The Music Museum, The archive, Stockholm, Sweden

Back to main page

Kenneth Sparr

Contents

Samlingar Luta 1 [Scales and exercises for lute]>
Samlingar Luta 2 [Method for lute with exercises and song to guitar]
Samlingar Luta 3 [Lute solo]
Samlingar Luta 4 [Lute solo]
Samlingar Luta 5 A [Lute-part in duos for lute and violin. See 5 B!]
Samlingar Luta 5 B [Violin part in duos for lute and violin. See 5 A!]
Samlingar Luta 6 A [Lute-part in duos for lute and violin. See 6 B!]
Samlingar Luta 6 B [Violin part in duos for lute and violin. See 6 A!]
Samlingar Luta 7 [Song and lute, song and guitar, violin and lute, song, violin and lute]
Samlingar Luta 8:I-III, 8:V [Lute (zittra), song and lute, guitar]
Samlingar Luta 8:IV [Lute solo]
Samlingar Luta 9 [Song and lute and guitar]
Samlingar Luta 10 [Lute solo]
Samlingar Luta 11 [Song and lute and lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 1] [Lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 2 a] [Pianoforte and lute (the lute-part). See 2b!]
Samlingar Luta [without shelve number 2 b] [Pianoforte and lute (the pianoforte part). See 2 a!]
Samlingar Luta [without shelve number 3] [Lute and violin and for pianoforte and lute (the lute-part missing)]
Samlingar Luta [without shelve number 4 a] [Pianoforte and lute (the lute-part). See 4 b!]
Samlingar Luta [without shelve number 4 b] [Pianoforte and lute (the pianoforte part). See 4 a!]
Samlingar Luta [without shelve number 5] [Pianoforte and lute (pianoforte part only)]
Samlingar Luta [without shelve number 6] [Method for lute]
Samlingar Luta [without shelve number 7] [Lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 8] [Lute solo and guitar]
Samlingar Luta [without shelve number 9] [Song and lute and lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 10] [Song and lute]
Samlingar Luta [without shelve number 11] [Song and lute, lute solo, violin, duos for violins, pianoforte solo and song and pianoforte]
Samlingar Luta [without shelve number 12] [Lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 13] [Lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 14] [Lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 15] [Lute solo]
Samlingar Luta [without shelve number 16] [Song, lute solo and lute accompaniment]
Samlingar Luta [without shelve number 17] [Song, lute solo and lute accompaniment]
Samlingar Luta [without shelve number 18] [Song, lute solo and lute accompaniment]


Samlingar Luta 1

Manuscript (3 fol.) containing scales and exercises for lute. Title: "Skala för luta". Probably written by Jacob Preusmark.

Provenance: [Jacob Preusmark?].

Dating: 1800-talets början, probably before 1828.

Size: 27 x 24 cm. Handrastrerad.

Watermark: [Coat of arms].

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 pp. 23 and 28.

Contents:

Folio Text
1-1v [blank]
2 Skala för Lutha [title-page]
2v Luthans Strängar
2v Skala för Lutha
2v Exempel
3 Noternas bindning [Concordances Ny 17 fol. 1]
3v Diverse Harpegio [Concordances Ny 17 fol. 1]

Samlingar Luta 2

Manuscript (9, 1, 2, 2 and 1 fol.) containing method for lute with exercises and song to guitar. 6 loose fol. not belonging to the manuscript. Cover title: "Scalor och / Diverse lätta stycken". Wrappers with gråpappersomslag. Kept in an envelope with the followoing notes on it: "Gammal Lutskola. / Gåfva till Musikhistoriska Museet af Musikhandl. Carl Axel Söderlund, den 22 Dec. 1910." In the manuscript a later added paper with the following text: "Avskrift. Lutskola efter vilken min moder, fru Amalia Karlholm, (1806-1881) lärde sig spela lute av sin moder. Samma skola användes när i uppväxtåren jag av min moder inhämtade lärdom i Lutspelning. Hedda Karlholm. Begagnad vid undervisning i Luthspelning af Hedda Beata Kjernander, Amalia Karlholm and Hedda Karlholm."

Provenance: "Copié à Stockholm par Jac. Preusmark 1816." "C. A. Söderlund har tillhört Professor Winge."

Dating: 1816.

Size: 29 x 24 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms] D & G Blauw-

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 28.

Contents:

Folio Text
1 Luthans strängar Skala för Lutha
1v Luthans strängar
2 Applicatur i de enligt Luthans stämning practicabla Dur Toners Skalor
2v Luthans strängar
3 Applicatur i de enligt Luthans stämning practicabla Moll Toners Skalor
3v Noternas Valeur
4 Noternas bindning [Concordances Ny 17 fol. 1]
4v Diverse Harpegio [Concordances Ny 17 fol. 1v]
5 Lection 1 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 2v]
5 Lection 2 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 2v]
5v-6 Lection 3 Andante [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 5v]
6v Lection 3 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 6v]
6v Lection 4 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 6v]
7 Lection 6 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 7]
7 Lection 7 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 7]
7v Lection 8 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 7v]
7v Lection 9 [lute solo] [Concordances Ny 17 fol. 7v]
8 Lection 10 Maestoso [lute solo]
8 Lection 11 Andantino [lute solo]
8v Lection 12 Moderato [lute solo]
9 Lection 13 Rondo Vigilante [lute solo]
9v Lection 14 Finale Allegro [lute solo]
1 Lutans strängar och Aplicatur
1v [blank]
1 Clef du discant, ou Clef d'ut...
1v Dola re si...
1v Andantino Maestoso [lute solo]
1-1v [Text missing, endast musik on tre system]
1v-2 Romance. Länge har jag flytt behändigt... [song and guitar]
2 Necken. Djupt i hafvet... [song and guitar]
1-1v Andantino. Coupletter ur Vaudevillen: "Nya Garnisonen [eller Karnevalsskämtet]" [first performance in Sweden 1831] [Bernhard von Beskow and Johan Fredrik Berwald]. I tornets djup fördold... [song and guitar]

Samlingar Luta 3

Manuscript (4 fol.) containing music for lute solo. Cover title: "Solo Piecer / för / Lutha". Wrappers.

Provenance: "Copié à Stockholm par Jaq. Preusmark 1818".

Dating: 1818.

Size: 29 x 22 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: HS.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 26.

Contents:

Folio Text
1 Solo Piecer / för / Lutha [title-page]
1v-3 Allegro [lute solo]
3v-4 Allegro [lute solo]
4v [blank]

Samlingar Luta 4

Manuscript (12 fol.) containing music for lute solo. Cover title: "Solo Piecer / för / Lutha". Wrappers.

Provenance: "Copié Stockholm 1822. Jac. Preusmark."

Dating: 1822.

Size: 29 x 24 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: D & C Blauw.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 26.

Contents:

Folio Text
1 Solo Piecer / för / Lutha [title-page]
1v-3 Sonata. Allegro Vivace [lute solo]
3v-5 Thema Andante Con Espresioni [lute solo]
5v-6 Larghetto con Variationi [lute solo]
6v-8 Thema. Andante con Vartiationi [lute solo]
8v-9v Thema. Andante con Variationi [lute solo]
10-11 Thema. Andante ma non Troppo [lute solo]
11v-12 Rondo Allegro [lute solo]
12v [blank]

Samlingar Luta 5 A

Manuscript (6 fol.) containing the lute-part in duos for lute and violin. Cover title: "Duetter / för / Lutha och Violin / Lutha". Wrappers.

Provenance: "Copié à Stockholm / par / Jac. Preusmark 1818".

Dating: 1818.

Size: 29 x 22 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: HS.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 26.

Contents:

Folio Text
1 Duetter / för / Lutha och Violini. / Lutha [title-page]
1v-2 Nº 1 Polonoise [lute and violin, the lute part]
2v Nº 2 Adagio [lute and violin, the lute part]
3 Nº 3 Menuetto Cantabile [lute and violin, the lute part]
3v-4 Nº 4 Rondo Andantino [lute and violin, the lute part]
4v Nº 5 Adagio [lute and violin, the lute part]
5 Nº 6 Polonoise [lute and violin, the lute part]
5v-6 Nº 7 Allegretto [lute and violin, the lute part]
6v [blank]

Samlingar Luta 5 B

Manuscript (6 fol.) containing the violin part in duos for lute and violin. Cover title: "Duetter / för / Lutha och Violin / Violino". Wrappers.

Provenance: "Copié à Stockholm / par / Jac. Preusmark 1818".

Dating: 1818.

Size: 29 x 22 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: HS.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 26.

Contents:

Folio Text
1 Duetter / för / Lutha och Violini. / Violino [title-page]
1v-2 Nº 1 Polonoise [lute and violin, violinstämmman]
2v Nº 2 Adagio [lute and violin, violinstämmman]
3 Nº 3 Menuetto Cantabile [lute and violin, violinstämmman]
3v-4 Nº 4 Rondo Andantino [lute and violin, violinstämmman]
4v Nº 5 Adagio [lute and violin, violinstämmman]
5 Nº 6 Polonoise [lute and violin, violinstämmman]
5v-6 Nº 7 Allegretto [lute and violin, violinstämmman]
6v [blank]

Samlingar Luta 6 A

Manuscript (7 fol.) containing the lute-part in duos for lute and violin. Cover title: "Trenne Ouverturer / satte / i / Duette / för / Lutha och Violin / Lutha". Wrappers.

Provenance: "Copié Stockholm 1822 Jac. Preusmark".

Dating: 1822.

Size: 29 x 24 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms] D & C Blauw.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 26.

Contents:

Folio Text
1 Trenne Ouverturer / satte i Duette / för / Lutha och Violin / Lutha
1v-3 Ouverture till Opertn De bägge Savoijarderne [first performance in Sweden 1794] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante [lute and violin, the lute-part]
3v-5 Ouverture till Opertn Den Stormiga Afton [first performance in Sweden 1794] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Adagio quasi Lento [lute and violin, the lute-part]
5v-7 Ouverture till Opertn Richard Lejonhjerta [first performance in Sweden 1791] af Gretry [André Grétry]. Allegretto [lute and violin, the lute-part]

Samlingar Luta 6 B

Manuscript (7 fol.) containing the violin part in duos for lute and violin. Cover title: "Trenne Ouverturer / satte / i / Duette / för / Lutha och Violin / Violino". Wrappers.

Provenance: "Copié Stockholm 1822 Jac. Preusmark".

Dating: 1822.

Size: 29 x 24 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms] D & C Blauw.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 26.

Contents:

Folio Text
1 Trenne Ouverturer / satte i Duette / för / Lutha och Violin / Violino
1v-3 Ouverture till Opertn De bägge Savoijarderne [first performance in Sweden 1794] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante [lute and violin, the lute-part]
3v-5 Ouverture till Opertn Den Stormiga Afton [first performance in Sweden 1794] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Adagio quasi Lento [lute and violin, the lute-part]
5v-7 Ouverture till Opertn Richard Lejonhjerta [first performance in Sweden 1791] af Gretry [André Grétry]. Allegretto [lute and violin, the lute-part]

Samlingar Luta 7

Manuscript (57 fol.) containing music for song and lute, song and guitar, violin and lute, song, violin and lute etc. Title-page: "Diverse / för / Lutha eller Guitarre / Med Sång / 14 RD". Unbound.

Provenance: Sweden.

Dating:Beginning of 19th century, not before 1804 and probably after 1808.

Size: 30 x 25 cm. 12 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: C & J. Honig [coat of arms with french lilly].

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 37.

Contents:

Folio Text
1 Diverse / för / Lutha eller Guitarre / Med Sång [title-page]
1v No 1 Moderato. [Edouard] Dupuy. Milda heliga Natur... [song and lute]
2 No 2 [Drottning Hortense av Holland] Från Rom med korsets fana... [song and lute]
2v-3 No 3 Andante. Utur En Timas Ägtenskap [first performance in Sweden 1809] [Nicolas] Dalayrac. En vacker dag hvad oförtänkt... [song and lute] [MT 1810:1]
3v-5v No 4 Andante [François Adrien] Boieldieu. Allen oh vous savez.... Nå min ack... Coupl. 1-2. [song and lute]
6-8v No 5 Allegro [Étienne Nicolas] Méhul. Guitarre. Je vais la voir... [song and guitar]
9-10v No 6 Aria. Largo. [Luigi Mosca] Lungi dal caro bene... [song and lute]
11-13v No 7 Aria. [Peter von] Winter. Violino, Lutha A#. Violino, soprano, luta. Dolce tesoro se m'ami... [song, violin and lute]
14 No 8 Romance. [N. Gelles] A deux epoques de sa vie... [song and lute] [MT 1808:18-20]
14v-17 No 9 Air dans l'Op: Le Chateau de Montenero [first performance in Sweden 1805]. Je m'unis a ce que... [Nicolas Dalayrac] [song and lute]
17v-18 No 10 Das Wirfelspiel. Gesang, Guitarre. Das Leben ist ein Wirfelspiel... [song and guitar]
18v-20 No 11 [Romance Ariodant, av Étienne Nicolas Méhul] [first performance in Sweden 1808] Femme sensible entends tu... [song and lute]
20v-22 No 12 Utur Skapelsen [f.f.g 1801] af [Joseph] Haydn. Allegro. Med tjusning, med tjusning skådas Skaparens magt... [song and lute]
22v-24 No 13 Utur Skapelsen [f.f.g 1801] af [Joseph] Haydn.Andante. Sång, Lutha A#. R'en bjuder ängens friska gräs... [song and lute]
24v-26v No 14 Air dans l'Op: La Romance [first performance in Sweden 1829]. Chant, Lutha A#. Ah! des beaux arts... [song and lute]
27-30 No 15. Violino, Sång, Lutha. Ah! Ah! unga Flickor som bli gifta... [Aria ur De bägge arrestanterna av Nicolas Dalayrac] [first performance in Sweden 1801] [song, violin and lute] [MT 1801:7]
30v-34 No 16 Utur unga [lilla] Matrosen [first performance in Sweden 1799] [Pierre Gaveaux]. Violino, Sång, Lutha. Nej lite fjolleri förlåt... [song, violin and lute]
34v-36 No 17 Ur det lugn min oskuld vunnit... [Ur Nunnorna av François Devienne] [first performance in Sweden 1794] [song and lute] [MT 1794:25]
36v-38 No 18 Aria utur Trollflöjten [first performance in Sweden 1812] [Wolfgang Amadeus Mozart]. Stark är o flöjt din tjusnings makt... [song and lute] [MT 1795:7]
38v-39 No 19 Romance [ur komedin Berättaren] [Louis Benoît Picard] [first performance in Sweden 1800] Yngling tvinga hvart begär... [song and lute]
39v-40 No 20 Aria utur Eremiten [first performance in Sweden 1798]. Om styrkan mig har lemnadt... [Christian Friedrich Müller m.fl.] [song and lute] [MT 1798:1]
40v-42 No 21 Recit: utur Op: Odip [first performance in Sweden 1800] [Oidipus av Athen av Antonio Sacchini]. Sång, Lutha es#. Du är ej mer min son... [song and lute] [MT 1803:17]
42v-43 No 22 Andantino Grazioso. Sång, Lutha A#. När jag så stilla så lycklig... [Den lyckliga makan av Olof Åhlström] [song and lute] [MT 1802:25]
43v-44 No 23 Utur Hemligheten [first performance in Sweden 1800] [Jean-Pierre Solié]. Allegretto. En Flicka nog kan svartsjuk vara... [song and lute]
44v-45 No 24 Allegretto. Du Älskare med blomsterkrön... [from L'Amour Filial av Pierre] Gaveaux] [first performance in Sweden 1803] [song and lute]
45v-46 No 25 Romance utur Herman v. Unna [1796] [Georg Joseph Vogler]. Larghetto. Du som dignar under plågor... [song and lute] [Musik Journal för Damer 1820/21:1]
46v-49v No 26 Allegretto. Sång, Lutha [without text] [song and lute]
49v-50v No 27 Utur Claudine [first performance in Sweden 1801] [Antonio Bartolomeo Bruni]. Andante sostenuto. Alt kallar till mitt minne... [song and lute]
51-54 No 28 Air. Chant, Luth F#. Fiez vous fiez vous... [Ur operan En egendom till salu av Nicolas Dalayrac] [song and lute] [first performance in Sweden 1808]
54v-57 No 29 Aria. Sång, Lutha in A#. Du som fordom burit en krona... [ur operan Oidipus i Aten av Antonio Sacchini] [song and lute] [first performance in Sweden 1800] [MT 1803:13]
57v [blank]

Samlingar Luta 8:I-III, 8:V

Manuscript (44 fol.) containing music for lute [zittra], song and lute, guitar etc. The manuscript consists of several separate parts: 8:I comprise fol. 1-15, 8:II fol. 16-24, 8:III fol. 25-34 and 8:V fol. 35-44. Boards with leather back.

Provenance: Sweden.

Dating: End of 18th century, beginning of 19th century. 8:1 probably not before 1814. The date 1812 is noted i 8:II. 8:III not before 1805. 8:IV not before 1815.

Size: 29 x 24 cm. 12 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms].

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 36.

Contents:

Folio Text
1 Skalde / stycken / utur / 5te Delen / lämpade / för / Zittra [title-page]
1v Andante Musik af [Olof] Åhlström. Magister Mal båd dag och natt... [song and lute] [Sk V:2, 1796]
1v-2 Allegretto. Det var natt och Månan blänkte... [Olof Åhlström] [song and lute] [Sk V:4, 1796]
2 Andante. Nannas siska i sin bur.... [Johan Fredrik Palm] [song and lute] [Sk V:5, 1796]
2v Pastorale. Rätt nu af mina blomningsdar... [Carl Erik Gleisman] [song and lute] [Sk V:6, 1796]
2v Tempo di Menuetto. Cornelius lik sin hela ätt... [Trasten] [song and lute] [Sk V:7, 1796]
3 Ode öfver Ensligheten. Andante Musik af C[onrad Gottfrid]. Kuhlau. Lycksalig den för lugnets njutning... [song and lute]
3v Lik Sång. Adagio Musik af C[onrad Gottfrid]. Kuhlau. af Jord du kommen är... [song and lute] [MT 1794:19-20]
4 En Blick på Grafven. Adagio Musik af C[onrad Gottfrid]. Kuhlau. Snart skola år förflyta... [song and lute]
4v Af Glück [Christoph Willibald Gluck]. Moderato. Jag minns den ljufva tiden... [song and lute]
5 [Incomplete, only the last bars. One fol. probably missing]
5 Ändrat Accomp. til denna Italienska Aria. Luthan [accompaniment only]
5v-6 Visa den 1 maj 1796. Musik af Dupuij [Edouard Du Puy]. Allegretto. Se solen hur prägtig och skön hon går ner... 2dra-5te Accomp. [song and lute] [MT 1797:10]
6 Musik af [Edouard] Du Puy. Andante. Lätt du kan af mina ögon finna... [song and lute] [Sk VI:11, 1797]
6v Aria Rondo De L'Italiana in Londre [first performance in Sweden 1795], del. Sre [Domenico] Cimarosa. Andante sostenuto. Voce, Chitarra. Du från mig hastar... [song and lute] [MT 1795:24]
7 La Confession. Maestoso. Le chant, Luth in C#. Ma fille avec componetion... [song and lute]
7v Sällheten. Wisa. Musiken af [Lars Gustaf] Collin. Romance. Sång, Luth in Ess#. Hvad den är säll... [song and lute]
8-9 Aria de l'Operas La Romance [first performance in Sweden 1829] par [Henri Montan] Berton. Le Chant, Luth in A#. Ah! des beaux arts... [song and lute]
9v Ariette par Jaq: Bianchi [Francesco Bianchi?]. Andante. Le Chant, Luth in b#. Amor se non possio... [song and lute]
10 Des Armen Suschens Traum. Andante. Singstime, Die Lauthe in C#. Ich träumte wie um Mitternacht... [song and lute]
10-10v La Molinara del [Giovanni] Paisiello. Cavatine Andante. Voce, Luth F:#. La Rachelina molinarina... [song and lute]
11 Una Cosa rara del [Johann Paul Aegidius] Martini. Andante. Lillae mia dore sei?... [song and lute]
11v Visa. Andante Cantabile. När vid månans dystra strålar... [song and lute]
11v-12 Una Cosa rara dell [Johann Paul Aegidius] Martini. Andantino Amoroso. Piu bianca... [parallell text in German] [song and lute]
12v Bouton de Rose. Romance. Le Chant, Luth in fa#. Bouton de Rose... Varieradt Accomp. [Louis-Barthélemi Pradher] [song and lute]
12v-13 Lifvets Njutning. Andante. Le Chant, Luth in b#. Sörj ej den gryende dagen... [Olof Åhlström] [song and lute] [Sk XII:8, 1804]
13 Bouton de Rose en La#. Variation. [Louis-Barthélemi Pradher] [accompaniment only]
13v Le Contentement. Air par [Wolfgang Amadeus] Mozart. Andante. Le Chant, Luth en La#. Ma vie exempte de chagrin... [song and lute]
14-15 Jägar Wisa. Orden af Grevinnan [Charlotte] Cederström, Musiken af Schmitt. Tempo di Polonoise. Sång, Luth in C#. Förgäfves Björnen mot mig ryter... 1-7de Vers. [song and lute]
15v Le Voltigeur Française. Mouvement de Marche. Le Chant, Luth in C#. Brûlant d'amour et partant pour la guerre... [Sauvan] [song and lute] [Almanach Lyrique des Dames 1814]
16 Sång Piecer / och / Duetter / för Lutha och Violin / Luthan [title-page] [probably written by Jacob Preusmark]
16v-17v Air de Les Pelegrins de Mecca par Mr. [Christoph Willibald] Gluck. Moderato. Un Reuselet bien qlair... [song and lute]
17v-18 Cupl. utur Oper.t. Folke Birgerson [first performance in Sweden 1793] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] . Andantino. En dag man Karin i lunden fick se... [song and lute]
18v-19v Duos pour Luth & Violon. Air Helas! si j'etais jolie par Mr. [Michele] Mortellari [lute and violin, lute part only]
19v-20 Pastorale [lute and violin, lute part only]
20v Balleter utur Natalia Narrischin [first performance in Sweden 1790] af [Johan Fredrik] Grenser. No 1. Marche [lute and violin, lute part only]
20v No 2 Alla Polacca [lute and violin, lute part only]
21 No 3 Alla Russa. Allegretto. [lute and violin, lute part only]
21v No 4 Finale. Allegro. [lute and violin, lute part only]
22 [Ofullständig, endast sluttakterna är återgivna. One fol. missing] [song and guitar]
22 No 5 [lute solo]
22v När fången i den dystra muren... [Dominique della Maria] [song and lute] [MT 1799:26-27]
23 I sitt ägta val min vän [Den unga arrestanten av Dominique Della Maria] [first performance in Sweden 1799] [song and lute] [MT 1799:22-25]
23v-24 Romance utur Hemligheten [first performance in Sweden 1808]. I hustrur viljen i förstå... [Jean-Pierre Solié] [song and lute]
24 Andante. Förgät ej mig!... [song and lute] [Wolfgang Amadeus Mozart] [MT 1797:17]
24v 10 januari hade jag roligt i sällskap med C:K:Ud... och K:VVl:--- 1812- [text above the music]. [Sk. XV:7, later notation in pencil] I bland Floras barn... [song and lute]
25 Arier och Coupletter / Lämpade / för / Lutha / af / [Johan Wilhelm] Ankar [title-page]
25v-26 Aria utur Camilla [first performance in Sweden 1800] af d'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. O Gud! i all min bittra smärta... [song and lute] [MT 1797:16]
26v-28 Coupl. utur Gubben i Bergsbygden [first performance in Sweden 1802] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Andante. Grafven har gömt den bästa ibland vänner... [song and lute] [MT 1801:12-14]
28v-30 Duetto utur Zauber Flauten [first performance in Sweden 1808] af Mozartt [Wolfgang Amadeus Mozart]. Moderato. Den man som utaf kärlek brinner... [song and lute] [MT 1795:9]
30 Skjepps Farten. Andante. Jag hälsar dig fredliga flagga... [song and lute]
30v Aria utur Azemia [first performance in Sweden 1793] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac]. Larghetto ma non troppo. Du som ännu i grymma öden... [song and lute] [MT 1800:21]
31 Den unga Arrestanten [first performance in Sweden 1799] [Dominique Della Maria]. Andante. I sitt äckta val min vän... [song and lute] [MT 1799:22-25]
31v-33 Aria. Andantino. Mitt giftermål är fast beslutit... [song and lute]
33v Coupl. Andante. När fången i den dystra muren...[Dominique della Maria] [song and lute] [MT 1799:26-27]
34 Hoppet. Romance. Du som nöjet ger en vinge... [Olof Åhlström] [song and lute] [Sk XIII:9, 1805]
34v Coupl. utur Operetten Intrigen i Fönstren [first performance in Sweden 1807] af Nicolo Isouard. Andantino. Ack!! Du för hvilken jag efvigt skall ömma... [song and lute] [MT 1808:2-4]
35 No 9. RD. 2 RjS. / Skaldestycken / satte / i / Musik samt / Lämpade / för / Lutha / 1 Delen [1793] [title-page]
35v Första Häftet. No 1 Visa af Rabeck [Rahbeck]. Melodien af [Olof] Åhlström. Allegretto. Det var en gång en Man af dygd... [lute solo, song with lute accompaniment]
36 No 2 Til Selma. Melodien af [Johan Fredrik] Palm. Andante. Här vid denna Silfver bäcken... [lute solo, song with lute accompaniment]
36 Den Samma. Melodien af [Olof] Åhlström. Andantino. Här vid denna Silfver bäcken... [lute solo, song with lute accompaniment]
36v No 3 Visa i en Melankolisk Stund. Melodien af [Johan Fredrik] Palm. Andante agitato. Hvar skall min ängslan lugnet finna... [lute solo, song with lute accompaniment]
37 No 4 Sång til Glädjen. Melodien af [Olof] Åhlström. Grazioso. Sällhetsskapande förmåga!... [lute solo, song with lute accompaniment]
37v No 5 Fredrics Vålnad. Ballad. Maria flög af sängen opp... [Olof Åhlström] [song and lute]
37 No 6 Anders och Köks Caisa. Parodie. Melodien af [Johann Christian Friedrich] Haeffner. Mycket Pathetiskt. Catrina i sin fållbänk låg... [lute solo, song with lute accompaniment]
38 No 7 Människjans Anlete. Ode til Selma. Melodien af [Olof] Åhlström. Andantino. Redan han sin Purpurslöja... [lute solo, song with lute accompaniment]
38v No 8 Den Gamle Knecten. Melodien af [Johan Fredrik] Palm. Ballad. Det var i Saimen på en ö... [song and lute]
38v No 9 Til Sophie vid dess inträde i världen. Melodien af [Johan Fredrik] Palm. Allegretto. Gläd dig i din ungdoms vår... [lute solo, song with lute accompaniment]
39 No 10 Melankolisk Sång. Melodien af [Olof] Åhlström. Larghetto. Hur rördes jag ej... [lute solo, song with lute accompaniment]
39v No 11 Sång i en gladare stund. Melodien af [Olof] Åhlström. Andante Vivace. Nej Mänsklighet! jag ömt begråter... [lute solo, song with lute accompaniment]
39v No 13 [guitar solo?]
40 No 12 Til en ung Flicka. Melodien af [Olof] Åhlström. Allegretto. Unga Flicka i din vår... [lute solo, song with lute accompaniment]
40 [without title, guitar solo?]
40v-41 No 13 En Enkas Vaggvisa. Melodien af [Olof] Åhlström. Romance. O hvad är som sårar... [lute solo, song with lute accompaniment]
41 No 14 Den älskade Landt Flickan. Melodien af [not written]. Pastorale. Jag i min oskuld satt och log... [lute solo, song with lute accompaniment]
41v No 15 Lydia af [Jens] Baggesen. Melodien af [Olof] Åhlström. Allegretto. Skön som Cyperns Herskarinna... [lute solo, song with lute accompaniment]
42 Coupletter utur Renaud d'Ast [first performance in Sweden 1796] af Daleyrac [Nicolas Dalayrac] . Andante. O Du som af sällheten... [song and lute]
42v Allegretto utur den Unga Bruden [first performance in Sweden 1799]. Se till vår ungdoms dar tillbaka... [Johann Paul Aegidius Martini] [song and lute]
43 Abschiedslied von Mozard [Wolfgang Amadeus Mozart]. Langsam und Eindrucksvoll. Gesang, Lauthe. Vergiss mein nicht... [song and lute]
43v No 11 utur Skaldestycken 7d del [1798]. Wisheten Musik af [Johann Christian Friedrich] Hæffner . Andantino. [accompaniment only]
43v Skilsmässan. Romance. Sång, Luth in F#. Hon nalkas den sorgliga stunden... [song and lute] [MT 1809:3]
44 Allegro Moderato utur föreningen [first performance in Sweden 1815]. Der holdtes ting i Oebstoe bye... [Edouard Dupuy] [song and lute]
44v Necken utur Iduna. Pollonaise. Djupt i Hafvet på Demantehällen... [song and lute]

Samlingar Luta 8:IV

Manuscript (10 fol.) containing music for lute solo. Title-page: "Solo Piecer / Lämpade för / Lutha / af / Ankar". Two hands: A fol. 1-6, B fol. 6v. Wrappers without covers.

Provenance: [Jacob Preusmark?].

Dating: Early 19th century, probably 1804-1828.

Size: 29 x 24 cm. 10 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms] D & C Blauw.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Solo Piecer / Lämpade för / Lutha / af / [Johan Wilhelm] Ankar [title-page]
1v-2 Maestoso [lute solo]
2 Rondo Allegretto [lute solo]
2v-3 Andante [lute solo]
3 Andante Romance [lute solo]
3v-4 Sonata Allegro Moderato [lute solo]
4v Polonoise af [Peter] Askergren [lute solo]
5 Entre Act uti Målarn och Modellerne [first performance in Sweden 1804] af [Étienne Nicolas] Méhul. Adagio [lute solo]
5v Embleme de la Justice dans la Marche du 3me acte de L'Opera Cora [first performance in Sweden 1782] [Johann Gottlieb Naumann]. Affetuoso [lute solo]
6 Scherzando [lute solo]
6v Romance af Fr[anz] Danzi. Sörj icke mer... [song and lute]
7 Tyskt Thema / Arrangerat / För / Lutha / medelst / Svenska Variationer [title-page]
7v-8v Thema Andante [lute solo]
9-10 Thema af Niemizeick [Franz Xaver Niemeczek] varieradt för Lutha af [Johan Wilhelm] Ankar. Andante [lute solo]
10v Thema på Visan: Snart är den Ungdoms tid förfluten med Variationer [lute solo]

Samlingar Luta 9

Manuscript (36 fol.) containing music for song and lute and guitar. Title: "Arier och Copletter / Lämpade / med Accompagnement / för / Lutha". Boards with leather back.

Provenance: "Copié à Stockholm par Jac. Preusmark 1821".

Dating: 1821.

Size: 29 x 23 cm. 12 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms] D & C Blauw.

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 37.

Contents:

Folio Text
1 Arier och Copletter / Lämpade / med / Accompagnement / för / Lutha [title-page]
1v-2 Coupletter uti Operetten Aline [first performance in Sweden 1811] af [Henri Montan] Berton. Andante. Född i de sköna... [song and lute] [MT 1812:17-19]
2v-3 Romance par Meur [François] A[drien Esprit] Boieldieu. Andante. Je vous salue... [song and lute]
3v-7 Aria uti Operetten Den lilla Matrosen [first performance in Sweden 1799] af [Pierre] Gaveaux. Allegretto. Hej lite fjolleri förlåt!... [song and lute]
7v-9 Aria uti Operetten Den lilla Matrosen [first performance in Sweden 1799] af [Pierre] Gaveaux med Violin. Allegro. Bort med ankar... [song and lute]
9-11 Aria Barcarola. Del Sigr. D. Luigi mesca [Luigi Mosca]. Largo. Lungi dal caro bene... [song and guitar]
11v-12 Romance uti Operetten Califfen i Bagdad [first performance in Sweden 1803] af [François Adrien Esprit] Boieldieu. Allegretto. Ack söta mor... [song and lute] [MT 1810:28-30]
12v Le Chant. Je quittais la montagne... [Air Savoyard] [song and lute]
13 La Petit Hussard. Allegretto. Ah, que l'amour...[Ariette de La Fée Urgèle] [song and lute]
13v-14 Wisa. Musiken af Schield. En bygdens tärna sjutton år... [song and lute]
14v-16v Scena ed Aria del Sigre [Peter von] Winter con Violino. Polonaise. Dola tesoro... [song and lute]
17 Le Chant. Andantino. Vous me quittez... [song and lute]
17v-18 Le Revenant. Romance. Allegretto. Jeunes filles me fiez vous... [song and lute]
18v-19 Kärleken. Duo. Andante. Lik en fjäril älskande... [song and lute]
19v-20 Coupl. uti Operetten En Timmas Ägtenskap [first performance in Sweden 1809] af D'Alayrac [Nicolas Dalayrac] Andante. En vacker dag hvad oförtänkt... [song and lute] [MT 1810:1]
20v-23 Duo uti Operetten Schweizer Familien [first performance in Sweden 1815] af Jos[eph] Weigl. Hwem hörde väl nånsin... [song and lute] [MT 1816:22-23]
25v-28 Couplr uti Operetten Wattendragaren [first performance in Sweden 1804] af [Luigi] Cherubini. Allegro. Himla Försyn... [song and lute] [MT 1804:7-9]
28v-32 Duo utur Operetten den Ondsinta Hustrun [first performance in Sweden 1808] [Jacob Bernhard Struve]. Ja jag så stolt marschera... [song and lute] [MT 1808:10-11]
32v-36 Scene de L'Opera Le Calife de Bagdad [first performance in Sweden 1803] par [François Adrien Esprit] Boieldieu. Maestoso. De tous les pays... [song and lute]

Samlingar Luta 10

Manuscript (26 fol.) containing music for lute. Consists of several loose parts without a clear connection to each other. Title: "Solo / för / Lutha". Wrappers with leather back.

Provenance: [Jacob Preusmark?, fol. 1-12v].

Dating: Early 19th century, probably 1804-1828.

Size: 29 x 24 cm. 12 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms] D. & C. Blauw [fol. 1-20v].

References: Norlind, T. Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17(1935) pp. 34ff. Nisser, C. Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Stockholm 1943 pp. 178 and 257.

Contents:

Folio Text
1 Solo för Lutha [title-page]
1v-3 Thema Andante Con Variationi. Var. 1-7 [lute solo]
3-4 Rondo Allegretto [lute solo]
4 Tempo di Marcia [lute solo]
4v-5 Rondo Allegretto [lute solo]
5v-6v Andante Moderato. Var. 1-5. Presto Finale [lute solo]
7-8 Polonoise [lute solo]
8v-9v Rondo utur Dans Wurmen [first performance in Sweden 1804] [Pierre Gabriel Gardel]. Allegro Moderato [lute solo]
10 Österrikiska och Franska Marcherne med omväxlande af längre och närmare afstånd som de förekomma uti Bataille de Heurus. Österrikiska Marchen på långt afstånd. Maestoso [lute solo]
10v-11 Solfeggio. Capriccio Allegro [lute solo]
11 Rondo af Pleijel [Ignaz Pleyel] [lute solo]
11v Polonoise [lute solo]
12 Allegretto [lute solo]
12v Angloise par Lambert [Georges-Joseph-Laurent?]. [Duett]. 1mo. 2do. Allegretto [lute solo]
13 Air / Helas! si j'etais jolie [Michele Mortellari] / Thema / med / Variationer / för / Lutha Solo [title-page]
13v-14v Air Helas! si j'etais jolie [Michele Mortellari]. Allegretto [lute solo]
15 Mlle / Höijer [title-page]
15v Solo pour Le Luth. Par Edelman. Con Moto [lute solo]
15v Andantino [Edelman] [lute solo]
16 Andantino Siciliano par Edelman. [lute solo]
16 Pollonoise [lute solo]
16v-17 Romance [lute solo]
17-17v Rondo Moderato [lute solo]
17v-19 Moderato con Variatione. Thema. Var:1-6 [lute solo]
19-20 Andante con Variatione. Var: 1-4. Thema. Presto [lute solo]
20v Accompgntet til Pyreneer Marschen. Maestoso
20v Accomptet til Du gudaskänk från Himlen buren ur Fiskarn [first performance in Sweden 1798] [Antonio Bartolomeo Bruni] [MT 1799:9-11]
  [fol. 21-26v förefaller tagen ur annat band and har sammansatts felaktigt enligt sidnumreringarna]
21 No. 15 Rysk Pålska. Trio [p. 35] [lute solo]
21v No 16 ur Armide [first performance in Sweden 1787] af Glück [Christoph Willibald Gluck]. Allegretto [p. 36] [lute solo]
22 No 13 Engelsk Pålska. Trio [p. 33] [lute solo]
22v No 14 Rysk Pålska. Trio [p. 34] [lute solo]
23 [fragment av sats] [p. 46] [lute solo]
23 No 25 Fiskrarna [first performance in Sweden 1799] af [Joseph Martin] Kraus [Pierre Joseph Lambert]. Gratzioso [p. 47] [lute solo]
23v No. 26 Fiskrarne [first performance in Sweden 1799] af [Joseph Martin] Kraus [Pierre Joseph Lambert]. Allegro [p. 48] [lute solo]
23v No 27 i Fiskrarne [f.f.g1799]. Anglois af [Pierre Joseph] Lambert. [p. 48] [lute solo]
24 [fragment av sats] [p. 9] [lute solo]
24 Var: 3 [p. 9] [lute solo]
24v-26 No 4 ur [Joseph] Haydns Simph: op. 20 Libro 2dn. Andante [lute solo]
26v Rondo af [Carl Gustaf] Goës. Allegretto [lute solo]

Samlingar Luta 11

Manuscript (fol.) containing music for song and lute and lute solo. Consists of several parts bound together. Marbled covers with leather back. Probably partly written by Jacob Preusmark. Many different hands.

Provenance: "Tillhörig C.M.R." [Jacob Preusmark?].

Dating: Early 19th century, probably 1821-1828.

Size: 28 x 23 cm. 12 6-line staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Coat of arms].

References: Norlind, T., Den svenska lutan. Svensk tidskrift för musikforskning 17/1935 p. 37. Nisser, C. Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Stockholm 1943 p. 112.

Contents:

Folio Text
1 Vivace. Som liten flicka jag smekte min docka... [song and lute]
1v-2 No. 2 Romance [lute solo]
2v-4 No. 3 Moderato con Variationi. Thema. Var: I-VI [lute solo]
4 No. 4 Rondo Allegretto [lute solo]
4v-5 No. 5 Andante con Variationi. Var. I-III [lute solo]
5 No. 6 Romance. Andante [lute solo]
5v No. 7 Allegro [lute solo]
6 Marche Funebre [lute solo]
6v-7 Tyroler Walsen. Var. 1-3 [lute solo]
7v-8v Polonoise [lute solo]
9-9v Varié par Dupuij [Edouard Dupuy]. Andante [lute solo]
10 Andantino [lute solo]
10v-11v Rondo Allegro [lute solo]
11v Adagio [lute solo]
12-13 Polonoise. Con Moto [lute solo]
13v Så långt de höga Alperne... [Alfredsvisan] [song and lute]
13v-14v Höns Gumans Wisa med Variationer. Var. 1-5 [lute solo]
14v-15 Pastorale Harmonica. Andantino [lute solo]
15 Stjernorna blicka ned på min ensliga stig... [song and lute]
15v-16 Solfeggio. Capriccio Allegro [lute solo]
16-17 Larghetto Con Variazzione. Var: 1-4 [lute solo]
17-18 Coupletter utur Nunnorna [first performance in Sweden 1794] [François Devienne] Ur det lugn min oskuld vunnit... [song and lute] [MT 1794:21]
18v Andante Amoroso. O Kärlek din Ära skall elda min tunga...[Fatima] [first performance in Sweden 1801] [Nicolas Dalayrac] [song and lute] [MT 1801:18-21]
19 Romance ur Testamentet. Musik af Professor Du Puy [Edouard Dupuy]. Moderato. Milda heliga natur... [song and lute]
19v-20 Air utur Operetten Aline [first performance in Sweden 1811] af [Henri Montan] Berton. Allegretto. Unga flicka med ett hjärta... [song and lute] [MT 1814:19-20]
20v-21 Air utur Operetten Aline [first performance in Sweden 1811] af [Henri Montan] Berton. Moderato. Man denna yngling sett belönas... [song and lute] [MT 1810:28-30]
21v-22 Coupl. utur En Timmas Ägtenskap [first performance in Sweden 1809] af [Nicolas] Dalayrac. Andante. En vacker dag hvad oförtänkt... [song and lute] [MT 1810:1]
22v Romance af fordna Drottningen [Hortense] af Holland. Romance. Från Rom med korsets fana... [song and lute]
23 Lifvets vår och Höst. Andantino. Förn rosens blad i morgon... [song and lute] [MT 1810:9-10]
23v-24 Blommans hämd. 1sta Coupl. Romance. Han är det han hvars blick... 2dra Copul. Fritt som en wårdag... [song and lute]
24v Spinnerskan. Jag satt och spann... [song and lute]
24v-25 Adantino Grazioso. Glädjen lyckan munterheten löjet... [song and lute]
25 Andante. Jag icke vill om bygdens flickor sjunga... [song and lute]
25v Andante. I folkets stund då menskans ande dömdes... [song and lute]
26 Andantino. Må dåren uti hopadt guld... [song and lute]
26v Andante. Namn benämna dig ej... [song and lute]
27 Andante. Ännu ej förtwiflan [Nicolas Dalayrac]... [song and lute]
27v Alegro. När jag blir wäckt ur sömnens frid... [Ur Slottet Monténéro av Nicolas Dalayrac first performance in Sweden 1805] [song and lute] [MT 1806:13-14]
28 Wikingen. [Erik Gustaf Geijer] Vid femton års ålder... [1814] [song and lute]
28v-29 Krigaren. Tempo Marcia. Wid månans sken... [song and lute]
29 Andant ur Wishet Timan [Visit-timman] [first performance in Sweden 1787]. Hör mina öma suckar klaga... [Joseph Martin Kraus] [song and lute] [MT 1789:1]
29v Adagio af Spak. Lång[t] upp uti norden... [song and lute]
30 Sång Piecer / Lämpade / för / Lutha.
30 No 1. Dödgräfvaren. Ingen ingen hvila tunga spade ila... [song and lute]
30v-31 No 2. Sällheten. Romance. Hvad den är säll... [Lars Gustaf Collin] [song and lute]
31v-32 Hoppet. Romance. Du som nöjet ger en vinge... [Olof Åhlström] [Sk XIII:9, 1805] [song and lute]
32v-34 No 4 Romance Ariodant [first performance in Sweden 1808], par [Étienne Nicolas] Méhul. 1r Coupl. Femme sensible... 2me Coupl. Vois tu ces fleurs... 3me Var. 3 Momens charmans... [song and lute]
34v No 5 Wisa! Lifvets Njutning. Musik af [Olof] Åhlström. Cantabile. Sörg ej den gryende dagen... [Sk XII:8, 1804] [song and lute]
35-36v Tempo di Waltz. Var: 1-9. [lute solo]
37 No 6 Wisa. Snart är din ungdomstid förfluten etc med Variationer. [lute solo]
37v-38 No 7 Romance ur Aline [first performance in Sweden 1811] af [Henri Montan] Berton. Andante. Född i de sköna länder... [song and lute] [MT 1812:17-19]
38v No 8 Romance. Ack Robert grym är skilnads smärtan... [song and lute]
39 No 9 Andante. Förgät ej mig!... [Wolfgang Amadeus Mozart] [song and lute] [MT 1797:17]
39 No 10 Andante con moto. O Farväl! Förgät ej mig... [song and lute]
39v No 11 Den lilla kolargossen. I skogen vid milan... [1814-15] [Erik Gustaf Geijer] [song and lute]
40-42v No 12 Couplett. Allegro. Himla försyn... [Ur Vattendragaren av Luigi Cherubini] [first performance in Sweden 1804] [song and lute] [MT 1804:7-9]
43 No 13 Unga Arrestanten [first performance in Sweden 1799] [Dominique Della Maria]. Andante. I sitt äkta val min vän... [song and lute] [MT 1799:22-25]
43v-44 No 14 Den lyckliga Makan. [Olof] Åhlström. När jag så stilla så lycklig... [song and lute] [MT 1802:25]
44v-45 No 15 utur Eremiten [first performance in Sweden 1798]. [Christian Friedrich] Müller. Maestoso. Om styrkan mig har lemnat... [song and lute] [MT 1798:1]
45v-46 No 16 Couplett utur Operetten L'Amour Filial [first performance in Sweden 1803] [Pierre] Gaveau[x]. Du älskare med blomster krön... [song and lute]
46v-47 No 17 Couplett utur Operetten Claudino [first performance in Sweden 1801]. Bruny [Antonio Bartolomeo Bruni]. Allegretto con moto. Hvad Robert är glad och rolig... [song and lute] [MT 1804:10-11]
47v No 18 Den flygtige. Edvin går der borta... [song and lute]
48 No 19 Skilsmässan. Romance. Hon nalkas den sorgliga stunden... [song and lute] [MT 1809:3]
48v No 20 Allegretto. Hvem vill ha mitt hjerta... [song and lute]
49 No 21 Grazioso. Uti mitt bröst... [song and lute]
49v-50 No 22 Duetto. Kärleken. Andante. Lik en fjäril älskande... [song and lute]
50v No 23 Lugnet. Andante. Långt från den magt... [song and lute]
51 No 24 Allegretto. Ingrid hon gick sig uti bygden... [song and lute]
51v No 25 Serenad. Andantino. Hulda Rosa fjäriln frågar... [song and lute]
52 No 26 Bond-Wisa. Polonoise. Mor satt i Spisen... [song and lute]
52v No 27 Chor af Brudtärnor utur Op: Friskytten [first performance in Sweden 1823] af [Carl Maria von] Weber. Vi bundit ihop din Bröllops krans... [song and lute] [Musikaliskt allehanda nr 21, 5/6 1823]
53 No 28 Marche [lute solo]
53-57 No 29 Aria utur bägge Arrestanterne [first performance in Sweden 1801] af D'alayrac [Nicolas Dalayrac]. Ah! unga flickor som bli gifta... [violin, song and lute]
57v-58 No 30 Aria utur [Den avbrutna] Offerfästen [first performance in Sweden 1812] [Peter von Winter]. Andantino. Förr lekte jag och sjöng... [song and lute] [MT 1812:26-27]
58v-59 No 31 utur Savoyarderne [first performance in Sweden 1794] [Nicolas Dalayrac]. Om du grann vill vara... [song and lute]
59v No 32 Andantino [lute solo]
60 No 33 Andante cantabile. När vid månans dystra strålar... [song and lute]
60v No 34 Jag icke någon vällust känner... [Henriette Gyllenhaal] [song and lute] [Sk XII:10, 1804]
61-61v No 35 Andantino. Lilla Lisa jämt satt fången... [Ur De bägge savoyarderna av Nicolas Dalayrac] [first performance in Sweden 1794] [song and lute]
62 Jag ägde dig och lifwet ägde wärde... [song and lute]
62v [blank, only line by hand]
63 Bond-Visa. Andante. Jag ser på dina ögon... [song and lute]
63v-64 [without title] [ackompanjemangsstämma]
64v-65 Hilma Hambo Polkette af M. Widding [pianoforte?]
65v Suomis sång af [Fredrik] Pacius [pianoforte?] [1854]
66 [blank, only line by hand]
66v-68 Andante. Secondo. Primo [pianoforte, for four hands?]
68v "Utgifvit till hyra den 1/4 1869 / 25 för JK 15 för yttre rumet / allt natur utgör 3 kr / således summa 43 kr" [text only]
69 Lutha [fol. klippt på mitten]

© Kenneth Sparr