Hs 3]

116v

Sköna flicka kort är våren...

117-117v

[Blank]

118

Narcissen. Son af en flodGud och en lilja...

118v

Romance. Förgät ej mig Du till hvars ömma hjerta... [concordance Hs 36]

118v

Adagio. Mir blühet kein Frühling... [Johann August Blüher]

119

Kolargossen. I skogen vid milan... [concordance Hs 4]

119v-121

Söderländskan i Norden. E[rik]G[ustaf] Geijer. Alla Polacca. Stundom äfven vaken... [concordance Philomčle 2a Häftet pp. 8-10]

121

Guitarrspelaren. Moderato. Muntert och fullt af mod... [concordance Hs 3]

121v

Ur [Slottet] Montenero [Nicolas Dalayrac]. Ännu ej förtviflan... [konkordans Orphea 1a Häftet s. 4-5]

122

Skaldens morgonpsalm. Sol som från mig flytt... [concordance Orphea 1a Häftet pp. 10-11]

122v

Den återfunne. På mossiga grifter... [Andreas Randel] [concordance Orphea 1a Häftet pp. 6-7]

122v-123

Soldaten och hans flaska. Kom hjälp mig ned från vagnen här... [Theodor Körner] [concordance Orphea 1a Häftet pp. 18-19]

123

Allegretto No. 16. Kom i fönstret sköna jänta...

123v

Hoppet. andante Gratioso. Sörj icke mer... [concordance Hs 3]

124

Krigsbön i slaget vid Leipzig. Gud jag anropar dig...

124-124v

Spansk wisa 36 1/2. Till Sevilla, till Sevilla... [concordance Hs 2]

125

Register

125v

[Blank]


Hs 43

Manuscript (88 fol) containing music for song and guitar accompaniment and solo guitar. Contemporary leather-backed boards with marbled covers. Two different hands are present. The clearly dominating is hand A which comprises fol. 2-17v, 42v-54 and 58-59. Hand B can be found on fol. 18v-42 and 55v-57.

Provenance: Netherlands (?). "Guitar / Muzijk" on spine. Acquired from Paul van Kuik in 1998.

Dating: C. 1850. There are many concordances with Arion. Sammlung auserlesener Gesangstücke mit Begleitung der Guitarre, published 1828 - c.1830.

Size: 16,5 x 23,5 cm. 6 staffs lined by hand.

Watermark: "Honig Zoonen".

References: None.

Contents:

Folio

Text

1

Register [Contents]

1v

[blank]

2

Die Palme. Freudig. Es mag der Held... [Friedrich Heinrich Himmel]

2v

[Anonymous, without title, guitar solo]

3

[Anonymous, without title, guitar solo]

3v-4

Das waren mir seelige Tage...

4v-5

Romanze aus der Oper Joseph in Egypten. Andante. Ich war Jüngling noch... [Etienne Nicolas Méhul]

5v-6

Le Retour de Pierre. Pour aller venger la Patrie... [Charles Plantade]

6v-7

Lento. Lass mich los! dies Blendwerk...

7v

[Anonymous, without title, guitar solo]

8

Air Tirolien [Anonymous, guitar solo]

8v

Ils ne sont plus ces jours ou ma Constance...

9

Schweizer Heimweh. Herz mein Herz warum so traurig...

9v-10

D' must mirs nit vor übel... [Swiss air]

10

Walzer [Anonymous, guitar solo]

10v

Gesellschaftslied. Andante. Der Wein erfreut des Menschen Herz... [Benedikt, Hacker] [text only]

11v

Länderische Walzer [Anonymous, guitar solo]

12

Fandango [Anonymous, guitar solo]

12

Walzer [Anonymous, guitar solo]

12v

[Anonymous, without title, guitar solo]

12v

Walzer [Anonymous, guitar solo]

13-14

Aria. Moderato. Holde Liebe Sanfte Freuden... [Xaver Eisenhofer]

14v-15

Lied aus der Oper: der alte Feldherr. Fordre niemand mein Schicksal... [Karl von Holtei]

15v-16

Romanze. Moderato. [Unreadable] fern die alten Mauern...

16v-17

Herbstlied. Vivace un poco. Brüder! auf den Felsgang hin...

17v

Das Böhmenmädchen. Ich weiss ein mädchen... [Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen?][text only]

18

Freundschaft und Liebe. Andante. Auf der Schicksals hohen Wellen... [Wiskemann]

18v-19

Romanze. Allegretto. De ton amour la douceur... [Anne Louise Boyvin d'Hardancourt Brillon de Jouy?]

19v-20

Air pour Guitarre arrangé par Kaulbach. Allegretto. On date de tous les jours... [with flute part]

20v-21

Lamour exite [exilé] de C˙there [Joseph Henri Mees]. Pour Guitarre. Arrangé par Kolbach.

21v-22

Romance. Arrangé par Kaulbach. Allegretto. Tous me quittez... [with flute or violin part]

22v-23

Le Sentiment. Romance. Andantino. Le sentiment est l'ame de la vie... [A. de Morange]

23v

Aria. Hoffmann. Immer dar mit leisem...

24

Nachtständchen. Mässig. Der Mond erhellt der mude Welt...

24v-25

Aria. L[udwig] van Beethoven. Andante. Augen vol von liebesblicken...

25v-26

Aria. [Vincenzo] Righini. Ich liebe dich so wie du mich...

26v-27

Die Versöhnung. Stimme mit Laune. Hinweg ihr Traume...

27v-28

Der Scheerenschleifer. von [Wilhelm] Ehlers. Moderato. Scheermesser...

28v-29

Andante. von [Wolfgang Amadeus] Mozart. Hier in der einsam stillen Nacht...

29v-30v

Cavatina. (Für Sopran. Capo tasto auf den dritten Bund)). [Gioacchino] Rossini. Largo. Armes Herz trag deine Leiden...

31

Was nicht Schadet. E[duard] Fein. Munter. Mädchen zu küssen...

31v-32

Liebchens Erinnerung. G. G. Reisiger [Carl Gottlieb Reissiger, op. 24]. Allegretto. Wie wohl ist mir ein Herzen...

32v

Lied auf dem Wasser zu singen. Für eine oder zwei Stimmen. Nauman [Johann Gottlieb Naumann]. Wir ruhen, vom Wasser gewiegt...

33

Minnelied. C[arl] M[aria] v[on] Weber. Grazioso et con moto. Der Hold seligen...

33v-35

Wiegenlied. Charlotte Keller. Nicht geschwind. Die Mutter singt: Schlaf bald mein Kind...

35v

Moderato Con Giusto. Anton Diabelli. Ihr Druchs ist nymphenhaft...

36-37

Walzer. C[arl Ludwig] Blum. Allegretto. Kleine Blumen, kleine Blätter...

37v-38

Das Lösegeld. C[arl] F[riedrich] Reichhardt. Horch! was ruft dort in dem Hain...

38v-40

La Modiste de L'opera la Fiancée. [Daniel Franįois Esprit Auber?]. Allegro. Que de mal de tourment...

40v-41

Mignons Lied. Capo tasto auf den dritten Bund. C[arl] F[riedrich] Reichhardt. Mit ernst und effect. Kennst du das Land wo die Zitronen blühn...

41v-42

Espoir et Souvenir. Poco Andante. Aimable illusion...[Pamela Branchu]

42v-45

Der Traum des ersten Kusses. Cantabile. Wie glucklich preis' ich noch...

45v-46

Het gelukkige Land. Reichard [Carl Friedrich Reichardt]. Kent gy het land waar de citronen...

46v

Lied. Andante. Da bin ich auf d' berg' ...

47v-48

Die folgsame Tochter. Die Mutter spricht: ich soll's nicht leiden... [Concordance in Kiel (Germany), Schleswig-Holsteinsche Landesbibliothek Cm 7:1]

48v-53

Aus Figaro's Hochzeit. [Wolfgang Amadeus] Mozart. Allegro. Dort vergiss leises Flehn...

53v

Es ist geschehen...

54

Freudvoll und leidvoll... [Ludwig van Beethoven op. 84,4]

54v-55

[blank, staff lines only]

55v-56

Romance du vaillant Troubadour. Brulant d'amour et partant pour la guerre... [Wolfgang Amadeus Mozart?]

56v-57

[Wolfgang Amadeus] Mozart. Beglückt beglückt war die Geliebte...

57v

[blank, staff lines only]

58

Wenn das Hertz voll Angst und leid...

58v-59

An die Rose [text lacking]

59v-67v

[blank, staff lines only]

68-87v

[blank, lines only]

88-88v

[blank]


Hs 44

Manuscript (12 fol) containing music for song and guitar accompaniment. Contemporary covers.

Provenance: "Carl Gustav Drees / Osnabrück 1822-24". Germany. "Guitarre" on front cover. Acquired from Paul van Kuik in 1998.

Dating: 1822-24.

Size: 34 x 20,5 cm. 12 staffs lined by hand.

Watermark: A "G" within a laurel wreath.

References: None.

Contents:

Folio

Text

1-4v

Der König Ankaeos [Ankäos] von [Karl August] F[riedrich] Westenholz. Eine Ballade aus Natalia. Der König von Samos...

5-5v

Duett aus Axur König von Ormus [Antonio Salieri]. Andante. Die allein...

6-6v

Duett aus Axur König von Ormus [Antonio Salieri]. Andante. Taram. Die allein...

7-7v

Duett aus Axur König von Ormus [Antonio Salieri]. Allegretto moderato. Melite. Rette mich...

8

Aus der Oper Peter und Anchen [Ännchen] [Johann Christian Ludwig Abeille] Munter. [unreadable]...

8v

Der Arme Minnesänger. [Carl Gollmick]. Aus dem Lustspiel von [August von] Kotzebue. Allegro vivace. Über die Berge mit ungestüm...

9

Aus der oper Die Schwester von Prag. [Wenzel Müller] Allegretto. Ich bin der Schneider...

9v-10

Aus der Entführung [Wolfgang Amadeus Mozart]. Romanze. In Mohrenland gefangen war...

10v

Aus der oper Die Schwester von Prag. [Wenzel Müller] Munter. Was ist das...

11

Leichter Sinn. [August Bergt?] Munter. Gar viele ding auf Erden... [Text author:] [Gerhard] A[nton Hermann] Gramberg.

11v-12

Der reisende genie. Munter. Ein genie ist überall....

12v

Lob der alten Junfern. Allegretto. Die alten Junfern...


Š Kenneth Sparr