MANUSCRIPTS

2004-05-23


Back to main page
Printed Editions Adam - Giulianiad
Printed Editions Glachant - Zurfluh
Kenneth Sparr's Home Page


Contents

Hs 1 [Guitar method]
Hs 2 [Song with Guitar Accompaniment 1837]
Hs 3 Sånger med Accompagnement af Guitarre [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 4 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 5 Sångstycken med Guitarre Accompagnement [Song with Guitar Accompaniment 1859]
Hs 6 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 7 Elden Musiken af C. Rappe. [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 8 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 9 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 10 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 11 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 20a [Guitar and violin, guitar part]
Hs 20b [Guitar and violin, violin part]
Hs 21 Valda Sångstycken för Guitarre [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 33 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 35 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 36 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 37 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 38 T. Wegener pinx München 1841 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 39 Musicalier for Guitarre 8. Bind [Song with Guitar Accompaniment, Guitar Solo]
Hs 40 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 41 [Song for Two Voices with Guitar Accompaniment]
Hs 42 [Song with Guitar Accompaniment]
Hs 43 [Song with Guitar Accompaniment, Guitar Solo]
Hs 44 [Song with Guitar Accompaniment, Carl Gustav Drees 1822-1824]
Hs 45 Lieder Sammlung. / für / Guittarre 1834 [Song with Guitar Accompaniment
]
Hs 46 Variations   / pour la / Guitarre et Flute / par /  Paul Sandrini
Hs 47 Duettino / für Flöte oder Violin  / und Guitarre  von Ignaz Pleyel
Hs 48 Song with guitar accompaniment, song, flute or violin with guitar accompaniment, two guitars and song with keyboard accompaniment.
Hs 49 Song with Guitar Accompaniment

Hs 50 Le / Papillon / Choix d'Airs / pour Guitare seule / & / ā deux Guitares
Hs 51 Sammlung  / von / LIEDERN / mit / mit Guitarre-Begleitung 1837
Hs 52 Song with Guitar Accompaniment
Hs 53
2 Walzer / für / die Guitarre / von / A. Breine
Hs 54 Song with Guitar Accompaniment
Hs 55 Romances avec accompagnement de Guitarre
Hs 56 Motivi di cabalette Marcie Valzer ed altri / pezzi di Musica scielti di Teatro / dei pių celebri Maestri Moderni / ridotti per Chitarra / Da / Luigi Arrighi
Hs 55 Romances avec accompagnement de Guitarre
Hs 56 Motivi di cabalette Marcie Valzer ed altri / pezzi di Musica scielti di Teatro / dei pių celebri Maestri Moderni / ridotti per Chitarra / Da / Luigi Arrighi
Hs 57 Variazions / pour le Violon / avec accompagnement de Guitarre & Alto / Sur le Duo. La ci darem la mano  / composées & dédiées / ā / Monsieur Guillaume Wiedenfeld / par H.C. Schmiedigen
Hs 58 Music for solo guitar
Hs 59 Recuil [sic] / de Romances et Valses / dédiée / A / Mademoiselle Delphine
Hs 60 Serenade / a / Violino / Viola / Guitarre / von Call
Hs 61 Sångstycken, / med accompagnement / för / Guitarre [Songs with accompaniment for guitar]
Hs 62 Guitarre-Schule B. Bortolazzi
Hs 63 Vari Temi e Variazioni a  / Sola Chitarra  / Del Sig. Ferdinando Carulli, Filippo Gragnani, Antonio Nava
Hs 64 Anweisung / zum / Spielen der Guitare / v. Bornhard /
Hs 65 Song with guitar accompaniment

Hs 66 Opera / del Barbiere di Sevilla / dal / Maestro Rossini / Composta / per Chitarra / Ad uso de Me / Carlo Colussi


Hs 1

Manuscript (8 fol) containing a guitar method with text and exercises. Title: "Guitarre Skola / af / Johan Åbjörnsson." Wrappers with contemporary, marbled covers.

Provenance: Sweden. Johan Åbjörnsson (1794-1835). Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1988.

Dating: 1810-1835.

Size: 26 x 21,2 cm. Staffs lined by hand.

Watermark: [Coat of arms] Honig J H & Z.

References: Sparr, Kenneth, Om svenska gitarrskolor och instrumentmakare (Gitarr och luta 21/1988 pp. 46f).

Contents:

Folio Text
1 Guitarre Skola / af / Johan Åbjörnsson.
1v [Blank]
2 Tonledare som innehåller alla på Guitarren befintliga toner. [Picture of the guitar neck].
2v Guitarrens Stämning.
3 Tonledare i Första Läget.
3-3v Öfning af Noter i Första Läget. Tonledare.
4 Tonledare med Kors och B.
4-4v Öfning i Noter med Kors och B.
4v Tvärgrepp eller Betäckning. (Barré)
4v-5v Tonledare i de för Guitarren mest förefallande Tonarter.
6 Öfning i Trioler och Brutna Accorder.
6v-8 Om Aplicatur.
8v [Blank]

Hs 2

Manuscript (37 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Grey paper wrappers.

Provenance: Sweden. On inside cover owner's signature: "E. Ek. 1837". Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1988.

Dating: 1837.

Size: 17 x 22 cm. Staffs lined by hand. The pages are of different sizes.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1-1v Ungersk Sång. Blomma blott bure mig lefnadens stråt...
1 -1v Välkommen och Farväl. Orden af [Anders Abraham] Grafström. Säg mig ej välkommen... [From Vinterblommorna, Poetisk kalender för 1832. Music by Lars Gabriel Branting]
2 Pastorale. Ung Damon jeg hjertet lafvet at få...
2v [Blank]
3-3v Nycken. Utaf nyck är ju allting på jorden....
4 Till den hemmavarande Vännen. Lycklig du hwars segel hunnit hamnen...
4v Liknöjdheten. Lika gör det mej...
5 Necken af [Frans Fredric Eduard] Brendler. Quällens guldmoln fästet kransa...
5v [Blank]
6-6v Spanska Wisan. Till Sevilla, till Sevilla, Der de höga Slott sig höja...
7 Zweizarns Hemsjuka. Hvarför längtar du mitt hjerta...
7v [Blank]
8 Poco allegretto. Du, du äger mitt hjerta du,...
8v [Blank]
9 Min Graf. Hvar är min graf?.... [Olof Åhlström. Skaldestycken satte i musik XI, 1803]
9v [Blank]
10-10v Aria. Förgät ej mig då du i glädians skötte Bekransad... [Wolfgang Amadeus Mozart?. Musikaliskt tidsfördrif 1797]
11 Allgretto. God natt, God natt...
11v [Blank]
12 Ur Rataplan. Den frågan beständigt Matromorne bryr...
12v [Only lined by hand]
13 Svensk National melodie. När månon skiner på himlen blå...
13v Jungfrun i Ählskogen. Och jungfrun hon gångar sig till mörkan stig...
14 Trio ur Operan Preciosa af C[arl] M[aria] v[on] Weber. Se purpur skyn vid österns bryn... [concordance Amanda p. 8]
14v Afskeds önskan af [Mathilda] Montgomery. Tänk någon gång, på den hvars hjerta gömmer... [concordance Amanda p. 9]
15 Marsche. Den gamle Krigaren. Se där mitt svärd jag lämnar dig... [concordance Amanda p. 11]
15v Gossen och Fogelboet. Så har jag fogelboet enda...
16 Svensk Artillerist Sång. Som söner af det gamla Norden...
16v Snön. Fall lätta snöflock fall...
17 Landt Flickan. Jag sjunger och jag dansar...
17v-20v Ur Op. Figaros Bröllop [Wolfgang Amadeus Mozart]. Säg farväl lilla fjäril åt nöjen... [concordance Amanda pp. 2-5]
21 Önskan och Försakelse. Ser jag de blommor små...
21v Saknaden. O! hvad ropar i mitt hjerta?...
22 Ur Operan Donau Nymphen. En Grefve klädd i prägtig skrud...
22v-23 Ur Villebråds Tjufvarna. I männer gen ackt...
23v-24 Frithiof spelar schack. Björn och Frithiof sutto båda....
24v Norrlänningens hemlängtan. Wäl längtar du åter till fäderne strand... [Hanna Brooman]
25-27v Hör sjöman...
28 Käpp och krycka. Tag gåfvan goda Flicka...
28v-29 Poco Allegretto af A[dolf] F[redrik] Lindblad. Fogeln på grenen sjunger lika gält... [concordance Philomčle 1a Häftet pp. 4-5]
29v-37v [Blank]

Hs 3

Manuscript (44 fol) containing songs to guitar accompaniment. Cover title, printed: "Sånger / med / Accompagnement / af / Guitarre". Contemporary leather binding with marbled covers.

Provenance: Sweden. Owner's signature on cover label: "Tillhörig S. A. Hammar". Probably written by a professionell copyist. Acquired from Järntorgsboden, Stockholm 1988.

Dating: 183-?.

Size: 22 x 28 cm. Eight staffs lined by hand on each page.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Sånger / med / accompagnement / af / Guitarre. [Printed title page].
1v [Blank]
2 Romance. Jag drömde att jag henne såg... [konkordanser Hs 3,   36 och 48]
2v Sorgen. Ja sorgen är ju skuggan af lifvet...
3 Sång på sjön. Blåsen nu alla... [Carl Michael Bellman]
3v Wågen. Mitt lif är en våg....
3v Stjärnorna blinka ned på vår ödsliga stig...
4 Stilla! Stilla! allt är lugnt och tyst...
4v Ensamheten ur Preciosa [Carl Maria von Weber]. Ensamheten mig ej döljer...
4v Guitar Spelaren. Munter och full av mod...
5 Näktergalen. Tag min vinge tag min röst jag fått...
5v Älskarens Serenad. Slumra, slumra, slumra...
6 Winter Sång. De späda löf...
6 Bianka för sista gången...
6v Erotisk Fantasie. Ur stormarne ser jag...
6v Ur Op: Preciosa af C[arl] M[aria] von Weber. Se purpurskyn...
7 Om Gud så vill. O skön är glädjen...
7 Jag minnes Er, ack ljuft skall minnet blifva...
7v Smärtan L. de Call [Leonard von Call]. Jaga smärtan ur ditt bröst...
8 Motgången. Malins milda öga... [Isidor Dannström]
8v-9 Serenad. J[ohann] H[einrich] C[arl] Bornhardt. Af nattens mörka vIngar... [concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 40-41]
9 [Den lyckliga inbillningen] På dig jag tänker... [concordance Amanda 2a Häftet p. 13]
9v-10 Den Öppenhjärtige. Jag evig trohet åt dig svore... [concordance Euphrosine 3e Häftet pp. 46-47]
10 En blick på min egen graf. Hvar är min Graf?... [Olof Åhlström. Skaldestycken satte i musik XI, 1803]
10v-11 Hoppet. Sörj icke mer...
11 Påfven och Sultan. En Påfve är ändock minsann...
11v12 Wårmorgonen af L. Andersson. Hör göken han gal...
12-12v Aftonen af L[eonard] de [von] Call. Kom afton sänk dig neder...
13 Herdinnan. Nej alldrig älskar jag...
13v Den arme Trubaduren af C[arl] M[aria] von Weber. Undan för kärlekens...
14 Romance. Du blickar och jag glömmer...
14v Romance. Nej det är slut...
15 Landtflickan af A[ugust] Harder. En lustig Poppel...
15 Serenad af [Fredrik Wilhelm] Hildebrand. Slumra min hulda sköna...
15v Fritiofs lycka Ord af E[saias] Tegner. Farväl min älskade...
15v Wisa af J[ohan] E[rik] Nordblom. Wore du ett ax... [concordance Amanda p. 13]
16 Romance af Raul Maria --- l. Böljan stiger...
16v Ungkarls Mening af en Musikälskarinna. Nej ingen kärlek...
17 Folkvisa C[arl] M[aria] von Weber. Min tärna är skön...
17v Wikingen. Wid femton års ålder blef stugan... [Erik Gustaf Geijer]
18 Wikingabruden. God natt! god natt! god natt!...
18v-19v Toiletten till Balen af [Auguste] Panseron. Fort kläd mig Hedda...
20-23 Ur Op. Figgaros Bröllop af [Wolfgang Amadeus] Mozart. Säg farväl lilla... [concordance Amanda pp. 2-5]
23 Schweitzer Wisa Carolin Ridderstolpe. Bland skogar...
24v-25 Flickan på Ön A[uguste] Panseron. Uti bränningens svall...
25v-26 C[arl] M[aria] von Webers sista tanke. Hur herrligt är lifvet...
26v Till Hilma af N:S:. Bor i menskans rörda bröst...
27-27v Romance Tillegnad Professor Rossini af Matilda Montgomery. Wille ödet från mig rycka...
27v-28 Romans ur Op. Il Pirata af V[incenzo] Bellini. Må smärtans tårar...
28v Romans Norrlänningens hemlängtan af Hanna B[rooman] Hvi längtar du åter till fädernas strand...
29 Wänskapen af C[arl] M[aria] von Weber. Wänskaphjertans...
29v-30 Norrland. Han. Jag minns ett land... [concordances Orphea 1a Häftet s. 2, Hs 42]
30v-31 De sista Septemberdagarne C[arl] F[redrik] Dahlgren. Hösten är kommen... [Olof Wilhelm Uddén]
31v-32 Ur Op. Marie af [Ferdinand] Herold. Från detta slott... [concordance Necken No. 12, 1832]
32v Wänskapen. Trött jag vandrade på lifvets stig... [Olof Åhlström. Skaldestycken satte i musik XII, 1804] [concordance Amanda 2a Häftet p. 17]
32v Wisa. Glädjens blomster i jordens mull...
33 Axel och Marie. God afton Axel...
33v-34 Nektergalen. De lugna fält de stilla dalar...
34 Serenad. Sköna älskansvärda flicka... [concordance Amanda s. 14]
34v-35 Fiskarebåten [Jean] A[uguste] Andrade. Under qvällens stjerna...
35-35v Wallentins Sång (ur Op. Slösaren) af C[onradin] Kreutzer. På jorden kifvas kors och tvärs...
36 Refrängen Ord af [Lars Johan] Appelberg Musik af G[unnar] Wennerberg. Nu kanske det kan vara tid...
36v-37 Dit bort (Romance) af Math[ilda] Montgomery. Det blef mig så sällsamt...
37-38 Romance ur Farinelli arrang. af C. G. H. Ett rykte säger att...
38-38v Sweden af J[ohan] E[rik] Nordblom. Warmare väl...
38v-39v Polka. Nu Polkan der är komen...
39v-40 Warning. Se convaljerna små...
40v-41 Aria (ur Opr. Norma) af [Vincenzo] Bellini. Se o Norma...
41v-42 Mjölkflickan af Loisa Puget. Åt vänner jag...
42v Aria (ur Opr. Norma) af [Vincenzo] Bellini. Norma sin röst...
43 Folkvisa (från Rikets norra provinser). Och minns du hvad..
43v Skära Hafra (Ringlek från Blekinge). Skära, skära hafra!...
44-44v Innehåll [Contents in alfabetical order]

Hs 4

Manuscript (34 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Contemporary leather with marbled covers. Two hands: hand A fol. 2-20, 34-34v; hand B fol 21-29v.

Provenance: Sweden. Owner's signature "Rosander" is written on the front cover. Acquired from Järntorgsboden, Stockholm 1988.

Dating: Mid 19th century.

Size: 33 x 28 cm. 12 staffs lined by hand on each page.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1-1v [Blank]
2 Menuetto. [Carl Michael] Bellman. Käraste bröder...
2v Menuetto. [Carl Michael] Bellman. Står du och gråter?...
3-3v [Blank]
4-4v Allegretto. [Carl Michael] Bellman. Bröderna fara väl vilse ibland...
5-5v [Blank]
6 Minuetto [Carl Michael] Bellman. Hjertat mig klämmer...
6v Marche. [Carl Michael] Bellman. Fader Movitz, bror!...
7-7v [Blank] [Between fol. 7 and fol 8 one folio is removed].
8-8v [Blank]
9-9v Backi Adelsmän Allegretto. [Carl Michael] Bellman. Backi härolder...
10-10v [Blank]
11 Andante Moderato. [Carl Michael] Bellman. Hade jag sex tusende daler...
11v De fjorton flickorna. Polonais. Mari jag från min barndom älskat...
12-12v Lanfari Vals. En ung liten flicka...
12v-14 Lanfari. Vals. Om någon i verlden...
13-13v [Blank]
14 Nej. Klockans ljud...
14v-15 Flickan. Jag älskar, flickan säger...
15 Hök och Dufva. Allegro Scherso. Låt oss lika Hök och dufva...
15v Snusets behag. Hvad finns på landet...
16-16v [Blank, partly damaged]
17 Värfvarevisa. Säg har du lust att bli soldat...
17v Dalvisa. När som vi Dalbo...
18-18v [Blank]
19 Bondvisa. Ä dä någom som mig kan säjje...
19v-20 Bruavisa. Svärmoa ha ett djäfla hufva bry...
20v Till den Älskade. [Text only]
21 Till den Älskade. Hvad jag saknar...
21v Afskedsönskan. Tänk någon gång... [Mathilda Montgomery]
22 Afskedsönskan [Text only]
22v-24v [Blank]
25 Kolargossen. I skogen vid milan...
25v Hvar Cristtrogen fröjde sig [fragment]
26-27v [Blank]
28-28v Allegretto Don Juan. O kom nu till mitt möte...
29-29v Andantino. Lifvet förgår som en flod...
30-33v [Blank]
34 Andante. [Carl Michael] Bellman. Hvila vid denna källa...
34v Frossan. Andante. [Carl Michael] Bellman. Snart är ja ryckt...

Hs 5

Manuscript (6 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Title: "Sångstycken / med Guitarre Accompagnement." Without covers.

Provenance: Visby, Sweden. Owner's signature "Carl O. Nilsson Visby 30/7 1859". Acquired from Antikvariat Enhörningen 1988.

Dating: 30/7 1859.

Size: 22,5 x 18 cm. Six staffs lined by hand on each page.

Watermark: Östanå.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Sångstycken / med / Guitarre Accompagnement. [title page]
1v [Blank]
2-2v Erotisk Fantasi. Ur stormarne ser jag...
2v-3 Till Gud jag flyr. Till Gud jag flyr...
3v-4 Sjung. musiken af O[tto] Lindblad. Hvarför skall man tvInga mig...
4-4v Schweizerflickan orden af C.[arl W[ilhelm] Böttiger. Vid foten af Alpen...
5-5v Necken. Necken han sjunger på böljan blå...
6 [Blank, Only lined by hand]
6v [Blank]

Hs 6

Manuscript (11 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Wrappers with paper covers.

Provenance: Sweden. Owner's signatures: "Jerring" and "Cecilia Lindskog". Acquired from Järntorgsboden, Stockholm 1988.

Dating: End of 19th century.

Size: 17,5 x 26 cm. Seven staffs lined by hand on each page.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Sol och död. Adagio. Satt i ensam björk...
1v Borgholms slott. Andantino. Har du utöfver Calmarsundets vågor...
2 Wår. Allegro. Jag utgick en morgon...
2v Pilgrimen. Andantino. Friskt mod utöfver berg och sjö...
3 Sångaren. Allegro. Än gossen söng för eko...
3v Det faller sig så. Allegretto. Hvarenda afton ut jag går...
4 Den fattiges sång. Adagio. Jag är väl visst en... [Carl Fredrik Ullman]
4v-5 Cavatina. Uti min fröjd tagen del... [Ferdinand Herold] [concordance Herold, F. Trenne Sångstycken ur Operan Zampa p. 2-3]
5v-6 Trädgårdsflickan. Andante con moto. Blomman är min vän...
6v-7 Vid nattetid. Redan tystnat har [no guitar accompaniment]
7v-8 [Without title, no guitar accompaniment]
8v [Without title, no guitar accompaniment]
9-10 Kälkarne fram... [no guitar accompaniment]
10v-11v Til fjelds over Grannelien... [no guitar accompaniment]

Hs 7

Manuscript (2 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Title: "Elden / Musiken af C. Rappe." Unbound.

Provenance: Sweden. Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1988.

Dating: Mid 19th century.

Size: 34 x 20,5 cm. 14 staffs lined by hand on each page.

Watermark: [Beehive] Stensholm.

References: Eliæson, Å. & Norlind, T., Tegnér i musiken. Lund 1946. pp. 88ff and 93.

Contents:

Folio Text
1-2v Elden. Largo con espressione. Musiken af C[arl A:son] Rappe

Hs 8

Manuscript (1 fol) containing music for song with guitar accompaniment.

Provenance: Sweden. On fol 1 the following is noted: "Ung Axel får sjelf corrigera accompagnementet, som är fabriceradt i största hast - Det borde kanske wara något mera tendert -- !! D-g" [Young Axel has to revise the accompaniment himself. It was made in great haste - it should perhaps have been more tender - !! D-g]. Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1988.

Dating: Mid 19th century.

Size: 29,5 x 22 cm. Eight staffs lined by hand on each page.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Den älskades hem. Con expresione. Ord af [Carl Wilhelm] Böttiger. Se redan silfverlampor brinna...
1v O! tyst O! tyst att ej han waknar... [Text only]
1v Echo i Ådalen. Allegretto. Sången i slumrande qväll... [incomplete, only melody part] [Mathilda Montgomery]

Hs 9

Manuscript (1 fol) containing music for song with guitar accompaniment.

Provenance: Sweden. Acquired from Antikvariat Enhörningen, Lidingö 1988.

Dating: Mid 19th century.

Size: 34 x 22 cm. Staffs lined by hand.

Watermark: OF.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Den lyckliga Makan. När jag så stilla...
1v [Blank]

Hs 10

Manuscript (13 fol in loose folios where the order is not possible to figure out) containing music for song with guitar accompaniment. Partly fragments.

Provenance: Sweden. Acquired from Järntorgsboden, Stockholm 1988.

Dating: Mid 19th century.

Size: 32 x 24 cm. Staffs lined by hand.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Necken. Necken han sjunger på böljan blå...
1v Moderato. Att på en älskarinna tänka...
2 Lorelei! Folkvisa från Rehn. Jag vet ej hvarför jag klagar...
2v Tempo da Marcia. När unga frun får sig en liten son...
3 Barndomsminnet. Andante. Sälla barndomstid jag dig begråter...
3 Moderato. En enda blott jag älskar...
3v Sångmön i Norden. Allegro Moderato. Var tyst! var tyst hvad hör jag väl...
4-4v Hjertat. Af allt hvad jorden bär... [damaged]
4v Till Sången. Andantino. Klingen klingen ljufva toner... [damaged]
5 Sweizer-Flickan. Wid foten af Alpen...
5v Andante. Natur det tillhör dig att svara...
6 Sommardagen. Klara lågor, himla vågor...
6v Bilden. Cavatina af [Erik Gustaf] Geijer. Tjusande bild ur de fordna dar!...
7 Wermlands Bröllopet. Andantino. E lite vise ville jag framstecke... [damaged]
7v Olika slags Motion. Allegretto. En Landtman han tog sig en Stockholms Mamsell... [damaged]
8 Winden af [August] Säfström. Ack! stanna ack stanna o vind,...
8v Moderato. Wid ägen härd i dyster qväll... [Carl Israel Sandström]
9 Moderato. Hvad blef dig af O! minut...
9v Af capris sker ju allting på jorden...
10 Adagio. Milda sken af Fädrens ära...
10v Moderato. Wid egen härd i dyster qväll...
11 Skymnings-Sång. Moderato. Ensam du är ej, se vid din sida... [Anders Johan Afzelius]
11v Polackens sista Farväl. Larghetto. Emot sitt mål min korta lefnad...
12 Wäderleken i Äktenskapet. I Januar hur fredligt då...
12v-13 Ur Opran: Hvita Frun [Franįois Boieldieu]. Andante. Se detta Slott...
13 Eko i Ådalen. Allegretto. Sången i slumrande qväll...
13v Andantino. Ack! jag känner hon försvunnit... [damaged]

Hs 11

Manuscript (1 fol) containing music for song with guitar accompaniment. Fragment.

Provenance: Sweden. Acquired from Järntorgsboden, Stockholm 1988.

Dating: Mid 19th century.

Size: 25 x 20 cm. Staffs lined by hand.

Watermark: None.

References: None.

Contents:

Folio Text
1 Kärlekens Filosofi. Andantino. Min Rosa sommarn är så kort...
1v [Blank]

Š Kenneth Sparr